Ensimmäiset tiedonhankinnan oppimisen avoimet oppimateriaalit saatavissa

06.06.2021

Photo by Richard Balog on Unsplash

Avointen oppimateriaalien kirjastossa (AOE) on nyt tarjolla tiedonhankinnan oppimiseen soveltuvaa materiaalia. Materiaali on ideoitu, suunniteltu ja tehty yhdessä ja se on avointa kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.

Ensimmäiset materiaalit käsittelevät alakohtaista tiedonhankintaa, josta on tehty infograafeja. Toinen aihekokonaisuus tuo esille materiaaleja avoimesta julkaisemisesta, hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja kuvien käytöstä julkaisuissa.  

Loppukevään aikana tarjolle on tulossa materiaaleja myös muista aiheista mm. tekijänoikeuksista, lähdekritiikistä ja tiedon käytöstä.  

Oppimateriaalia alakohtaisista tiedonlähteistä  

Alakohtaisen tiedonhankinnan opetukseen soveltuvia oppimateriaaleja on ideoinut työryhmä, johon ovat kuuluneet Tomi Pelkonen (Oulun yliopisto), Merja Sormunen (Oulun yliopisto), Elina Laineenoja (SAMK) ja Leena Elenius (SeAMK). 

Tomi Pelkosen tekemien Piktochart-kokeilujen perusteella infografiikan visuaalinen puoli ja taitto alkoivat hahmottua. Versiota hiottiin sisällön suhteen yhteisesti ja päädyttiin yleiseen hahmotelmaan, jota alakohtaisten tiedonlähteiden esittelyssä voi soveltaa alasta riippumatta. Kunkin infograafin tekijä laati ja viimeisteli valitsemansa alan materiaalin, sen sisällön ja painotukset. 

Materiaalit löytyvät täältä:

Oppimateriaalia avoimesta tiedosta ja julkaisemisesta

Avoin tieto & tutkimusdatan-hallinta teemaan liittyviä sisältöjä ideoiva työryhmä Riikka Sinisalo (LUT-yliopisto), Riitta-Liisa Karjalainen (KAMK), Eerika Kiuru (HAMK) ja Katja Laitila (HAMK) päätyi toteuttamaan ytimekkäitä infograafeja, jotka palvelevat paitsi opinnäytetyön tekijöitä myös muitakin avoimesta tiedosta ja avoimesta julkaisemisesta kiinnostuneita. 

Tekemisessä kokeiltiin erilaisia työvälineitä, mutta materiaalin helpon jatkokäytön näkökulmasta ensimmäisten infograafien ensimmäiset versiot tallennettiin kirjastoon pdf- ja ppt-muotoisina. Tallentamisen teimme teams-palaverissa ja samalla saimme hyvää kokemusta hyödynnettäväksi yhteisen kokoelman kehittämiseen. 

Materiaalit löytyvät täältä:

Käytä hakusanoja ”informaatiolukutaito” ja ”avoimet oppimateriaalit”

Materiaalien sisällönkuvailussa suositeltiin käyttämään Finto-YSOa ja ainakin asiasanoja “informaatiolukutaito” ja “avoimet oppimateriaalit”, jotta materiaali löytyisi. Lisäksi ohjeistettiin käyttämään koulutusasteina tallennusalustan tarjoamia vaihtoehtoja “korkeakoulutus” ja “omaehtoinen oppiminen”. Niiden avulla hakutuloksia voi rajata myös hakutilanteessa. On kuitenkin huomioitava, että viime kädessä kukin tallentaja itse päättää materiaalinsa kuvailusta ja tallentamisen yksityiskohdista, mikä väistämättä vaikuttaa myös hakutuloksiin.  

Tallennusalustan vapaata tekstikenttää käytettiin valmiiden vaihtoehtojen lisäksi. Vapaaseen tekstikenttään ohjeistettiin tallentamaan teksti: “Materiaali on tuotettu osana ammattikorkeakoulukirjastojen avointen oppimateriaalien yhteiskehittämistä.”

Aina, kun tallentaa palveluun omaa materiaaliaan, on tärkeä pohtia sen löydettävyyttä käyttäjän näkökulmasta. 

Finna hyvä apu löytämiseen ja suosikkien tallentamiseen

AOE-palvelussa sen laajaa ja monimuotoista tarjontaa on helppoa selailla. Täsmälöytöjen tekemiseen ja osumien tallentamiseen on olemassa muitakin apuvälineitä.  

Kirjastosi Finna-hakuliittymä on hyvä apu materiaalin löytämisen ja jatkokäytön kannalta, mikäli AOE:n sisältö on omassa Finnassasi haettavissa. Ellei näin ole, on mahdollista hyödyntää kansallista Finna.fi:n hakua. Finnassa haku- ja tallennusominaisuudet ovat tehokkaat. Hakuja voi tehdä monipuolisesti ja lisäksi voit hyödyntää omia tuttuja suosikkilistojasi. 

Suunnitteilla AMK-kirjastojen oma AOE-kokoelma

Myös AOE:n sisälle voi luoda omia kokoelmia ja poimia niihin talteen hyviä oppimateriaaleja. Kokoelma voi olla vain omassa käytössäsi tai sen voi julkaista avoimeksi. Suunnitteilla on rakentaa AMK-kirjastojen tuottamista tiedonhankinnan oppimateriaaleista yhteinen AOE-kokoelma. Kokoelma on keino lisätä saman aihepiirin aineistojen löydettävyyttä. 

Yhteinen kokoelma antaa lisäksi mahdollisuuden vahvistaa tiedonhankinnan oppimisen prosessia ja osaamisen karttumista. Erilaisia materiaaleja yhteen liittämällä voi luoda laajempia oppimiskokonaisuuksia, joissa on mahdollista korostaa alakohtaisia sisältöjä, painottaa avoimen tiedon ja julkaisemisen aiheita tai vaikkapa luoda materiaalipaketti amk-opintojaan aloittavan opiskelijan käyttöön. Materiaalien avulla oppimiseen voi saada lisää syvyyttä, laajuutta ja etenevyyttä.

Kirjoittajat

Leena Elenius

informaatikko

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Eerika Kiuru

informaatikko

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti