Centria-kirjaston kuulumisia

07.12.2022

Kokkolan vanha pääkatu on Isokatu.

Syksy on tuonut Centria-kirjastoon uusia opiskelijoita, uusia työtiloja ja ajatuksia kalusteiden sekä kirjastotilojen päivittämisestä. Kirjasto tukee opiskelijoiden opintojen edistymistä monella eri tavalla: tarjoamalla kattavasti e-aineistoja, ohjaamalla Celian asiakkaaksi, kaukopalvelulla sekä kiinnittämällä entistä enemmän huomiota saavutettavuuteen ja tilojen toimivuuteen.

Uudet opiskelijat kirjastonkäyttäjiksi

Molemmat Centrian kampuskirjastot, niin Kokkolassa kuin Ylivieskassakin, ovat taas normaalisti avoinna. Aukioloaikaan sisältyy myös omatoimiaikaa, jolloin asiakaspalvelu ei ole toiminnassa, mutta lainaaminen ja palauttaminen on mahdollista. Syksyn myötä opiskelijoita on saapunut kampuksille ja on mukava nähdä isoja opiskelijaryhmiä pitkästä aikaa paikan päällä. Aina joku muistaa pistäytyä myös kirjastossa. Uudet opiskelijat ovat saaneet perehdytyksensä kirjastonkäytöstä joko Teamsin välityksellä tai “entiseen malliin” kampuksella. On hienoa, että opettajat muistavat huomioida kirjaston merkityksen opiskelijan elämässä ja pääsemme kertomaan opiskelijoillemme kirjastomme tarjoamista palveluista.

Tuudo-kirjastokortti on meillä ollut käytössä jo muutaman vuoden ja olemme jo melkein unohtaneet, miten naputtelimme syksyisin perinteisiä kirjastokortteja uusille opiskelijoille lähes urakalla. Nyt opiskelijat tekevät näppärästi itse kirjastokorttinsa Tuudoon. Kokkolan Centria-kirjastossa perinteisiä kirjastokortteja tehdään vielä jonkin verran sekä ulkomaalaisille opiskelijoille että yliopistokeskus Chydeniuksen opiskelijoille, joista jälkimmäiset tuovat syksyihin pienen tuulahduksen menneestä korttientekorumbasta.

Aineiston hankintaa ja kokoelman hoitoa

Syksy tuo mukanaan myös tavanomaiset kirjatilaukset, opettajien kirjatoiveet ja e-kirjojen metsästämisen. Kurssikirjojen painosten päivittäminen uusimpiin lohkaisee ison osan hankintabudjetista, ja painettujen kirjojen osalta vanhat painokset päätyvät poistolistalle. E-kirjojen päivittäminen onkin huomattavasti nopeampi ja ekologisempikin prosessi. Elektronisten kirjojen tarjonta on hyvällä tasolla, varsinkin SanomaPron e-kirjat ovat suosittuja. Lisenssien hinnat tosin aiheuttavat välillä lievää pahoinvointia tilauksia tekevälle kirjastoammattilaiselle, mutta priorisoimalla ja karsimalla tästäkin yleensä selviää.

Päänvaivaa hankinnoissa aiheuttavat myös tilaus- ja lisenssimäärät, kun kaikki opettajat ja opiskelijat tietenkin haluaisivat sen itselle tärkeän kirjan olevan saatavilla aina, kun sille on käyttöä. Tässä vallitsevassa taloustilanteessa on ymmärrettävää, että opiskelijoiden budjetissa tuntuu huomattavasti, jos joutuu hankkimaan useamman kympin maksavan kurssikirjan omakseen saadakseen opintonsa sujumaan. Kirjasto tekee kuitenkin parhaansa, jotta pystyisi tarjoamaan suurimman mahdollisen määrän kurssikirjoja niitä haluaville.

Olemme katselleet kirjastoissamme olevia lehtihyllyjä, joissa lukemattomat lehdet odottavat lukijaansa. Niinpä olemme päättäneet lakkauttaa ensi vuodeksi ison määrän painetuista ammattilehdistä ja hankkia niistä säästyvillä varoilla muuta aineistoa kirjastoomme. Olisi mukava korvata painettuja lehtiä e-versioilla, mutta toistaiseksi suomalaisten etäluettavien lehtien lisenssimaksut ovat niin suuria, että kirjastomme budjetissa ei ole niihin varaa. Onneksi on olemassa vapaasti käytettävä Journal.fi ja Elektrankin kautta saa vielä toistaiseksi erinäisten lehtien artikkeleita.

Celia ja kaukopalvelu opiskelijoiden apuna

Alkaneen lukuvuoden aikana opiskelijoitamme on rekisteröity myös Celia-kirjaston asiakkaiksi. Kirjaston lisäksi opinto-ohjaajat ja opettajat ovat aktiivisesti ohjanneet heitä käyttämään Celian palveluja. Lukemisesteiset opiskelijat vaikuttavatkin olevan hyvin tietoisia mahdollisuudesta saada tarvittavaa aineistoa käyttöönsä äänikirjoina opiskelujensa tueksi. Myös kaukopalvelutoiminta on syksyn aikana vilkastunut, mikä kertoo, että opinnäytetöitä on valmistumassa. Kaukopalvelu on opiskelijoillemme ja henkilökunnallemme maksutonta.

Kalusteiden ja kirjastotilan päivitystä

Kokkolan Centria-kirjastossa oli suunnitteilla uudelleenjärjestelyjä kalustuksen suhteen. Pitkä ja hiljainen loppukesä oli hyvä aika käydä läpi ja siivota pois kaappeihin kertynyttä ylimääräistä tavaraa. Siivoamisen ja kaappien uudelleenjärjestelyjen aikana heräsi myös inspiraatio koko asiakaspalvelupisteen sijoittelun uudistamiselle. Lehtikokoelmien pienentyessä säilytettävä lehtikokoelma voitiin siirtää uuteen paikkaan, ja vapautuvaan tilaan jäi sopiva nurkkaus, johon saatiin luotua muutama työpiste kirjastohenkilöstön käyttöön. Näin kirjaston nykyiset työpisteet toisella puolen kampusta voitiin luovuttaa muun henkilöstön käyttöön.

Kuva 2. Kokkolan kirjaston uusi palvelutiski sekä taustalla työpisteet. Kuva: Emilia Kurikkala

Uusi työpistenurkkaus antoi samalla loistavan tekosyyn järkevöittää koko asiakaspalvelutiskiä pienentämällä sen kokoa nykyisestä kolmesta pöydästä kahteen ja siirtämällä sitä myös hieman sivuun nykyiseltä sijainniltaan keskeltä aulaa lähemmäksi uusien työpisteiden nurkkaa. Tämän toivomme vähentävän nykyisen asiakaspalvelupisteen infopistemäisyyttä ja luovan kirjastomaisempaa mielikuvaa. Asiakaspalvelupisteen siirto mahdollisti myös nykyisellään hieman piiloon jäävän varaushyllyn ja toisen lainausautomaatin tuomisen paremmin asiakasvirtojen huomattavaksi. Haaveissa siintäisi kokonaan uuden tiskin hankinta, mutta se jäänee toistaiseksi vielä suunnitelman tasolle.

Olemme saamassa Kokkolan kirjastoon hakupäätteillemme sähköpöydät, mikä parantaa päätteiden saavutettavuutta merkittävästi. Saavutettavuuteen liittyen Kokkolan kirjastosta on myös puuttunut asiakkaiden käytössä oleva työpiste, jolla opiskelijoidemme lisäksi myös muut asiakkaamme pääsisivät selaamaan ja käyttämään e-aineistojamme. Nyt myös tämän suhteen näyttäisi vihdoin näkyvän jonkinlaista valoa tunnelin päässä, ja työpisteen toteutustapa sekä sen sijoittaminen kirjastotilaan olisi selkiytymässä.

Järjestelmien ja laitteiden päivitystä

Centriassa otettiin kuluvana syksynä käyttöön Theseuksen käyttörajattu kokoelma, jonne opiskelijat voivat tallentaa opinnäytetyönsä niin halutessaan. Tähän mennessä kokoelmaan on ilmestynyt vasta muutamia töitä, mutta määrä lisääntyy, sillä tallennamme kokoelmaan aikanaan M-Files-järjestelmään vietyjä opinnäytetöitä. Käyttörajattuun kokoelmaan ei kuitenkaan viedä vanhoja insinööri- ja teknikkotöitä eikä myöskään nk. salaisia töitä, vaan ne jätetään toistaiseksi M-Filesiin. Tätä urakkaa riittää pitkälle ensi vuoteen.

Myös laitepuolelle on tullut pieniä uudistuksia. Centria-kirjastoon hankittiin keväällä uudet tarratulostimet vanhojen ja hyvin palvelleiden E-sarjan Datamaxien tilalle. Uudet tulostimet ovat toimineet hyvin. Langattomat näppäimistöt ja hiiret asiakaspalvelupisteiden koneilla ja uusi Exam-tietokone ovat myös olleet hyvä lisä laitteistojen toimivuuden kannalta.

Exam-tenttitilat

Kirjastoihimme on ilmestynyt sähköisen tenttipalvelu Examin tilat. Kokkolan kampuksella Examiin mahtuu kerralla kahdeksan tenttijää ja Ylivieskan kampuksella tenttitilana toimii yhden hengen Smartblock -kuutio. Kirjaston vastuulle jää tenttijöiden henkilöllisyyden tarkistaminen ja tenttitilaan sisään päästäminen. Kirjaston henkilökunnan ajatukset Examin portinvartijana olemisesta ovat olleet hiukan epäilevät ja on ehditty pohtia montakin kertaa, miten työaika, työntekijät ja tenttiin tulijat kohtaavat varmasti ajoissa ja kaikki halukkaat pääsevät tenttiin ajallaan. Emme ole saaneet tästä kokemusta, koska tenttitilan käyttö ei ole vielä alkanut, mutta suhtaudumme asiaan positiivisen uteliaasti.

Kuva 3. Exam-kuutio Ylivieskan kampuksella. Kuva: Hannele Myntti

Exam vaatii tietoturvasyistä erillisen tietokoneen, jolla järjestelmää hallitaan. Koneelta nähdään muun muassa, kuka on tulossa tenttiin. Kone tullaan sijoittamaan asiakaspalvelukoneen viereen. Uuden langattoman näppäimistön ja hiiren avulla siirtyminen näiden kahden koneen välillä käy muutaman napin painalluksella. Aika näyttää, kuinka hyvin tämä kahden koneen systeemi lopulta toimii.

Pääosin kirjastomme syksyinen arki on sujunut rutiininomaisesti, normaaleja työkuvioita myötäillen. Joulu on tulossa ja talvi taittuu kohta uudelle vuodelle. Voimme hyvillä mielin katsoa taaksemme syksyyn: kirjasto on tehnyt töitä opiskelijalähtöisesti ja aina asiakkaan parasta ajatellen. Olemme valmiina uusiin koitoksiin!

Kirjoittajat

Taru Fröjdholm

tietopalvelusihteeri

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Emilia Kurikkala

tietopalvelusihteeri

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Hannele Myntti

informaatikko

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Päivi Toikkanen

IT-suunnittelija

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Tomi Virtanen

informaatikko

Centria-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti