Avoin toimintakulttuuri – kirjaston asiantuntijuuden lippulaiva?

22.02.2021

Södra Trutklippanin ilnjaloisto kevätalven auringossa.

Kreodin vuoden ensimmäisen numeron (1/2021) teema on avoin toimintakulttuuri. Lehti kerää satoa ammattikorkeakoulujen avoimuushankkeesta, joka lähestyy loppuaan. Samaan aikaan AMKIT-konsortiossa on valmistumassa uusi strategia. Kevään iso kysymys on, mikä rooli avoimen toimintakulttuurin edistämisellä on tai voisi olla ammattikorkeakoulukirjastoissa.

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kolmivuotinenkärkihanke (2018–2021), joka edistää ammattikorkeakoulujen avointa toimintakulttuuria. Hanke päättyy kesällä ja nyt on aika koota yhteen hankkeen tulokset kaikkien ammattikorkeakoulujen hyödynnettäväksi – myös niiden, jotka eivät ole olleet hankkeessa mukana. 

Samaan aikaan AMKIT-konsortion strategia 2021–2025 on valmistumassa. AMKIT-verkostopäivässä 12.2.2021 käsiteltiin strategiaa ja osallistujat pääsivät kommentoimaan strategiaa jamboardissa. Strategiakaudella 2021–2025 tärkeitä teemoja ovat avoimuus, oppiminen, yhteistyö ja vaikuttavuus.

Avoin TKIO-toiminta
Ammattikorkeakoulujen kirjastot kehittävät kansallisen avoimuuden linjauksia yhteistyössä muiden organisaatioidensa toimijoiden kanssa. Avoin TKIO-toiminta tuo mukanaan uusia työtehtäviä, verkostoja ja toimintatapoja. Konsortiossa vastaamme uusiin haasteisiin vahvistamalla yhteistä asiantuntemustamme ja helpotamme siten AMK-kirjastojen työtä avoin TKIO-toiminnassa. (AMKIT-konsortion strategialuonnos 2021)

On hienoa, että AMKIT-konsortion strategiassa avoimuus on yksi neljästä tärkeästä teemasta ja että yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa pyritään kehittämään. Avoimen toimintakultuurin edistämisessä tietoasiantuntijoilla on jo nyt monenlaisia rooleja niin julkaisutiedonkeruussa, aineistonhallinnan tehtävissä kuin avoimen oppimisen prosesseissakin. Näiden tehtävien kautta syntyy kirjaston työlle ihan uutta vaikuttavuutta avoimen TKIO-toiminnan ja siinä TKI:n ja opetuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä.Tämän työn tulokset näkyvät myös tulosmittareissa tutkimustietovarannon kautta.

Kirjastoalan työpaikkailmoituksissa on viime aikoina korostunut avoimen toimintakulttuurin tehtävät. On haettu data-asiantuntijaa ja julkaisutiedonkeruun osaajaa sekä metriikkaihmisiä. Näyttää siltä, että ainakin isoimmissa yliopistokirjastoissa uudet tehtävät ovat jo vakiintuneet organisaation toimenkuviin. Avoimuuden toimintamallin tehtävät ankkuroituvat pitkälti jo olemassa olevaan osaamiseen tai täydentävät sitä; metadataosaaminen, kuvailu ja tiedonhankinnan opetus laajenee. 

Ammattikorkeakouluissa ollaan käännekohdassa: avoimen toimintakulttuurin prosesseja on luotu, mutta toiminta täytyy vakiinnuttaa ja saada leviämään ammattikorkeakoulujen jokapäiväiseen arkeen.

Miten käy, jos nyt jättäydytään avoimen toimintakulttuurin edistämisen ulkopuolelle?Tehdäänkö sitten vain kirjastologistiikkaa?

 

____________________________

Jos et ehtinyt tähän numeroon kirjoittaa avoimesta toimintakultuurista, ei hätää. Myös kevään viimeinen numero 3/2021 käsittelee teemaa avoin TKI & oppiminen, deadline 15.5. Ota yhteyttä päätoimittajaan tai omaan aluetoimittajaasi.

 

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti