Avoin TKIO -verkoston työpaja Tutkimuspalvelupäivillä: rajat ylittävää yhteistyötä

30.09.2022

Oulun rantamakasiineja. Photo by Alisina Elyasi on Unsplash

Tutkimuspalvelupäivät 2022 järjestettiin Oulussa 15.8.–17.8. Avoin TKIO -verkosto veti päivillä työpajan teemalla Open Science network model to share policies, learning and experience. Kysyimme osallistujien tarpeita avoimen TKIO:n yhteistyöhön.

Teemana muutos

Tutkimuspalvelupäivät on vuotuinen konferenssi, jossa tutkimushallinnon asiantuntijat kokoontuvat päivittämään osaamistaan. Tänä vuonna päivät järjestettiin pitkästä aikaa läsnäolokonferenssina koronarajoitusten jälkeen. Teemana oli osuvasti muutos ja alateemoja vastuullinen, tulevaisuus ja yhteistyö. Paneeleissa pohdittiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa muun muassa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan roolia muuttuvassa maailmassa, sekä tulevaisuuden asiantuntijatyötä korkeakouluissa. Esityksissä ja työpajoissa käsiteltiin tutkimusrahoitusta sekä rahoituksen hakemista ja linjausten ja strategioiden jalkauttamista tutkimuspalveluihin.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen teemat olivat hienosti esillä päivillä. Muun muassa CSC ja Avoimen tieteen koordinaatio esittelivät kehitteillä olevaa avoimen toimintakulttuurin itsearviointityökalua, Itä-Suomen yliopisto datanhallinnan palvelumuotoilua ja Turun yliopisto avoimen tieteen huomioimista EU-yhteistyössä. Lisäksi päivillä keskusteltiin tutkimusetiikasta ja tutkijatiedoista osana Tiede- ja tutkimusportaalia. Myös paneelikeskusteluissa tuotiin esille avoimen tieteen näkökulmaa.

On hyvä, että avoimen tieteen ja tutkimuksen teemat tulevat kuulluksi muiden tutkimuspalveluiden kehittämisen yhteyteen. Toivottavaa on, että myös jatkossa avoimen toimintamallin kehittäjät eivät jää vain oman kontekstinsa sisälle vaan luovat dialogia muiden tutkimuspalveluiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakouluista päivillä oli mukana TKI-tuen edustajia, tutkimusetiikan edustajia sekä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelijoita.

Avoin TKIO -työpajan tuloksia

Työpajoille oli ohjelmassa annettu aikaa 30 minuuttia, sillä esityksiä ja työpajoja oli niin paljon. Avoin TKIO -verkoston työpajassa keskeistä oli verkoston toiminnan ja tavoitteiden esittely ja yhteistyön mahdollisuuden tarjoaminen muille toimijoille.

Työpajan tavoite oli kerätä tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden kokemuksia seuraavista teemoista: 1) Mikä avoimuudessa toimii 2) Mitä asioita voisi vielä kehittää ja miten niitä voisi edistää verkostossa.

Avoimessa toimintamallissa nähtiin toimivan seuraavat teemat:

  • Hankkeiden aloituspalaverit

  • Aineistonhallintasuunnitelmien teko ja DMPTuuli

  • Avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta puhutaan paljon, tämä nostaa ihmisten tietoisuutta ja toivottavasti todennäköisyyttä toteuttaa toimintamalleja

  • Myös avoimuuden hyötyjä on alettu pikku hiljaa ymmärtää

  • Avoimen toimintamallin verkostoja löytyy ja ne pitävät ääntä toiminnastaan.

Rajat ylittävään yhteistyöhön

Työpajassa heräsi paljon keskustelua siitä, voiko Avoin TKIO -verkostoon osallistua muutkin kuin ammattikorkeakoulujen toimijat. Se olikin hyvä kysymys. Vastaus on: kuka tahansa teemoista kiinnostunut voi tulla mukaan. Jäsenistön perusteella näkökulma on toistaiseksi ollut vielä varsin ammattikorkeakoulu-painotteinen. Kuitenkin suurin osa tähän mennessä yhdessä pohdittavana olleista kysymyksistä ovat olleet koko korkeakoulusektoria sekä tutkimuslaitoksia läpileikkaavia.

Työpajan vastauksissa nousi esille tarve toimivien käytännön esimerkkien jakamiselle: Best practices -caseille on huutava tarve yli organisaatiorajojen. Erityisesti kiinnostaa konkreettiset esitykset, joissa kerrotaan step by step, mitä tehtiin ja miten malli toimi.

Kysyimme myös halua toimia verkostossa mukana. Tulokset olivat rohkaisevia, yli puolta osallistujista kiinnosti verkostomainen toimintamalli.

Kuva 2. Jaa salaisimmat ajatuksesi. Haluan olla aktiivisesti mukana yhteisessä verkostossa.

Seuraavat tutkimuspalvelupäivät järjestetään kesällä 2023 Espoossa. Järjestämisvastuu kiertää korkeakouluilla ja Finn-ARMA antaa taustatukea tapahtuman sisältöjen rakentamisessa. Toivottavasti jatkossakin päivillä avoimen toimintakulttuurin kehittäminen linkittyy muihin tutkimushallinnon teemoihin yhtä saumattomasti.

Kirjoittajat

Seliina Päällysaho

tutkimuspäällikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Hanna Lahtinen

johtaja

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Anne Kärki

Tutkija ja yliopettaja

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti