Avoimessa oppimisessa tapahtuu

16.10.2023

Kuva: pasja100, Pixabay

Avoimen oppimisen piirissä tapahtuu kansallisesti paljon tulevan syksyn ja kevään aikana. Tarjolla on esimerkiksi monia webinaareja sekä muita tapahtumia avoimen oppimisen aiheista. Lisäksi parhaillaan on kommentoitavana kansallisessa avoimen tieteen koordinaation asiantuntijayhteistyössä syntynyt linjaus sekä kaksi suositusta. Myös tuloksia alkaa syntyä.

Avoimen oppimisen kevät päättyi hienosti Vuoden avoin oppimateriaali -palkinnon myöntämiseen Leena Eleniukselle, Kaisa Puttoselle ja Riitta-Liisa Karjalaiselle Avoimen tieteen kevätpäivillä. Ehdimme kertoa palkittujen kuulumisia jo kevään viimeisessä numerossa. Oppimateriaali Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? syntyi AMKIT-konsortion Avoimet oppimateriaalit -työryhmän yhteistyönä. Syksyn aikana tässä samaisessa ryhmässä on tekeillä tai pohdinnassa uusia oppimateriaaleja muun muassa kirjallisuuskatsauksen ja tekoälyn tiimoilta. Kannattaa siis pysyä kuulolla, millaisia uusia materiaaleja on mahdollista saada käyttöön. Avoimet oppimateriaalit -työryhmän materiaalit löytyvät Avoimien oppimateriaalien kirjastosta esimerkiksi hakusanalla Openamkit.

Amkien avoin TKIO-verkostossa järjestettiin avoimen oppimisen ja digipedagogiikan laatua käsittelevä webinaari, jossa Terhi Kaipainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja kansallisesta Avoimen oppimisen asiantuntijaryhmästä esitteli avoimien oppimateriaalien laatukriteereitä ja Riikka Muurimäki ja Matti Mäkelä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta Digipedagogiikkaan liittyviä laatukriteerejä sekä Seamkin hyviä käytänteitä näiden viemiseksi osaksi arkea. Webinaarissa selvisi muun muassa se seikka, että kansallisesti laadittavat Digivisio 2023 digipedagogiikan laatukriteerien taustalla on jo aiemmin yhteistyössä tehdyt eAMK-hankkeessa tehnyt Verkkototeutuksen laatukriteerit. Nämä samat kriteerit ovat olleet taustalla myös Avoimien oppimateriaalien laatukriteerien työstämisvaiheessa, ja nyt valmis laatukriteeristö on huomioitu muun muassa Arenen suosituksessa oppimateriaalien avaamiseksi ammattikorkeakouluissa. Webinaarin tallenne löytyy Amkien avoin TKIO-wikistä.

Avoimen oppimisen webinaareja pitkin vuotta ja talvipäivät Kuopiossa

Kansallinen avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä järjestää lukuvuoden 2023–2024 aikana yhteensä viisi webinaaria, jotka käsittelevät avoimen oppimisen eri puolia. Webinaarisarjan ensimmäinen osa käsitteli avointen oppimisympäristöjen saavutettavuutta ja näiden tueksi syntyvää suositusta. Aiheeseen johdatteli Anne Kärki Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja tilaisuuden tallenne löytyy Avoimen tieteen koordinaation YouTube-kanavalta.

Webinaarisarjan toisessa osassa projektipäällikkö Anna Lindfors CSC – Tieteen tietotekniikkakeskuksesta kertoo omien avoimien oppimateriaalien avaamisesta osaksi Avointen oppimateriaalien kirjastoa. Tule siis kuulolle 30.11. klo 15, jos omien oppimateriaalien avaaminen pohdituttaa. Keväällä 2024 webinaareissa mm. esitellään esimerkkejä avatuista oppimateriaaleista, tutustutaan avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden laatuun ja vastuulliseen avoimeen oppimiseen sekä viimeisenä saamme vielä kuulla hyviä käytänteitä organisaatiorajat ylittävästä avoimien oppimateriaalien yhteiskehittämisestä. Lisää tietoa ja osallistumislinkin löydät Avoimen tieteen -sivuilta.

Avoimen tieteen talvipäivät järjestetään 8.–9.11.2023 lähitapaamisena Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Teemana päivillä on avoimet oppimateriaalit ja ensimmäisenä päivänä on luvassa puheenvuoroja avoimista oppimateriaaleista monista eri näkökulmista. Toisena päivänä AVOTT-yhteistyön eri asiantuntijaryhmillä on mahdollisuus pitää omia ja kaikkien yhteisiä tapaamisia. Ilmoittautuminen talvipäiville ehti päättyä ennen tämän numeron ilmestymistä, mutta vuoden viimeistä numerosta pääset lukemaan kuulumiset talvipäiviltä, vaikka et nyt mukaan pääsisikään Kuopioon.

Muista kommentoida avoimen oppimisen suosituksia ja linjausta

AVOTT-koordinaatiossa on parhaillaan kommenteilla kaksi Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmän suositusta sekä yhdessä Julkaisujen avoimuuden -asiantuntijaryhmän kanssa laadittu osalinjaus opinnäytetöiden avoimuudesta. Kommenteilla olevat suositukset ovat Avointen oppimisympäristöjen saavutettavuus ja esteettömyys -suositus ja Avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden laatusuositus, jotka liittyvät kansalliseen Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden -linjaukseen.

Osalinjausluonnos opinnäytetöiden avoimen saatavuuden edistämiseksi on lähetetty kommenteille muun muassa korkeakoulujen kirjaamojen kautta, mutta avoimuuden hengessä osalinjausluonnosta voi kommentoida nimellään kuka vain. Suositukset ovat vain avoimella asiantuntija kommentoinnilla ja niistä ei ole lähetetty erillistä kommentointipyyntöä suoraan eri organisaatioille. Aikaa sekä linjaukset että suositusten kommenteille on 3.11.2023 saakka. Lähde mukaan kommentoimaan linjausta ja suosituksia.

Kirjoittajat

Terhi Kaipainen

Tietoasiantuntija

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti