Erasmus toi yhteen tutkimuksen palveluita tuottavia kirjastoja Euroopasta - Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library" Berg

23.11.2016

BUC, Kronstadin kampus, Kirjaston sisäpiha.

Osallistuin Bergen University Collegen (BUC) kirjaston järjestämälle kv-viikolle 9.-13.5.2016, jona aiheena olivat kirjaston tarjoamat tutkimuksen palvelut. Viikkoa emännöi BUC:in kirjaston tutkimuksen palveluiden henkilökunta. Viikko oli erittäin antoisa.

Bergen University College, kirjaston tutkimuksen palveluiden henkilökuntaa ja kv-yhteyshenkilö.

Mitä tutkimuksen palvelut kirjastossa ovat?

Tutkimuksen palveluihin sisältyvät tiedonhankinnan ohjaus tutkimushenkilökunnalle, digitaaliset aineistot ja rekisterit, avoin tiede ja tutkimus selkä julkaisutietojen keruu.

Useimmista muista vastaavista poiketen, Bergenissä kv-viikon kohderyhmänä olivat kirjaston henkilökunta, erityisesti tutkimuksen palveluiden kanssa työskentelevät kirjastolaiset. Tämä oli mielestäni erittäin hyvä ratkaisu: viikon aikana keskityttiin ja syvennettiin samaa yhteistä teemaa. Saman tyyppistä työtä tekevien kollegoiden kanssa löytyi paljon yhteisiä, kaikille kiinnostavia keskusteluteemoja ja viikon aikana oppi paljon erilaisista käytänteistä ja ratkaisuista eri puolilta Eurooppaa.

Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden oppimisen ja tutkimuksen palveluista vastaavana tietoasiantuntijana minua kiinnosti tutustua muiden organisaatioiden kirjastojen käytäntöihin. Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluissa tutkimuksen palvelut ovat osa uutta kirjaston organisaatiota ja Bergenin kv-viikolta toivoin tuovani eväitä palveluiden rakentamiseen ja kehittämiseen. Halusin myös käyttää koko vierailuajan mahdollisimman tehokkaasti nimenomaan oman asiantuntijuuden kehittämiseen ja verkostoitumiseen tutkimuksen palveluita tuottavien kirjastoammattilaisen kanssa.

Bergen University College, Kronstadin kampuksen kirjaston lehtilukusali.  

Bergen University College ja sen kirjasto

Bergen University College on keskittänyt kampuksiaan vuonna 2014 valmistuneeseen Kronstadin kampukselle, jonka sydämenä on kirjasto, aivan ruokalan ja kampuskaupan vieressä. Samalla kun kirjaston eri yksiköt yhdistyivät Kronstadin kampuksella ja käytäntöjä yhtenäistettiin, asetettiin keskiöön opiskelijan sijaan tutkija. Taustana tähän oli Bergen UC:n tavoite saada tohtorikoulutusohjelmia, mikä on toteutunutkin tänä vuonna.

 BUC, Kronstadin kampuksen kirjaston sisäänkäynti.

Kirjaston palveluita arvostetaan, mistä kertoo sekin, että meidät toivotti tervetulleeksi tutkimusta vastaava vararehtori Eva Haukeland Fredriksen, joka esitteli korkeakoulua:

Kuva Fredriksenin esittelydioista.

 

Kirjastonjohtaja Trude Færevaag esitteli Bergen University Collegen kirjastoa, joka on kooltaan suunnilleen Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalveluiden kokoinen:

  • työntekijöitä on 22 henkilöä ja lisäksi kirjastossa työskentelee 15 opiskelijaa apuna
  • työskentelypaikkoja on kahdessa eri kampuskirjastossa yhteensä 257
  • kirjaston neliömäärä on Kronstadin kampuksella 2280 m2 ja Möllendalsveienin kampuksella 365 m2, yhteensä 2645 m2
  • painettuja kirjoja on noin 88 500 nimekettä ja e-kirjoja 165 000
  • painettuja lehtinimekkeitä on 260 ja elektronisia lehtinimikkeitä 414 600

Kirjaston organisaatio:

Kuva Faerevaagin esittelystä. 

Kirjaston tutkimuksen tukipalvelut koostuvat CRIStin-tutkimustietojärjestelmän ylläpidosta ja julkaisutiedonkeruusta, korkeakoulun BORA-julkaisurekisteristä, OA-julkaisumaksujen koordinoinnista, PhD on Track –verkko-ohjaussivustosta ja bibliometriikasta. Lisäksi tutkijoille tarjotaan ohjausta ja opetusta tiedonhaussa.

 Monica Roos kertoi CRIStin-tutkimustietojärjestelmästä, joka on Norjan valtakunnallinen valtion rahoittama CRIS (Current Research Information System) -tutkimustietojärjestelmä korkeakouluille, tutkimusorganisaatioille ja terveysalan sektorille. Sen avulla tutkijat saavat näkyvyyttä tutkimukselleen ja itselleen tutkijoina ja lisäksi sen avulla kerätään organisaatioiden julkaisupisteet. Julkaisupisteitä saa Norjassa vain vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista.

Gunhild Austrheim kertoi PhD on Track -ohjaussivustosta, joka on suunniteltu ja toteutettu osana kansainvälistä projektia, jossa selvitettiin tutkijoiden tiedontarvetta. Ohjesivusto valmistui v. 2013 ja nyt BUC toivoo löytävänsä rahoitusta ja uuden kv-hankekumppanin sivuston kehittämiseksi.

 

Kollegoita ympäri Eurooppaa

Kv-viikolle osallistui 16 kirjastoasiantuntijaa. Osallistujia oli mm. Englannista maineikkaasta Oxford Universityn kirjastosta, Puolasta, Saksasta, Italiasta, Unkarista, Belgiasta ja Espanjasta, joka näyttäisi olevan yksi Euroopan mallimaa avoimen tieteen ja tutkimuksen näkökannalta. Universitat Politecnica de Valencia -kirjaston edustajan Paco Martinezin (Franscisco Jesus Martinez Galindo) esitys yliopiston avoimesta julkaisemisesta ja data management -järjestelmistä sai osakseen ansaittua kunnioitusta. Valenciassa on ollut voimassa OA-strategia vuodesta 2011 ja sen ansiosta tuetaan OA-julkaisemista, tallennetaan yliopiston tuottamat julkaisut avoimesti RiuNet-julkaisuarkistoon, ylläpidetään tutkimustietojärjestelmää sekä ohjataan OA-julkaisemiseen ja tekijänoikeuteen. RiuNet-julkaisuarkistossa on artikkeleita, opinnäytetöitä sekä oppimateriaalia, esimerkiksi videoita.

Kiinnostava oli myös kuulla Aleksandra Surdykin esitys puolalaisen Poznan University of Physical Education -korkeakoulun kirjaston tiedonhankinnan ohjauksen markkinoinnista. Myös siellä on haasteellista saada opettajat ja tutkimushenkilökunta osallistumaan tiedonhankinnan ohjaukseen – kaikilla on liian kiire eivätkä opettajat ja tutkijat ole olleet valmiit tulemaan pitkiin esittelyihin. Aleksandra markkinoi ohjausta listaamalla palvelut ja niihin kuluvat ajat, esimerkiksi Käytettävissä olevat e-kirjat 10 minuuttia, mikä on ollut toimiva kirjastojen ohjauspalveluiden markkinointitapa. Kirjastossa usein ajatellaan, että asiat ovat kovin monimutkaisia ja niiden avaaminen vaatii paljon aikaa, mutta asiaa voi katsoa myös toiselta kannalta: kirjaston käytön kannalta tiiviit esittelyt ja ohjaukset saattavat johtaa parempaan lopputulokseen kuin se, että esittelyihin ja ohjauksiin ei kiireen vuoksi osallistuta lainkaan.

Esitelmien ja ryhmätöiden lisäksi tutustuimme viikon aikana Bergen University Collegen tutkimuslaboratorioihin ja tutkimukseen, Bergenin yliopiston kirjastoon sekä Kronstadin kampuksen oppimisympäristöihin.

 

 

 Lähteet:

Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library

 

Kommentit

Jätä kommentti