Etäisyyksien hallintaa kirjakuljetusten avulla

01.04.2015

Lapin korkeakoulukirjasto aloitti toimintansa sopimusperustaisena yhteiskirjastona 2010. Ensimmäisen vuoden tärkein kehittämishanke oli Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kirjastojärjestelmien yhdistäminen Juolukka-tietokannaksi. Juolukka sai jo alkuvaiheessa käyttäjiltä kiitosta; koettiin helpottavana, kun yhdestä tietokannasta näkee samalla kaikkien Lapin korkeakoulukirjastojen kokoelmatiedot. Varausten teko ja kuljetukset Rovaniemen yksiköiden kesken mahdollistuivat ensimmäisen yhteisen vuoden syksyllä.

Kuljetukset Kemin ja Rovaniemen välillä jatkuivat osana maksullisia Lapin kirjastojen Rekku-kuljetuksia, mutta yhteistä kuljetusjärjestelmää kaikkien korkeakoulukirjastoyksiköiden välille alettiin asiakaskunnan toiveesta selvittää.  Maakuntakirjaston koordinoima Rekku-kuljetus oli asiakkaille edullinen (2 €/kirja), mutta korkeakoulun asiakkaat kokivat sen liian hitaaksi – kirjaa joutui odottamaan pahimmillaan parikin viikkoa.

Kuljetukset kilpailutettiin, ja keväällä 2011 alkoi korkeakoulukirjaston oma kaupunkien välinen päivittäinen kuljetus Kemin, Tornion ja Rovaniemen välillä. Sopimukset ovat olleet parivuotisia ja kokemuksia on kertynyt kahdesta eri kuljetusyrityksestä. Kokemukset ovat olleet enimmäkseen hyvät: kuljetusten aikataulut ovat pitäneet, kirjalaatikot kulkeneet ehjinä perille ja reklamoinnin jälkeen ei hiekanjyväsiäkään ole enää laatikoista löytynyt. Laskutuksetkin on nykyisin saatu ohjautumaan halutulla tavalla.

Lapin korkeakoulukirjastolla on tällä hetkellä viisi nouto/jättöpaikkaa (2 Kemissä, 1 Torniossa ja 2 Rovaniemellä) – ja lisäksi kuljetuksista kaupunkien sisällä huolehtivat osin kiinteistömestarit. Kuljetuspalvelut hoidetaan maanantaista perjantaihin siten, että nouto ja jättö ovat samalla kertaa ja että kuljetus on perillä viimeistään seuraavana päivänä. Tilavuudeltaan noin 25 litran laatikoita lähtee kustakin kirjastosta päivittäin 4–8 kappaletta. Palvelupäivien lukumäärä on vuodessa noin 220, joten viidessä käyntipaikassa säännöllisiä nouto/jättökertoja on vuodessa noin 1100.

Kuljetus on tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta toistaiseksi asiakkaille maksutonta. Kuljetettavan aineiston määrä on vuosien mittaan lisääntynyt, koska nykyisin käyttäjät voivat itse tehdä Juolukassa myös maksuttomia aineistopyyntöjä paikalla oleviin niteisiin (= hyllyvaraus tai call slip). Korkeakouluissa on viritelty keskustelua muunkin materiaalin kuljetuksista, ja seuraavassa kilpailutuksessa onkin tarkoitus tiivistää ammattikorkeakoulun sisäistä yhteistyötä kuljetuksissa.  Kirjastolla on omat kannelliset kuljetuslaatikot. Lähetykset ovat noutopisteissä valmiiksi pakattuina sovittuina ajopäivinä ja kellonaikoina. Kuorman lastauksen ja purun hoitaa kuljetusliike.

Aika näyttää, miten kauan painettuja kirjoja näin paljon kysytään. Ehkä muutaman vuoden kuluttua kuljetusmäärä on pienempi, ja kirjat voidaan kuljettaa nopeasti suoraan käyttäjälle kuten Amazon Prime Air kaavailee: ks. http://www.amazon.com/b?node=8037720011

 

 

LAPIN KORKEAKOULUKIRJASTO 

- on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen sopimuspohjainen kirjasto. Kirjastolla on toimipisteitä Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa,

- aloitti toimintansa 1.1.2010,

- kirjastolla on palvelusopimuksia mm. Ammattiopisto Lappian ja Lapin sairaanhoitopiirin kanssa.

REKKU = Lapin läänin alueella toimivien kirjastojen kesken käytössä oleva edullinen Rekku-aineistokuljetus. Siinä asiakas saa tarvitsemansa aineiston kahden euron hintaan haluamaansa Rekku-kirjastoon.

 

Kommentit

Jätä kommentti