Arcadas bibliotek fick nya kläder : följ med på en virtuell visning!

17.09.2018

Bild 1. Legoverkstad. ©Andréa Högberg.

Arcadas studenter rådfrågades genom en enkät innan andra våningen i Arcadabyggnaden ommöblerades. Utrymmena fick ett lyft och förvandlades till moderna, trivsamma och flexibla studiemiljöer.

 

Våning 2 i Arcadahuset består till en stor del av öppna ytor med högt i tak. Här finns biblioteket och Amicas restaurang. Resten är korridorer och torg, som används av studenter för studier och samvaro. Stora och små evenemang ordnas också här både av Arcada och externa aktörer.

Torgen upplevdes av studenterna som otrivsamma och kala. De gamla möblerna var nedgångna och hade gjort sitt. Även förändrade undervisnings- och inlärningsmetoder ställer nya krav på studentutrymmena. Vi ville höra studenternas behov och tankar kring trivsel inför ommöblering av biblioteket, chattorget och korridoren som sammanlänkar dessa.

Det började med lego

Starten för projektet var en workshop där studenter inom företagsekonomi fick inreda chattorget genom att bygga modeller av legoklossar (se bild 1). Processen från lego till dagens nyinredda utrymmen var lång och tog flera år i anspråk.

Bild 1. Legoverkstad. ©Andréa Högberg.

Så här säger campusvärd Ceti Hasselman:

– I planeringsprocessen har vi hört studenter och medarbetare på högskolan för att den nya inredningen ska motsvara behov och önskemål. Vi har samlat in information via möten, enkäter och kursarbeten. Målsättningen har varit att skapa kreativa miljöer som fungerar för olika typer av arbeten.

För att samtliga studenter skulle få en chans att tycka till bestämde vi oss för att göra en kort enkät.

Enkäten

Enkäten fanns tillgänglig endast i en online-version via webbsidan survey.arcada.fi (Lime survey, inloggning med Arcada-användarnamn). Marknadsföringen sköttes via studenternas intranät, infotavlor på campus, och studerandekårens Facebook-sida. 349 st. svar erhölls (av 2700 st. studenter totalt) inom två veckor. För att motivera studenterna att besvara enkäten lottades två st. presentkort till IKEA a’ 40 euro ut bland respondenterna (representanter för Studerandekåren ASKEN tillfrågades om vad studenter vill ha som lotterivinst). Frågorna formulerades av campusvärden i samarbete med biblioteket. Vi ville ha svar på följande:

  • Var skulle du helst studera i Arcadahuset? (flervalsfråga)

  • Hur vill du studera? (möblering)  (flervalsfråga)

  • Vilka tider vill du studera?  (flervalsfråga)

  • Hur kunde Arcadahuset göras trivsammare? Öppet svar

Här följer en summering om vad som framkom i enkäten.

 

Var skulle du helst studera i Arcadahuset?

Studenterna trivdes bäst i bibliotekets utrymmen ( grupprummen, tysta läsesalen). Den lugna miljön uppskattades, grönväxterna likaså.

" Jag upplever att det bästa stället att jobba på i Arcada är i soffanoch vid borden inne i biblioteket, där är det lugnt, man kan sitta mer privat, där finns växter, fin trädgård att titta på genom fönstret och böcker omkring. Den miljön känns mest mysig och hemma lik vilket inspirerar mig till att arbeta i lugn och ro. Så gärna flera sådana utrymmen som känns mysiga, naturliga färger och växter och ställen var man får sin egen ro."

I många öppna svar framkom att akustiken är problematisk; den höga ljudnivån på de öppna torgen upplevdes stressande och störande. De tystare och mindre utrymmena såsom bibliotekets tysta läsesal och grupprummen var de populäraste studieplatserna.

"Minska på ekot, det ekar förfärligt på stora, lilla och chattorget, samt i bibliotekets tidningssal. För mig går det inte att studera i de utrymmen alls. Det är också mycket kallt på torgen..."

"Genom att använda ljuddämpande material, sätta ljuddämpning under stolar, ha tysta klassrum man kan använda när som helst..."

 

Hur vill du studera?

Vi ville också veta vilken typ av möblering studenterna föredrar.

Här kunde man välja flera svarsalternativ. Studenters svar hade stor spridning; olika typer av möblering fick röster. Skrivbord och stolar, men också fåtöljer och soffor var populära val.  Det finns behov av utrymmen för både individuella studier och grupparbete. Dessa olika sätt att arbeta avspeglar sig I svaren. I många av de öppna svaren poängterades ergonomi.

"Ergonomiska stolar och bord i klassrum och bibliotek."

"Ergonomiska bord, stolar och eventuella grupprum där man kan göra grupparbeten i."

 

Utmaningar och lösningar

  • Inom inredningsprojektet betonades hållbarhetsaspekten: en del av de gamla möblerna återanvändes och de skulle fungera ihop med de nyinköpta.  Möbler som blev överflödiga i denna del av byggnaden, och som fortfarande är i gott skick, har fått ett nytt liv i andra utrymmen.

  • Den vackra röda färgen på en del av innerväggarna var svår att kombinera med andra färger. De gamla gula borden har fräschats upp med ny tejpning för att passa in i den nya färgskalan.

  • Möbleringen behöver vara flexibel för att kunna fungera för olika behov, och lätt kunna varieras.

  • I många öppna svar framkom också att den höga ljudnivån på de öppna torgen upplevdes stressande och försvårade koncentrerade studier. HUT-möblerna och Fields-stolarna (se bild 2 och 3) avhjälper detta till en del. Möblerna är också grupperade så att olika zoner bildas för olika behov.

Hur blev resultatet?

Anbud från olika möbelföretag begärdes. Av dessa valdes Kinnarps som leverantör.

Här nedan ser du resultatet

Bild 2. HUT-möbler på chattorget. ©Sarah Hagström

 

Bild 3. Fields-stolar för en respektive två personer i biblioteket. ©Sarah Hagström

 

Bild 4. Studier på gång i bibliotekets tidningssal. ©Sarah Hagström

Terminen har precis kommit igång; det återstår att se hur studenterna tar de nymöblerade utrymmena i besittning. De första kommentarerna som inkommit har varit positiva.

Själva tycker vi att utrymmena fick ett lyft och att de nu är trivsamma och kreativa.

Min absoluta favorit är stolen där man kan sitta med sin kompis! (se bild 3)

 

Vi tackar alla som har bidragit till resultatet!

 

Text: Ann-Kristin Åvall, Arcada

Bilder: Sarah Hagström/Arcada, Andréa Högberg/Arcada

Kommentit

Jätä kommentti