Dokumentaatiota rautateille

03.12.2018

Kuva: Mipro Oy

Vuoden 2018 alussa minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua dokumentointiprojektiin mikkeliläisessä yrityksessä. Olin aiemmin suorittanut töiden ohessa Terminologiaoppi- ja tekninen viestintä -opintokokonaisuuden ja käytännön työtehtävät alalla kiinnostivat. Arvelin kokemuksesta olevan jatkossa hyötyä myös tietoasiantuntijan tehtävässäni.

 

Mipro Oy

Vietin vähän alle puolen vuoden työvapaani Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kirjastopalveluista raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistuneessa asiantuntijayrityksessä. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa.

 

Xamk tekee koulutukseen liittyvää yritysyhteistyötä Mipron kanssa, ja useat Xamkin insinööriopiskelijat ovat tehneet tai tekevät parhaillaan Miprolle opinnäytetyötään ja/tai ovat työllistyneet yrityksessä valmistuttuaan. Näin ollen yrityksen nimi ja toimiala olivat minulle entuudestaan tuttuja.

 

Työtehtävistä

Oma dokumentoinnin asiantuntijatyöni Miprolla liittyi rautatiemaailmaan ja erityisesti liikenteenohjausjärjestelmään. Työtehtäväni olivat osittain samankaltaisia kuin kirjastoalallakin työskennellessäni – sekä kirjasto- että dokumentaatiotyön ydintä on tiedonvälitys. Molemmilla aloilla edellytetään monipuolisia taitoja analysoida, suodattaa ja koostaa informaatiota erilaisiin tarkoituksiin ja eri kohderyhmille. Miprolla jäsensin, muokkasin ja yhdenmukaistin olemassa olevaa tuotedokumentaatiota osaksi uutta tuoterakennetta. Lisäksi tuotin dokumentaatiota suomeksi ja englanniksi ja huolehdin käännöstöistä.

 

Dokumentointityössä projektiaikataulut vaihtelevat hyvinkin nopeasti ja dokumentaatio muodostuu oikeastaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Tehtävät elävät jatkuvasti. Kaikki tämä oli minulle jossain määrin entuudestaan tuttua kirjastomaailmastakin.

 

Suurin eroavaisuus kirjastoalan kuvailutyön ja rautatieliikenteeseen liittyvän dokumentoinnin välillä on selviö; dokumentoitaessa tuotteen tai järjestelmän toimintaperiaatteita muun muassa käyttöohjeiksi ne on jäsennettävä huomattavasti yksityiskohtaisemmin kuin kuvailtaessa niitä kirjastojen käyttäjiä varten. Standardit, lainsäädäntö, EU-direktiivit ja erityiset turvallisuuden eheyden vaatimukset ohjaavat rautatieliikenteen dokumentaatiota vahvasti.

 

Dokumentointiprojekti kokemuksena

Viihdyin hyvin uudessa työympäristössä ja pääsin siellä heti mukaan käytännön työhön, vaikkakin itselleni entuudestaan vieraaseen alaan perehtyminen vei luonnollisesti oman aikansa. Tutustuminen erilaisiin dokumentoinnin järjestelmiin ja sovelluksiin sekä informaatiosisältöjen suunnittelu ja muotoilu eri käyttöympäristöihin oli mielenkiintoista. Sain käsityksen monenlaisista asiantuntijatehtävistä ja pääsin seuraamaan ja olemaan osa alansa pioneerin kansainvälistymistä. Yritysmaailmassa vietetty työntäyteinen työvapaani oli myönteinen, uusia näkökulmia avaava kokemus!

 

Kirjoittaja

Eeva-Maria Suojärvi, tietoasiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

(Documentation Specialist, Mipro Oy, tammi-kesäkuu 2018)

Kommentit

Jätä kommentti