Amk-kirjastojen kimppautumisen vuosi edessä

19.02.2018

”Tänä vuonna tehdään kauaskantoisia päätöksiä”, sanoo AMKIT-konsortion puheenjohtaja Hanna Lahtinen ja katselee ulos lumiseen maisemaan. Kreodin helmikuun haastattelussa Hanna kertoo, missä amk-kirjastokentällä mennään.

Mitä viime vuonna saatiin konsortiossa aikaan? Hanna Lahtinen aloitti AMKIT-konsortion kaksivuotisen puheenjohtajakautensa tammikuussa 2017, nyt mennään puolivälissä. Viime vuosi oli perustojen luomisen aikaa: AMKIT-konsortion strategia saatiin valmiiksi ja hyväksytyksi. Siitä lähti liikkeelle uusia asioita, kuten avoimen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen edistämistä sekä amkien yhteisöllisyyden vahvistamista. Kreodi-workshopissa syntynyt innostus ja orastava yhteisöllisyyden edistäminen lämmittivät koko joryn mieltä.

Uusi taustajärjestelmä tämän vuoden tärkein tavoite

Tärkein konkreettinen asia tänä vuonna on päätös kirjastojen taustajärjestelmän tulevaisuudesta. Se tarkoittaa 15-vuotisesta Voyager-kumppanuudesta luopumista ja uuden järjestelmän hankintapäätöstä. Kansallinen järjestelmähankinnan projektiryhmä teki vuonna 2017 kirjastojärjestelmien markkinakartoituksen ja siitä ymmärrettiin, ettei yksi järjestelmä vastaa niin moninaisia ja laajoja tarpeita kuin korkeakouluissa on. ”Nyt olemme uudessa tilanteessa siinä, että tuskin löydetään yksi järjestelmä koko korkeakoulukentälle”, sanoo Lahtinen.

Nyt lähdetään luomaan pienempiä kimppoja erilaisten tarpeiden ympärille. Näyttäisi olevan kaksi polkua: valmis järjestelmä ja avoimen lähdekoodin polku. Paikallisuus korostuu, koska moni ammattikorkeakoulu on aloittamassa tiivistä yhteistyötä paikallisen yliopiston kanssa tai hakeutuu jo olemassa olevaan yhteistyöhön. Konsortio toiminee jatkossa paremminkin yhteistyökonsortiona kuin järjestelmäkonsortiona. ”Mikä on amk-kirjastokenttä tulevaisuudessa, on varmasti selkeämpää loppuvuodesta”, Hanna tiivistää.

Theseuksessa iso vaihde päällä

Kirjastojärjestelmän ohella toinen tärkeä asia tänä vuonna on Theseuksen kehittäminen niin Justus–Theseus -yhteyden rakentamisessa, PAS-pitkäaikaissäilytyksen luomisessa kuin ulkoasunkin ja metadatan kehittämisessä. Theseus-kehitystyöt etenevät jo tänä keväänä kovaa kyytiä. Hanna näkee oman roolinsa selkeänä Theseus-toiminnan organisoinnissa: ”Olen pyrkinyt selkiyttämään Theseus-työskentelyä koordinoimalla ja luomalla uusia yhteyksiä eri toimijoiden välille, toivottavasti se tuottaa tulosta”.

Amkeilla kaksi hanketta rahoitushaussa: Avoin toimintamalli ja Työelämän informaatiolukutaito

Jaana Latvasen ja Seliina Päällysahon vetämän amkien avoimen toimintamallin hankkeelle on haettu jatkorahoitusta OKM:ltä, hankkeen on tarkoitus hahmottaa amkeille uudenlaista yhteistä toimintamallia. Rahoituspäätöstä odotetaan ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla helmi–maaliskuussa.


Loppuvuodesta valmisteltiin myös toinen hankehakemus aiheena työelämän informaatiolukutaito, jossa vetovastuussa on Laurea. ”Olen toiveikas, kumpikin hakehakemuksista on erittäin tärkeä amkien kehittämistyön kannalta”, kommentoi Hanna hankehakemuksia, joiden kummankin tekemisessä hän on ollut mukana.

AMKIT-konsortion uusia toimintatapoja

AMKIT- konsortion työryhmät jatkavat työtään, mutta samalla syntyy myös uusia yhteistyöverkostoja, enemmän pop up -mallisia. Joryn jäsenet vetävät jatkossa uusia yhteistyöverkostoja eli Hanna vetää avoimen toimintamallin yhteistyötä, Pekka Uotila XAMKista Uudet oppimisympäristöt -yhteistyöverkostoa ja Susanna Kinnari edistää yhteisöllisyyttä. Jäämme odottamaan, mitä näistä syntyy.

Millaisena näet AMK-kirjastojen tulevaisuuden?

Uutinen Aalto-yliopiston kirjaston pilkkomisesta herätti monen mielessä kysymyksen, miltä näyttää meidän tulevaisuutemme. Amk-kirjastot ovat jo tehneet paljon uuden toimintakulttuurin tiellä.  Hanna kehuu amk-kirjastoja rohkeudesta: ”AMK-kirjastot ovat jo hyvin vahvasti integroituneet TKI- ja ohjaustoimintaan, informaatikkoja toimii hankkeissa erilaisissa rooleissa, ei vain perinteisissä tiedonhaun tehtävissä.”  AMKIT-konsortion strategiset valinnat tukevat toimintakulttuurin muutosta, mutta samalla perinteinenkin tehtävä on tärkeä. Kansallisen taustajärjestelmähankkeen markkinakyselyssä kävi hyvin ilmi, että eri amk-kirjastoissa tärkeitä asioita ovat vahva yhteistyö amkien sisällä ja perinteiset kirjastopalvelut.


Hanna, mitä toimintakulttuurin muutos oikein tarkoittaa? Puhutaan yleisestä työkulttuurin muutoksesta ja sen näkymisestä kirjastotyössä: Työmarkkinoilta katoaa ammatteja automaation myötä, mutta samalla kirjastolaiset pystyvät uudistumaan ja laajentamaan toimenkuvaansa perinteisen kirjalogistiikan ulkopuolelle ohjauksen, tiedonkäytön, projektityön ja fasilitoinnin tehtäviin. Myös avoimen julkaisemisen ja aineistonhallinnan tehtävistä löytyy kirjastolaisille uusia rooleja niin kouluttajana kuin sisällönkuvailijoina. Vanhoista rakenteista on luovuttava ja etsittävä avointa eteenpäin katsovaa toimintamallia. Muutosta voidaan olla tekemässä yhdessä. ”Kirjaston asiantuntemusta on tuotava esille kirjaston ulkopuolelle”, Hanna tiivistää ajatustaan tulevaisuuden kirjastotyöstä.

 Kommentit

Jätä kommentti