De Krook – luova kirjasto ja kumppanit saman katon alla

11.12.2017

Kuva 1. De Krookin moderni kirjasto on tehty trendikkäästi teräksestä, lasista ja betonista. Kuva: Visit Gent (CC BY-NC 2.0).

Marraskuussa 2016 vietimme viikon Erasmus+ henkilöstövaihdossa Gentissä, Belgiassa. Vaihtokohteena oli Gent Hogeschool. Viikon aikana perehdyimme mm. HoGentin kirjaston toimintaan sekä tutkimus- ja kehittämispalveluihin. Lisäksi pääsimme etuoikeutetusti tutustumaan Gentin uuteen, rakenteilla olevaan De Krook -kaupunginkirjastoon, josta kerromme tässä jutussa tarkemmin. Kirjaston palvelupäällikkö kertoi meille uuden kirjaston suunnitteluprosessista, jonka jälkeen pääsimme tutustumaan kirjastorakennukseen innokkaan sisustusarkkitehdin johdolla. Kirjasto avattiin yleisölle maaliskuussa 2017.

Uuden kirjaston suunnittelussa hyödynnettiin palvelumuotoilun keinoja. Suunnitteluvaiheessa kartoitettiin kirjaston käyttäjien  ja kaupungin asukkaiden toiveita uuden kirjaston tiloille ja palveluille. De Krookista haluttiin tehdä uuden sukupolven kirjasto, jota ei nähtäisi enää perinteisenä kirjastona vaan sille yritettiin yhteistyössä kaupungin ja jopa yliopiston kanssa etsiä uusia toimintoja ja yhteistyötä. Uuteen rakennukseen suunniteltiin mm.  omia tiloja yritysten ja tutkimusorganisaatioiden käyttöön. Myös mm. Gentin yliopisto oli satsannut hankkeeseen ja teki merkittävää yhteistyötä kaupunginkirjaston kanssa. Samoihin tiloihin oli tulossa useita uusia yrityksiä, joilla tulisi olemaan yhteisiä projekteja kirjaston kanssa. Tarkoitus oli kehittää koko aluetta yhdessä ja innovatiivisesti.

Visiona oli, että kirjastosta muodostuu digitaalisten innovaatioiden osaamiskeskittymä ja kokeilualusta, jossa asiakkaat voivat kokeilla uusia innovaatioita ja digitaalisia laitteita. Yritykset ja tutkimusyksiköt taas voivat testata innovaatioitaan kirjaston asiakkaiden kanssa.

Esittelykierroksen aikana saimme kuulla tekeillä olevien tilojen tarkoituksista ja ideoista niiden takana. Tilat olivat hyvin avaria ja esimerkiksi portaikko oli suunniteltu siten, että siellä oli oleskelutilaa. Portaiden avaran tilan oli samalla ajateltu toimivan esiintymispaikkana tilaisuuksille ja ajavan esimerkiksi auditorion asemaa. Myös kirjanäyttelyitä oli tarkoitus laittaa esille portaikkoon. Tilat olivat useassa kerroksessa ja kirjojen kuljetus tapahtui sinne automatisoidusti lajittelukeskuksen kautta. Lapsille ja nuorille oli molemmille varattu omat kerrokset omia tarpeita ajatellen. Lapsille oli mm. maalaus- ja askartelupaikkoja. Nuorten ääntä oli kuunneltu heille kohdennettujen tilojen suunnittelussa esimerkiksi perustamalla paneeliryhmä ideoiden keräämiseen. Valmistuvat tilat olivatkin tilankäytöltään monikäyttöiset ja hyvin muunneltavissa tarpeiden ja tekemisen mukaan.

Mitä De Krookille kuuluu nyt?

De Krook on nyt ollut avoinna reilut puoli vuotta. Otimme yhteyttä kirjaston johtaja Krist Biebauwiin ja kysyimme miten kirjaston toiminta on lähtenyt liikkeelle ja miten Gentin asukkaat ovat uuden kirjaston löytäneet. Erityisesti meitä kiinnosti kirjaston ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö.

Ensimmäisten kuukausien aikana kirjastossa oli jopa 8000 kävijää päivässä - määrä, joka ylitti kirjaston johtajan Krist Biebauwin mukaan kaikki odotukset. Sittemmin päivittäisten kävijöiden määrä on ollut noin 5000. De Krook onkin muodostunut kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Siellä on tarjolla kahvilapalveluja, kulttuuria sekä monipuoliset mahdollisuudet lukemiseen ja opiskeluun. Kirjasto tukee lukemisen ja oppimiseen välistä yhteyttä ja suuntaa ajattelua tulevaisuuden tapoihin omaksua tietoa.

Kirjastossa voi osallistua työpajoihin, nauttia taiteesta tai toteuttaa itseään erilaisten innovaatioiden ja teknologian, kuten 3D-tulostuksen ja virtuaalitodellisuuden, avulla.

Kirjaston tiloissa toimii tällä hetkellä Gentin yliopiston tutkijaryhmiä sekä IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre), eurooppalaisen puolijohdeteollisuuden tutkimuslaitos, joka keskittyy seuraavan sukupolven elektroniikan tutkimukseen. Yhteistyössä partnereidensa kanssa kirjasto pystyy tarjoamaan uudenlaisia palveluja, kuten koulutusta tietotekniikassa (Digital Talent Point), ohjausta opinnoissa (TOpunt), lainopillista neuvontaa (De Wetswinkel) sekä monenlaisia kulttuurikasvatuksellisia toimintoja ja työpajoja (Vorming Plus).

De Krookia voi sanoa Gentin yliopistossa tehtävän tutkimustyön näyteikkunaksi. Ajatuksena on esitellä kirjaston kävijöille tulevaisuudennäkymiä. Samalla kirjasto on myös interaktiivinen laboratorio, jonka toimintaan kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Uusien yhteistyömuotojen taustalla vaikuttava filosofia pyrkii tekemään tutkimuksesta helposti saavutettavaa ja konkreettista sekä hyödyntämään kävijöiltä saatua palautetta tutkimuksessa. Tätä vuorovaikutusta ajatellen rakennettu tila on esimerkiksi De Krookin pohjakerroksen living lab Agora, jossa älyseinän avulla kerätään tietoa ja palautetta kävijöiltä. Tilassa järjestetyt näyttelyt heijastavat ympäröivää yhteiskuntaa ja ajankohtaisia teemoja.

Krist Biebauwn vision mukaan De Krookin tiloissa syntyvä synergia tulee kasvamaan ja muotoutumaan tulevaisuudessa kokeilun sekä erilaisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan myötä. Oleellista on, että hyvinkin erilaiset toimijat tutustuvat paremmin toisiinsa. De Krook -kirjaston ja sen tiloissa toimivien eri yhteistyökumppaneiden yhteinen missio on auttaa ihmisiä ymmärtämään muuttuvaa maailmaa!

 

Hanna Räisänen, JAMK

Pekka Salminen, JAMK

Eeva-Maria Suojärvi, XAMK

Kaisa Varis, Karelia

Kommentit

Jätä kommentti