Creative Commons -webinaarit keräsivät suuren yleisön ammattikorkeakoulujen eri henkilöstöryhmistä

14.06.2020

Photo by Umberto on Unsplash CC0

Kun puhutaan avoimista aineistoista tai avoimista oppimateriaaleista, on avoimen lisensoinnin käsite keskeinen. Oppimateriaalien avoin julkaiseminen edellyttää niiden avointa lisensointia. Käytetyin avoin lisensointijärjestelmä on Creative Commons.

Järjestimme huhtikuussa 2020 Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeen puitteissa kaksi webinaaria, joissa oppimisen design-tutkija, Creative Commons Suomen toiminnanjohtaja ja Suomen johtava tekijänoikeuskouluttaja Tarmo Toikkanen (PsM) kertoi perusasioita Creative Commons -lisenssistä, pureutui muutamiin avoimen toimintakulttuurin erityiskysymyksiin ja vastasi kuulijoiden esittämiin kysymyksiin.

Webinaarit herättivät heti ilmoittautumistiedotteen julkistamisen jälkeen suurta kiinnostusta ja niihin ilmoittautui yli 400 kuulijaa eri ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea. Tästä voidaan päätellä, että avoimen lisensoinnin kysymykset ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia ammattikorkeakouluissa. Tässä artikkelissa käydään läpi CC-lisensoitujen materiaalien käyttöä ja julkaisemista sekä nostetaan esille webinaareissa esiin nousseita erityiskysymyksiä. Artikkelissa tarjotaan lukijalle mahdollisuus tutustua webinaareihin webinaaritallenteiden muodossa.

Avoimet lisenssit ja Creative Commons -lisenssit

Kuva1. Creative Commons, "creative_commons" by alf-bonillo is licensed under CC BY-NC 2.0

Avoin lisensointi on keskeistä oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa. Avoin lisenssi on valmiiksi muotoiltu käyttölupa teoksen jatkokäyttöä varten. Oikeudenhaltija myöntää avoimella lisenssiä tietylle teokselle, tietokannalle tai muulle tekijänoikeuden tai lähioikeuden suojaamalle aineistolle luvan teoksen jatkokäyttöä varten. Teoksen lisensoiminen avoimella lisenssillä ei poista teoksen tekijänoikeuksia, vaan mahdollistaa teoksen jatkokäytön tekijän avoimella lisenssillä määrittelemällä tavalla.  Lisenssi sisältää tiettyjä käyttöoikeuksia, jotka antavat lisenssin hyväksyneelle aineiston vastaanottajalle tiettyjä mahdollisuuksia sekä ehtoja, jotka sitovat lisenssin hyväksyjää. (Toikkanen, Kaakinen & Jauhiainen, 2020.)

Creative Commons -lisenssijärjestelmä on maailman yleisin avoin lisenssijärjestelmä. Creative Commons on suosituslisenssi avoimille aineistoille useissa maissa, kuten Suomessa (JHS 189) ja EU-komissiossa. Creative Commons -lisenssit on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja helposti ymmärrettäviksi. Aineiston tekijä valitsee teokselleen omien tarpeidensa mukaisen lisenssin. CC-lisenssi sisältää maailmanlaajuisen peruuttamattoman oikeuden jakaa ja muokata aineistoa. Valitsemalla sopivat lisäehdot neljän eri ehdon joukosta tekijä voi rajoittaa näitä oikeuksia sopivaksi katsomallaan tavalla. CC-lisenssiin ei voi liittää muita rajoitteita tai ehtoja. (Toikkanen ym. 2020.)

Aineiston avoin lisensointi Creative Commons -lisenssillä on yksinkertaista. Tekijä valitsee lisenssin esimerkiksi käyttäen lisenssivalitsinta ja merkitsee valitun lisenssin teoksen tekijätietojen yhteyteen.

Oppimateriaaleille sopivat lisenssit

Oppimateriaalien lisensointiin voidaan suositella seuraavia lisenssejä:

 • CC BY 4.0 Nimeä Teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on mainittava, tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa.
 • CC BY-SA 4.0 Nimeä-Jaa samoin Kuten CC BY, mutta johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä, jolla käytetty teos oli lisensioitu.

CC-lisensoitujen aineistojen käyttö

Käytännössä CC-lisensoidun aineiston käyttöönotto tapahtuu Tarmo Toikkasen mukaan esitetyn prosessin mukaisesti.

 1. Hae opetustasi tukevaa materiaalia.
  CC-lisensoidun materiaalin hakuun on olemassa erikoistuneita hakukoneita. Näistä Tarmo nosti esille seuraavat:

 • CC Search https://ccsearch.creativecommons.org/
 • CC Search käy läpi useita erilaisia sisältövarantoja, joissa on CC-lisensoitua aineistoa.
 • Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org  on multimediavaranto, joka sisältää avoimesti lisensoitua multimediaa.
 • Avointen oppimateriaalien kirjasto https://aoe.fi/ on hiljattain avattu oppimateriaalien kirjasto, joka sisältää kasvavan määrän
  CC-lisensoituja oppimateriaaleja. Hae ja ota käyttöön materiaalia tai tallenna itse tekemiäsi oppimateriaaleja.
 1. Arvioi maalaisjärjellä, onko materiaali ok (tekijänoikeus ja muut)
  Arvioi materiaalin laatua ja käyttökelpoisuutta, tutki millä lisenssillä/käyttöoikeudella materiaali on julkaistu.

 2. Kopioi materiaali itsellesi
  Tallenna materiaali itsellesi.

 3. Ota talteen materiaalin julkaisuosoite, tekijän nimi/nimimerkki ja tarkka lisenssi
  Tarvitset näitä viitatessasi alkuperäiseen materiaaliin.

 4. Huomioi eri CC-lisenssien ehdot
  CC-lisenssin ehdot kertovat reunaehdot sille, missä rajoissa materiaalia on mahdollisuus hyödyntää, jatkokehittää ja jakaa.

 5. Kun käytät, mainitse lähde, tekijä ja lisenssi
  Merkitse julkaisemasi materiaalin yhteyteen tiedot alkuperäisestä lähteestä.

CC-lisensoidun materiaalin julkaiseminen

Tarmo Toikkasen mukaan CC-lisensoidun materiaalin julkaiseminen tapahtuu seuraavan prosessin mukaisesti.

 1. Valitse niin hyvää sisältöä, että haluat sen julkaista.
  Kaikkea ei tarvitse jakaa avoimesti. Kannattaa julkaista avoimesti sellaista sisältöä, jonka kokee olevan hyödyksi muille ja jonka kautta haluaa itse saada asialleen ja tekijyydelleen näkyvyyttä verkossa.
 2. Jos käytät muiden aineistoa osana, varmista että sinulla on riittävät luvat: joko yhteensopiva CC-lisenssi tai erillinen lupa julkaisusta.
  Muiden tekemän CC-lisensoidun materiaalin tulee olla linjassa julkaistavan materiaalin CC-lisenssin kanssa tai muiden tekemään materiaaliin tulee olla muu lupa.
 3. Huomioi kaikki lait ja hyvät tavat, erityisesti yksityisyydensuoja.
  Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan materiaalin käyttöön, kuten henkilöiden kuviin tai videoihin, joissa henkilöitä esiintyy, tulee aina saada kohdehenkilöiltä lupa.
 4. Viilaa aineisto julkaisukuntoon
  Tarkista materiaali.
 5. Valitse sopiva lisenssi. Voit käyttää lisenssivalitsinta. Liitä lisenssi materiaalin tai sen yhteyteen.
  CC-lisenssi merkitään materiaalin viitetietoihin lisenssin kirjainkoodilla esim. CC BY-SA 4.0. Lisenssiteksti kannattaa linkittää Creative Commons -sivuille käytetyn lisenssin tietoihin. Mahdollista on myös kopioida lisenssivalitsimesta lisenssin upotuskoodi ja liittää se verkkosivulle.
 6. Julkaise valitsemassasi paikassa.
  Avoimia oppimateriaaleja kannattaa julkaista Avointen oppimateriaalien kirjastossa https://aoe.fi/, joka sisältää kasvavan määrän CC-lisensoituja oppimateriaaleja. Hae ja ota käyttöön materiaalia tai tallenna ja julkaise itse tekemiäsi oppimateriaaleja.

Webinaareissa esiin nousseita erityiskysymyksiä

AMK kaupallisena toimijana

Perustutkintokoulutus ja avoimen AMK:n koulutus eivät ole kaupallista toimintaa. Ammattikorkeakoulun esim. yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille myymä koulutus on kaupallista toimintaa. Asia ei kuitenkaan ole aina täysin selvä, tästä syystä CC-lisensoinnin osalta ei suositella NC-ehdon käyttöä. CC-lisenssin rajaaminen suljettuun ympäristöön, esim. korkeakoulun suljettuun oppimisympäristöön ei myöskään toimi: CC-lisenssi on aina maailmanlaajuinen käyttölupa, sitä ei voi ikinä rajata ajallisesti tai paikallisesti.

Opiskelijoiden tuottama materiaali

Opiskelijoiden tuottaman materiaalin jatkohyödyntämiseen tarvitaan aina opiskelijan lupa. Opiskelijoita kannattaa muistuttaa tuotostensa jatkokäytöstä, julkaisemisesta ja mahdollisesta CC-lisensoinnista.

Hanketuotokset

Hanketuotosten lisensointiin sopivia CC-lisenssejä ovat: CC BY tai CC BY-SA.

Videot

YouTube ei tuo kovin hyvin CC-lisensointia, Vimeo tukee avointa lisensointia ja avoimesti lisensoituja videoita. Videot kannattaakin tästä syystä julkaista sekä Vimeossa että YouTubessa.

Esim. YouTube-videot, jotka mahdollistavat videon upotuksen, ovat upotettavissa: videon julkaisija on hyväksynyt videon upottamisen hyväksyessään YouTube-käyttöoikeudet.

CC BY-SA on hyvä lisenssi opetusvideoille.

Musiikki

Jos lisäät CC-lisensoitua musiikkia esimerkiksi videon taustalle, on kyse muuntelusta, musiikin tulee tällöin olla lisensoitu siten, että lisenssi sallii muuntelun (CC-lisenssissä ei tule olla ND-ehtoa).

Kuvakaappaukset

Verkkosivun käyttöliittymästä voi ottaa kuvakaappauksen ja liittää CC-lisensoituun aineistoon, tekijänoikeus ei suojaa käyttöliittymää. Mikäli kuvakaappauksen kohteena olevassa sivussa on esim. kuvia tai tekstiä kannattaa ne esim. blurrata.

Tietokoneohjelmat

Tietokoneohjelmilla on omat lisenssinsä, kaikki muut materiaalit lisensoidaan CC-lisenssillä. 

Webinaarivideot

 

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 1: Avoimen toimintakulttuurin lisenssiasiat periaatteessa ja käytännössä. Katsottu 28.5.2020.

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 2: Erityiskysymyksiä ja -tilanteita avoimessa toimintakulttuurissa. Katsottu 28.5.2020. 

 

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 3: Kysymykset. Katsottu 28.5.2020. 

 

Lähteet:

 

Toikkanen T., Kaakinen, L & Jauhiainen I. 2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Luettu 12.5.2020. https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kotimaiset-suositukset/ohje-tekijanoikeuksiin-liittyvasta-avoimesta

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 1: Avoimen toimintakulttuurin lisenssiasiat periaatteessa ja käytännössä. Katsottu 28.5.2020. https://video.laurea.fi/media/Tekij%C3%A4noikeudet+ja+k%C3%A4ytt%C3%B6oikeudet+avoimessa+toimintakulttuurissa+Webinaari+osa+1A+Avoimen+toimintakulttuurin+lisenssiasiat+periaatteessa+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ss%C3%A4/0_cenwjuv6

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 2: Erityiskysymyksiä ja -tilanteita avoimessa toimintakulttuurissa. Katsottu 28.5.2020.  https://video.laurea.fi/media/Tekij%C3%A4noikeudet+ja+k%C3%A4ytt%C3%B6oikeudet+avoimessa+toimintakulttuurissa+Webinaari+osa+2A+Erityiskysymyksi%C3%A4+ja+-tilanteita+avoimessa+toimintakulttuurissa/0_y1z3l7q4

Toikkanen T. 2020. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet avoimessa toimintakulttuurissa Webinaari osa 3: Kysymykset. Katsottu 28.5.2020.  https://video.laurea.fi/media/Tekij%C3%A4noikeudet+ja+k%C3%A4ytt%C3%B6oikeudet+avoimessa+toimintakulttuurissa+Webinaari+osa+3A+Kysymykset/0_tp3gbauo

 

Kirjoittajat

Aino Helariutta

Tietoasiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti