Diakin informaatikot Sevillassa 6.–11.6.2016 : 15th EAHIL

18.12.2016

Kuva 2. Tässä pöytäseurana Perusta, Nigeriasta, Tansaniasta, Belgiasta, Tanskasta ja Suomesta Arcadan informaatikko Sarah Hagström (toinen oikealta). Marketta Fredriksson kuvassa keskellä.

Osallistuimme kesäkuussa Sevillassa pidettyyn EAHILin konferenssiin (the 15th European Association for Health Information and Libraries), teemana "Knowledge, Research, Innovation…e-health".  Andalusian eHealth Libraryn isännöimään konferenssiin ja sitä edeltäviin Continuing Education Courses (CEC) -kursseille kokoontui lähes 400 kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaista, kaikkiaan 32 eri maasta, yksityisten oppilaitosten kirjastonhoitajista suurten sairaaloiden ja yliopistojen lääketieteellisten kirjastojen johtajiin ja tietopalvelualan tutkijoihin. Kaukaisimmat osallistujat tulivat Iranista, Tansaniasta, Australiasta, Etelä-Afrikasta ja Pohjois-Amerikasta. Konferenssin esitysten ja työpajojen aiheet vaihtelivat lääketieteellisen ja hoitotieteellisin tiedonhankinnan tutkimuksesta ja innovaatioista hyviin käytäntöihin. Palvelumuotoilu (Service design) ja UX (User experience), tutkimuksen tietopalvelut, avoimen tieteen kysymykset ja tiedonhankinnan opetus sekä kansalaisille suunnattava terveystietous olivat keskiössä postereissa ja konferenssiesityksissä.

Kuva1: Diakin informaatikot Marketta Fredriksson ja Tytti Kallio-Kokko konferenssiopasteen äärellä

   Kuva 2. Tässä pöytäseurana Perusta, Nigeriasta, Tansaniasta, Belgiasta, Tanskasta ja Suomesta Arcadan informaatikko Sarah Hagström (toinen oikealta). Marketta Fredriksson kuvassa keskellä.

   Kuva 3. Continuing Education Course Improving efficiency and confidence in systematic searching

Viikko alkoi täydennyskoulutuskursseilla (CEC), joiden aiheena olivat muun muassa systemaattisen tiedonhaun välineet, kirjaston näkyvyys ja vaikuttavuus, avoimen tieteen periaatteiden juurruttaminen ja julkaisufoorumien kehitystyö sekä sosiaalisen median työkalut lääke- ja hoitotieteellisten kirjastojen toiminnassa. Systemaattisen tiedonhaun työpajassa korostui tiedonhaun raportoinnin tärkeys sekä asiakkaalle että kirjaston johdolle, mikä osaltaan lisää tutkimuksen menetelmällistä läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Kirjaston näkyvyydessä korostettiin omaa aktiivisuutta palvelumuotoilussa ja palvelujen markkinoinnissa sekä korostettiin kirjastojen roolia luotettavan tutkimustiedon välittäjänä kansalaisille ja yhteisöille. Tutkijapalveluiden puitteissa useassa yhteydessä nostettiin esiin kirjastojen panostukset avoimen tieteen ja tiedonjulkaisemisen kentällä. Some-työpajassa luotiin tunnuksia verkkotyökaluihin ja kokeiltiin erilaisia applikaatioita ja pohdittiin niiden soveltuvuutta tietopalvelutoimintaan ja palvelujen markkinointiin.

Varsinainen konferenssi käynnistyi keskiviikkona. Avausluennon pitäjäksi oli kutsuttu Espanjan entinen terveysministeri, Sevillan yliopiston regeneratiivisen lääketieteen professori Bernat Soria. Avauspuheenvuoro oli loistava synteesi tieteen avoimuudesta, kirjastojen merkityksestä ja tiedon arvosta; esitys oli mieleenpainuva ja vuorovaikutteinen ja sisälsi monia ajatuksia herättäviä esimerkkejä terveydenhuoltojärjestelmän strategisesta arvosta ja kirjastojen ja tietopalvelujen osuudesta siinä.  Puhuja luotasi hienosti odotukset konferenssin sisältöihin.

Kuva 4.  Avausluennon keskeisiä teemoja: avoimen tieteen edut

Rinnakkaisten sessioiden aiheina olivat tiedonhaun opetus, innovaatiot, tutkimus, metriikka, avoin saatavuus ja teknologia, tietojohtaminen, tieteen tulosten välittäminen ja yhteistyö. Kiinnostavat rinnakkaiset ohjelmat aiheuttivat käytännöllisen ongelman: oli todella vaikea valita, kumpaan saliin asettuisi. Onneksi viereisestä luentosalista kantautuvien asiantuntevasti välitettyjen twiittien kautta oli mahdollista seurata mielenkiintoisia samanaikaisia esityksiä. Muun muassa Bob Gannin (UK) esityksessä nousi kirjastojen tärkeä rooli kamppailussa eriarvoisuutta vastaan digitaalisten terveyspalvelujen käytössä. Kirjasto mahdollistaa digitaalisten palvelujen käytön myös heille, joilla ei ole varaa viimeisimpien elektronisten laitteiden hankkimiseen. 

Talouskriisin keskellä elävässä Euroopasta löytyy ilahduttavia esimerkkejä vähenevien resurssien kohdentamisesta yhteisöjen terveyspalveluihin ja -tutkimukseen vahvistamalla terveysalan yliopistojen kirjastopalveluja. Esimerkiksi Puolassa laitettiin lääketieteellisen kirjaston remonttiin ja kokoelmien kehitykseen miljoonia, samoin Norjasta löytyy vastaavanlainen panostus service design –projektiin ja lääketieteen kirjaston tiloihin.  Kolme esitystä oli Suomesta, aiheina eläinlääketieteen tietopalvelujen muutospaineet, australialais-suomalainen yhteistyö tutkimusdatan hallinnoinnissa sekä eurooppalainen yhteistyö bechmarking projektissa.

 

Kuva 5. Prof. Remedios Meleron aloittamassa konferenssin päätösluentoaan

Lähde: https://www.flickr.com/photos/15thconferenceeahil2016/26972460763/in/album-72157666930073934/

Konferenssin päätösesitelmän piti informaatiotieteiden professori Remedios Melero, joka on open access-liikkeen huippunimi ja avoimen tieteen puolestapuhuja Euroopan yhteisön tiedepiireissä. Professori Meleron esitys oli kattava esitys terveystieteiden tutkimusdatan ja julkaisujen avoimuuden haasteista. Kannattaa tutustua!

Postereita konferenssissa oli kaikkiaan 45, joista kolme Suomesta. Näytteilleasettajat ja sponsorit (tiedekustantamoja, aineistojen välittäjiä ja ohjelmistotaloja) tuottivat puolestaan 15 esitystä heille varatussa salissa. Näytteilleasettajat olivat kiitettävästi tavoitettavissa osastoillaan koko tapahtuman ajan.

Kaiken kaikkiaan tapahtuman sisällöllinen anti konferenssiesitelmissä, postereissa ja oheistapahtumissa oli mielenkiintoinen ja antoisa. Samat kysymykset ovat ajankohtaisia ja tärkeitä muuallakin kuin täällä kotimaassa: mm. e-aineistoihin liittyvät kysymykset, säästötoimenpiteet vs. kansainvälisten tiedekustantajien voitontavoittelu, kirjastojen muuttuva rooli tiedonvälityksessä ja tiedonhankinnan opetuksessa ja ohjauksessa. iPadeja on jaettu opiskelijoiden käyttöön myös Saksassa kuten meillä Diakissa. Saksassa e-aineistojen käyttö oli kasvanut iPadien myötä. Toisaalta taas Sveitsissä kokemus oli toisen suuntainen, käyttäjät valitsivat mieluummin paperisen luentomateriaalin.

 Kuva 6. Tervetuliaistilaisuus Real Alcazar -linnoituksessa

Kuva 7. Tervetuliaistilaisuus Real Alcazar -linnoituksessa

 

Päivät olivat pitkiä, helteisiä ja täynnä ohjelmaa. Virallisen päiväohjelman jälkeen kolmena iltana oli konferenssin järjestämiä tilaisuuksia ja vierailukäyntejä. Tutustuimme Alcarazin historialliseen linnaan, johon oli sijoitettu konferenssin virallinen tervetuliaistilaisuus sekä ensikertalaisille suunnatun tilaisuuden myötä yhteen Sevillan merkittävimmistä nähtävyyksistä, Plaza de Espanoliin. Konferenssinohjelmaan kuuluvaksi vaihtoehtoiseksi vierailukohteeksi valitsimme Real Fabrica del Tabacosin, 1800-luvun tupakkatehdasrakennuksen joka on nykyään Sevillan yliopiston pääkampus.

Kuva 8. Konferenssivieraita Plaza de Espanolilla

Tunnelma konferenssissa oli välitön ja ystävällinen. Illalla saattoi todeta vaihtaneensa mielipiteitä monista eri maista tulleiden ja hyvin erilaisia työkuvioita edustaneiden kollegoiden kanssa. Lopputulemana jaoimme tunteen siitä, että Diakin kirjasto on vahvasti osa globaalia terveys- ja lääketieteellisten kirjastojen yhteisöä. Jaamme yhtäläisesti alan haasteet, mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät tietopalvelun, kokoelmatyön, tiedonhaun opetuksen, tutkimuksen tuen, palvelumuotoilun ja avoimen tieteen saralla.

Haluamme tässä yhteydessä myös kiittää työnantajaamme Diakia mahdollisuudesta osallistua yhteen terveys- ja lääketieteellisten kirjastojen antoisimpaan vuosittaiseen suurtapahtumaan ja muistuttaa amkeissa työskenteleviä kollegoja ensi vuoden konferenssista. Dublinissa, Irlannissa järjestetään yhteistapahtumana The 12th International Congress on Medical Librarianship (ICML) ja the 2017 European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) Workshop 12-16.6.2017. 

Lisätietoa: European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) http://www.eahil.eu

EAHIL2016 konferenssin sivusto: http://www.bvsspa.es/eahil2016/

Kuvat ja teksti: Diakin kirjaston informaatikot Marketta Fredriksson (Helsingin toimipisteen kirjasto) ja Tytti Kallio-Kokko (Oulun toimipisteen kirjasto)  Marketta.fredriksson@diak.fitytti-kallio-kokko@diak.fi

 

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti