Avoin toimintakulttuuri etenee – haasteita vastassa

08.06.2021

Kevät on tullut saaristoon. Kuva: Minna Marjamaa, CC BY 4.0.

Kreodin kesänumeron (3/2021) teema on avoin TKI ja oppiminen. Lehti kerää satoa ammattikorkeakoulujen avoimuushankkeesta, joka lähestyy loppuaan. Samaan aikaan ammattikorkeakoulujen avoin toimintakulttuuri on uusien haasteiden edessä.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinen kärkihanke (2018–2021), joka edistää ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria. Hanke päättyy syksyllä ja se on saanut paljon aikaan. Avoin maailma ei kuitenkaan vielä ole valmis, olemme uusien haasteiden edessä.

Uusia tavoitteita ja mahdollisuuksia tukipalveluille

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden ensimmäinen osalinjaus julkaistiin Avoimen tieteen kevätpäivillä toukokuun alussa 2021. Datalinjaus tuo uusia tavoitteita ammattikorkeakoulujen datanhallintapalveluille: Viimeistään vuonna 2022 tutkimusdatalle tulee olla mahdollistettu hyvän datanhallinnan kannalta asianmukainen, tutkimusdatan elinkaaren huomioiva, tallennus- tai säilytysratkaisu, infrastruktuuri ja palvelut. Opiskelijoille, tutkijoille ja muulle henkilöstölle on pystyttävä tarjoamaan ohjeet, käytänteet ja koulutusta datanhallinnan suunnitteluun. 

Joulukuussa 2020 valmistunut kansallinen linjaus oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta asettaa monelle ammattikorkeakoululle uudenlaisia avoimuuden tavoitteita. Linjaus koskee oppimisen avoimuutta, oppimateriaalien avointa saatavuutta ja avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä. Ammattikorkeakouluissa on erityisesti herännyt tarve Creative Commons -lisenssien ohjaamiselle ja neuvonnalle avointen oppimateriaalien alustan käyttöön.

CSC kehittää ammattikorkeakoulujen tarpeisiin uusia houkuttelevia palveluita, joiden hinta rajaa mahdollisuutta käyttöönotton. Keväällä 2021 julkaisutietojen tallennuspalveluun Justukseen tuli lisämaksusta käyttöön erillinen syöttölomake tutkimusaktiviteettitietojen kirjaamiseen, osa amattikorkeakouluista otti lisäosan käyttöön. Aktiviteettitiedot ovat organisaatioiden käyttössä Justuksen ja Tiedejatutkimus.fi-palvelun kautta.

Lisäksi CSC on yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa suunnitellut Justuksen yhteyteen rakennettavaa datakatalogia, joka mahdollistaisi tukipalveluille laadukkaan metadatan luomisen pysyvin tunnistein sekä datan organisaationäkymän jo tuttuun käyttöliittymään. Datakatalogin kehittämiseen voi vielä ilmoittautua mukaan. Päätös mukaanlähdöstä linjaa korkeakoulun prosesseja ja toimintamalleja niin, että päätöksenteko vaatii syvällistä pohdintaa ammattikorkeakoulun tarpeista sekä datan volyymistä suhteessa hintaan.

Samaan aikaan seuranta kehittyy: aikaisempi OKM:n kypsyystarkastelu pohjautui pitkälti avoimuuden poliitikkoihin ja ohjeistukseen. Jatkossa seuranta ja arviointi perustuu enemmän tuloksiin Tiede ja tutkimus -palvelun kautta. Tämä tarkoittaa monelle ammattikorkeakoululle toimintamallien kehittämistä muun muassa aineiston kuvailussa.

Avoin TKIO -reseptit käyttöön

Hankkeen tuloksista on rakenteilla keittokirja hyvistä käytänteistä – keittokirjasta voi kerätä sopivat reseptit omaan ammattikorkeakoulun. Lisäksi hankkeen julkaisut kootaan yhteen hankesivulle.

Tavoitteena on, että ainakin osa hankkeen toimintamalleista jää elämään.

Kuinka eteenpäin?

Kun ammattikorkeakoulujen avoimuushanke on päättymässä, herää kysymys, loppuuko ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin yhteistyö tähän. Erityisesti pienissä ammattikorkeakouluissa huoli on perusteltu. Avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen edistämisessä tarvittavan neuvonnan järjestäminen vaatii laaja-alaista osaamista, johon useinkaan yksittäisen ammattikorkeakoulun resurssit ja osaaminen eivät aina riitä.

Ammattikorkeakouluissa ollaan käännekohdassa: avoimen toimintakulttuurin prosesseja on luotu, mutta toiminta täytyy vakiinnuttaa ja saada leviämään ammattikorkeakoulujen jokapäiväiseen arkeen. Tässä vertaistuki muissa ammattikorkeakouluissa samojen kysymysten kanssa työskentelevien kesken on arvokasta.

Avoin TKIO -verkosto jatkaa avoimen toimintakulttuurin yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kesken hankkeen päätyttyä. Verkosto koostuu asiantuntijoista ja jäsenistä, jotka jakavat tietoa. Yhteyttä jäsenten välillä pidetään avointkio-sähköpostilistan avulla. Lisäksi verkosto lähettää uutiskirjettä jäsenilleen. Työtilana toimii eDuuni tai Teams-alusta, jonne kerätään yhdessä tuotettua materiaalia kaikkien käyttöön.  Jos haluat mukaan verkostoon, laita sähköpostia osoitteseen: theseus.rukkaset@lists.metropolia.fi.

Avoin TKIO -verkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen jatkuu syksyllä. Verkoston ohjausryhmä Ohjaamo kutsutaan koolle alkusyksystä ja mietitään verkoston syksyn toimintaa.

Syksyn webinaarit

Avoin TKIO -verkosto järjestää kevään tapaan webinaareja. Syksyn webinaareista seuraavat ovat varmistuneet:

  • Avoin oppiminen -webinaari, osa 1:  24.8. Klo 14-16 opitaan, mitä avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit ovat, sekä tutustutaan Avointen oppimateriaalien kirjastoon (aoe.fi). Lisäksi opitaan, mikä tekee avoimesta oppimateriaalista laadukkaan, ja kuullaan, mitä taitoja on avoimen oppimisen osaajilla.
  • Avoin oppiminen -webinaari, osa 2:  28.9. Klo 14-16 perehdytään avointen oppimateriaalien lisensoimiseen sekä opitaan, miten avoimista oppimateriaaleista tehdään saavutettavia ja miten avoimesta oppimisesta meritoidutaan.
  • Opinnäytetyön aineistonhallinta ja tietosuoja -webinaari, 6.10. klo klo 09–10.30.

Lisätietoa webinaareista tulee verkoston eDuuniin.

 

 

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti