AI och Chat GPT är bara en liten del av vår värld

14.03.2023

Bild: Högskolan på Åland

Det är en spännande resa att stiga in i “AI” -världen och att som nybörjare försöka förstå vad det är, hur det fungerar och vad man kan skapa för sig själv som individ. Men det blir ännu mera intressant när vi inser att det här är omtumlande för hur vi lär oss, hur vi undervisar, hur vi tar oss an nya utmaningar.

För min egen del som förändringskoordinator på Högskolan på Åland (HÅ) med ena foten i interaktiv pedagogik och andra foten i den digitala världen är AI både ett nödvändigt ont och gott på samma gång. För HÅ handlar det om vår trovärdighet. Vi måste på ett kreativt sätt se fördelar samtidigt som vi är uppmärksamma på de utmaningar som finns i konceptet. Vi får planeringshjälp, skrivhjälp, idéhjälp eller vi kan få en bild specialgjord för oss genom att beskriva vad vi vill ha som illustrerar den text vi just arbetar med.

I vårt eget Chat GPT semi i början av mars 2023 hade vi långt över 100 registrerade och ett hundratal följde det online men över 400 har sett sändningen efteråt. Lilla HÅ har skapat en synlighet långt utanför våra vanliga arenor. Vi hade publik på andra universitet i Stockholm, Ulm, Åbo, Helsingfors, men också människor från företag och organisationer på Åland och fastlandet och inte minst viktigt en stor massa studerande som visat intresse. Vi hade också stor nytta av att teama upp med gymnasiet och Åbo Akademi men att också invitera studerande från HÅ i panelen. Det gäller ju oss alla, inte bara några få. Och ska vi ha ett studerandeinriktat perspektiv, så ska de vara med på riktigt.

De stöddes klart också av den pedagogiska eftermiddag vi hade tidigare i veckan med Linda Mannila där hon i egenskap av lärare, forskare, författare och förälder konstaterade, att det enda konstanta i utbildningen just nu och för en överskådlig framtid är förändringen och att vi bara sett början på AI i undervisning och utbildning.

Den här veckan (15 mars) fortsätter vi med en vårdeftermiddag som fokuserar på hur digitaliseringen kan påverka och medverka till en bättre vård närmare patienten och hemmet, och vilka nya krav och utmaningar det ställer på vår undervisning på Högskolan.

Det innebär stora utmaningar för oss i utbildningsapparaten, men förstås också för våra politiska beslutsfattare och vår personal i hälsovårdsbranschen. Alla de parterna är med på onsdag eftermiddag nästa vecka. Ansvarig minister, hälsokommitténs ordförande i lagtinget, chefsläkaren på sjukhuset, våra egna lärare och forskare och studerande, expertis från Norge, Sverige och Finland delar med sig av erfarenheter och tankar om behov och trender, samt skapar ett underlag för en framtid inom hälsovården. Om du inte har anmält dig än, gör det nu – det som gäller för vården gäller också för andra branscher även om det ser lite annorlunda ut. Förändringsarbetet inom Högskolan, som har stark anknytning till digivisio2030.fi jobbar på alla dessa arenor, vilket gör att det inte bara är de studerande som ska vara i centrum, utan också att vi i utbildningssektorn måste vara omvärldsspanare och omvärldstolkare mest hela tiden, samtidigt som vi måste lära oss nya arbetssätt och ta i bruk nya redskap med jämna mellanrum.

Vår största utmaning är inte att hänga med i den tekniska utvecklingen utan hur vi håller ihop det hela på ett meningsfullt sätt. Många har blivit rädda för att användningen av AI betyder fusk. Risken finns förstås, men om vi är medvetna om vad man kan göra med apparna kan vi visa att vi är professionella och vända det till en styrka i stället. Om vi tänker till och tänker igenom examinationsformerna ordentligt så får vi de studerande att ännu bättre visa vad de kan och har lärt sig. Och så måste vi komma ihåg att alla de här tillämpningarna kommer att finnas till även i arbets- och privatlivet efter eller mellan studierna. I bästa fall kanske vi också lyckas städa bort en del kursmaterial som har föråldrats i våra kurser och program.

Exempel på planeringshjälp: Can I get a female teacher that is planning for how to use chat gpt in a biology class sitting outside in the garden a sunny morning close to a lake in order to get inspiration for her students of 15 years of age (önskemål DALL-E appen) och då får jag t.ex. en sådan här bild genererad:

En kvinnlig lärare planerar en biologilektion, bild genererad av DALL-E.

Här kan man se inbandningen av ChatGPT -webinariet som Högskolan på Ålande arrangerade: https://www.youtube.com/watch?v=0cHGRM6eHbA

Kirjoittajat

Ulf Wikström

förändringskoordinator

Högskolan på Åland

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti