E-aineistojen hankinta Lapin korkeakoulukirjastossa

15.12.2020

Photo by Maria Vojtovicova on Unsplash

Lapin korkeakoulukirjasto palvelee sekä Lapin ammattikorkeakoulua että Lapin yliopistoa. Yhteiskirjastona se on hankkinut mahdollisuuksien mukaan e-aineistoja yhteisesti kummankin organisaation käyttöön. Aineistoja on hankittu yhteisesti erityisesti silloin, kun se on taloudellisetsi kannattavaa ja kun se on hyödyttänyt kumpaakin organisaatiota.

Ensimmäiset yhteiset hankinnat

Lapin alueen ammattikorkeakoulut ja Lapin yliopisto perustivat sopimuspohjaisen konsortiokirjaston vuonna 2010. Siitä lähtien painetut kirjastoaineistot ovat olleet kaikkien kirjaston asiakkaiden käytössä riippumatta organisaatiosta. Kuka tahansa on voinut lainata kirjoja mistä tahansa kirjastoyksiköstä ja aineiston on voinut tilata toisesta yksiköstä maksutta ja lainata sen mieleisestään kirjastoyksiköstä.

Alusta lähtien pyrittiin myös hankkimaan yhteisiä e-aineistoja. Ensimmäisten joukossa oli Talentumin e-kirjapalvelu (Verkkokirjahylly). FinElibin projektien myötä Proquestin ABI Inform ja Ellibs-palvelu hankittiin yhteislisenssillä. Kaikki kustantajat eivät kuitenkaan olleet tuolloin valmiita myymään usean organisaation yhteisiä lisenssejä.

Lapin korkeakoulukirjaston Kosmoskirjasto Kemissä. Kuva: Annamari Pudas

Sopimukset ulkomaisten välittäjien kanssa

Lapin AMKin ja Lapin yliopiston kirjastot yhdistyivät samaan organisaatioon vuonna 2018. Tuolloin Lapin AMKin kirjaston henkilökunta siirtyi yliopiston palvelukseen ja Rovaniemellä Lapin AMKin kirjasto muutti yliopistoyksikön yhteyteen. Korkeakoulujen tekemän sopimuksen mukaan Lapin yliopisto järjestää yliopiston lisäksi myös Lapin AMKin kirjastopalvelut.  Organisaatioiden yhdistymisen jälkeen on voitu hankkia yhä enemmän yhteisiä e-aineistoja.

Alussa yhteisiä sopimuksia olivat halukkaita tekemään lähinnä kotimaiset kustantajat ja välittäjät kuten Ellibs, Alma Talent, Edita ja Kauppakamari. Nyttemmin mukaan on tullut myös ulkomaisia välittäjiä. Ebscon tietokannat ovat nyt yhteiskäytössä ja Proquestin ja Ebscon e-kirjat ovat tulossa yhteiskäyttöön.

https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/henkilo-ihminen-toissa-istuminen-3183149/

Yhteishankintojen hyödyt

Yhteishankinnat eivät tietenkään ole itsetarkoitus eikä kaikkien aineistojen lisensoiminen molemmille korkeakouluille ole taloudellisesti mahdollista. Lapin AMKin ja yliopiston koulutus- ja tieteenalat poikkeavat sen verran toisistaan, että tietoaineistotarpeetkin ovat osin erilaiset. Molemmilla korkeakouluilla on aloja, joita ei suoranaisesti toisesta löydy. AMKilla niitä ovat  esimerkiksi tekniikka, terveysala, luonnonvara-ala ja liiketalous, yliopistolla yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet ja  oikeustieteet.

Korkeakouluilla on myös yhteisiä aloja. Suurin niistä on matkailu ja korkeakouluilla onkin yhteinen Matkailuinstituutti. Yhteisiä aloja ovat myös sosiaaliala ja taide. Näillä aloilla yhteishankinnat ovat lähtökohtaisesti tavoitteena.

Aineistoja hankittaessa on myös katsottu, että esimerkiksi Ebscon Sport Discus-tietokanta hyödyttää sekä AMK:n liikunnanohjaajakoulutusta että yliopiston kasvatustieteen opiskelijoita. Alma Talentin Verkkokirjahyllystä taas on hyötyä sekä oikeustieteissä että liiketalousalalla. Toistaiseksi yliopistolla on enemmän e-aineistoja käytössä kuin AMKilla. Yksi syy voi olla se, että yliopistoille sopivia (kansainvälisiä) e-aineistoja on paremmin tarjolla kuin ammattikorkeakouluille.

Kirjoittajat

Tiina Siro

tietoasiantuntija

Lapin korkeakoulukirjasto

Kirjoittajan muut artikkelit

Outi Vaattovaara

tietoasiantuntija

Lapin korkeakoulukirjasto

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti