Finelib neuvottelut -sivusto, meidän kaikkien avuksi

11.12.2017

Olemme varmaan kaikki joutuneet kokemaan aineistoista luopumisen, kun kirjaston rahat eivät kerta kaikkiaan riitä kaikkien tarpeellisten aineistojen tilaamiseen. Aineistojen saavutettavuus voi olla haastavaa, kun asiakas on saanut hyvän vinkin, mutta yhteisösi ei tilaa aineistoa. Mikä neuvoksi? FinELibin uudelle neuvottelusivustolle on koottu apuneuvoja tähän pulmalliseen tilanteeseen sekä tietoa konsortion tavoitteista aineistoneuvotteluissa.

Alternative Access – vaihtoehto kun törmäät maksumuuriin 

Tiedejulkaisemisessa on käynnissä vahva kehitys kohti avointa julkaisemista, jolloin kaikilla halukkailla olisi pääsy tarvittavaan tietoon. Suomessa ja monessa muussa maassa tutkijoita kannustetaan avoimeen julkaisemiseen, mutta kaikkea ei vielä julkaista avoimena eivätkä avoimet julkaisut ole aina helposti löydettävissä. 

Artikkelit julkaistaan tyypillisesti avoimina joko kustantajan palvelussa tai rinnakkaisjulkaistuna versiona organisaation omassa julkaisuarkistossa. Avoimien artikkelien löytämiseen on käytettävissä useita apuneuvoja, joita Alternative Access -sivu kokoaa yhteen. Kirjastojen rooli tiedon äärelle ohjaamisessa ja lähdekriittisyydessä tulee myös korostumaan avoimen tutkimustiedon lisääntyessä. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston blogista löytyy vinkkejä Maksumuurin tuolle puolen.

Alternative Access (Visuaalinen toteutus: Kilda Creative / Kaskas Media)

Tavoitteena avoin tulevaisuus 

Perinteisessä kustannusmallissa lehdet ovat maksumuurin takana ja pääsy niihin avautuu tilausten kautta. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavatkin vuosittain miljoonia euroja luku- ja käyttöoikeuksista tieteellisiin julkaisuihin.  Avoimet artikkelit ovat sen sijaan kaikkien kiinnostuneiden saavutettavissa verkossa ilman erillistä tilausta tai maksua.  

Avoin julkaiseminen ei kuitenkaan ole ilmaista. Se rahoitetaan tyypillisesti kirjoittajamaksulla (article processing charge eli APC-maksu), jonka maksaa artikkelin kirjoittaja. Kirjoittajalla saattaa olla rahoitus APC-maksulle tutkimusbudjettinsa tai organisaationsa kautta, joskus kirjoittajat maksavat APC-maksun itse. Kirjoittajamaksujen taso vaihtelee riippuen kustantajasta ja lehdestä. Yksittäisen artikkelin kirjoittajamaksu voi olla korkea, mutta on laskettu, että maailmanlaajuisesti aineistojen tilausmaksuilla rahoitettaisiin mainiosti vastaavien artikkelien kirjoittajamaksut, eikä lisärahaa tarvittaisi.  

Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen yhteisen FinELib-konsortion neuvotteluissa tärkeitä tavoitteita ovat aina olleet kustannusten hillitseminen ja mahdollisimman laajan aineistovalikoiman turvaaminen jäsenorganisaatioille. Vuodesta 2016 alkaen tärkeänä tavoitteena on myös avoimen julkaisemisen ripeä lisääminen, jotta tieto olisi saavutettavissa ilman maksumuureja ja organisaatiokohtaisia rajoituksia.  

Siirtyminen perinteisestä tilauslehtimallista avoimeen julkaisemiseen ei kuitenkaan käy yhdessä yössä. Siihen tarvitaan sisukasta kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, määrätietoisia neuvotteluita kustantajien kanssa ja erilaisten mallien kokeilua. Avoimen julkaisemisen lisääminen on tavoitteena esim. Hollannilla, Saksalla, Ruotsilla, Itävallalla ja Iso-Britannialla. Kansainvälisen tiedeyhteisön vaatimukset ovat saaneet monet perinteiset kustantajat aloittamaan työn avoimen julkaisemisen prosessien parissa.

Avoimen julkaisun kustannukset – tietoa neuvotelluista eduista

FinELib on neuvotellut konsortion jäsenten tutkijoille alennuksia APC-maksuista. Useita neuvotteluja, joukossa esimerkiksi Elsevier ja Emerald, on käynnissä parhaillaan ja niissä tärkeänä tavoitteena on edistää avointa julkaisemista.  Tietoa neuvottelujen edistymisestä ja linkit olemassa oleviin OA-alennuksiin löytyvät myös uudelta finelib.fi -sivustolta. Ammattikorkeakouluissa erityisesti TKI-toimijoiden on tärkeä saada tietoa avoimen julkaisemisen hyödyistä ja neuvotelluista eduista. Avoin julkaiseminen avaa kirjastoille uusia mahdollisuuksia ja rooleja. Esimerkiksi julkaisemisen mahdollisuuksista tiedottaminen ja neuvontatyö on tärkeä osa-alue, jossa tehtävää riittää meille kaikille.  

Kirjoittajat:

Anu Alaterä, tietoasiantuntija, Kansalliskirjaston FinELib-toimisto

OIli Valtonen, informaatikko, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Lue lisää:

FinElibin sivut: http://finelib.fi/

Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access. doi:10.17617/1.3. http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7

Tolonen, T. (2017). Maksumuurin tuolle puolen. Rohkeasti kirjasto. Oamkin Blogi. http://blogi.oamk.fi/2017/11/13/maksumuurin-tuolle-puolen/

Kommentit

Jätä kommentti