Esimies, tarvitsen sinua, terveisin y-sukupolvi

16.12.2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vaasan yliopiston Minä & Tiede –sarjassa kuultiin 23.10. illalla Vaasan kaupungin kirjastossa tohtorikoulutettava Susanna Kultalahden ajatuksia aiheesta y-sukupolvi. Kultalahti on aiemmin tehnyt gradun aiheesta ja nyt on väitöskirja työnalla. Hän kuuluu itse y-sukupolveen eli tekee siis väitöskirjaa itsestään. Sukupolvea yhdistää yhteiset muistot lapsuuden ja varhaisaikuisuuden ajalta, tapahtumat muokkaavat arvot, jotka pysyvät läpi elämän, heijastuvat työelämään. Konflikteja aiheuttavat erilaiset arvot ja odotukset, stereotypiat ja ennakkoasenteet. ”Ei vaan minun aikanani!”, ”ei kyllä minun nuoruudessani!”, ”nuo nykyajan nuoret!”. 1946-1964 baby boomers, X-sukupolvi 1965-1978, Y-sukupolvi 1979-1995. Vuonna 2020 noin 45% työvoimasta kuuluu y-sukupolveen.

Tietokone on muuttanut työtapoja. Y-sukupolvi ei muista aikaa ilman tietokonetta. Tietokone on hyvä asia, vaikuttaa motivaatioon että on hyvät työkalut. Terrori-iskut, kouluampumiset, luonnon katastrofit ovat asioita joita Y on nähnyt. Sen perusteella ajatellaan että aika voi loppua, otettava ilo irti. 90-luvun lamassa vanhemmille kävi huonosti, miksi minä sitoutuisin? Vanhemmat ovat suojanneet, niinpä esimiestä kaivataan. Perhe ja ystävät ovat tärkeitä. Harrastuksille uhrataan aikaa. Tekee työtä elääkseen, kun vanhemmat elävät tehdäkseen työtä. Työ ei määritä ihmistä, tulee omana itsenään. Työminä ei eroa kokonaisuudesta.

Tutkimus toteutettiin Facebookin avulla ja saatiin 1004 tarinaa 252 ihmiseltä. Suomessa ja maailmalla toteutetut tutkimukset eivät ole verrattavissa. Motivaatiota tuovat: uusi kiinnostava projekti, kiva työyhteisö, mahdollisuus kasvaa ja kehittyä, joustavuus, työn ja perheen yhteensovittaminen, onnellisuus yksityiselämässä, riittävät haasteet ei liian kuormittavat, kotona kaikki hyvin. Motivaatiota vievät: liian pitkään saman tehtävän parissa, pelko jämähtämisestä, huono ilmapiiri, työskentely yksityiselämän kustannuksella, huono kokemus esimiehestä, joustamattomuus, tunne ettei kunnioiteta tai kuunnella, negatiiviset vaikutukset yksityiselämään (vähän unta, ei aikaa harrastuksille), ei saa apua kun tarvitsee, epämääräinen työnkuva.

Rahasta puhutaan vähän, raha ei ole motivaation lähde, muut asiat ovat tärkeämpiä. Esimieheltä toivotaan että hän tunnistaa minut yksilönä: kunnioita minua, kuuntele minua. Tunne minut ja minun työni. Auta kehittymään. Tukea voi mentorointi, (kehitys)keskustelut, työjärjestelyt, joustavuus, työilmapiiristä huolehtiminen. Y-sukupolvi haastaa esimiestyön: vaatii aikaa ja panostusta. Haastaa henkilöstöjohtamisen: esimiehet vaativat työkaluja ja käytänteitä johtaakseen y-sukupolvea. Nykyiset vuosiloma- ja työaikalait eivät tue y-sukupolven vaatimuksia ja käsityksiä. Nykyiset käytännöt ja järjestelmät on luotu edellisten sukupolvien toimesta sen aikaiseen maailmaan.

Y kyseenalaistaa enemmän kuin X. Ei olla hiljaa jos joku mättää. Jos ongelmia, toivotaan että esimies puuttuu niihin. Vaatii hyvää itsetuntoa lähteä haastamaan. Merete Mazzarellan lukija yleisön joukosta mainitsi että ”ohuet kakkupalat” kuvaavat hyvin baby boomers ja y-sukupolvien eroa.

Kommentit

Jätä kommentti