”Finna ylivoimainen testivoittaja” Yhteiskirjaston pilotti

17.12.2015

Lapin korkeakoulukirjasto, joka on yhteinen kirjasto Lapin yliopistolle sekä Lapin ammattikorkeakoululle, aloitti Finnan käyttöönoton pohtimisen talvella 2014. Askarruttavin kysymys oli, voiko kirjastollamme olla yhteinen Finna vaikka lisenssisopimukset ovat korkeakoulukohtaiset.

Pidimme verkkopalaverin Kansalliskirjaston kanssa huhtikuussa, jossa päätettiin aloittaa pilotti yhteiskirjastoja koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

Pilotin aloituskokous oli 12.6.2014 Helsingissä. Siellä todettiin, että yksi yhteinen ns. näkymä ei riitä vaan tarvitaan useampia näkymiä, koska yhteiskirjaston osapuolilla on omat PCI- ja MetaLib-instituutiot. Lapin korkeakoulun kirjaston Finna lähdettiinkin suunnittelemaan kolmella eri näkymällä.

Lapin korkeakoulun yhteiseen näkymään päätettiin laittaa näkymään pelkästään Juolukka-kirjastoluettelo. Korkeakoulujen omat näkymät rakennettiin niiden omista tarpeista lähtien. Paikallisen aineiston lisäksi kummankin korkeakoulun näkymässä on PCI-haku. Lapin ammattikorkeakoululla on myös MetaLibin aineistolistat näkyvästi esillä. Lapin yliopistolla taas on käytössään Libguides-oppaat, joihin asiakkaat ohjataan tekemään e-aineistohakuja. Kummallakin korkeakoululla on Finnassa oma graafinen ilme, jotta asiakas helposti hahmottaa, minkä organisaation näkymää käyttää.


Käyttöönotto
Lapin korkeakoulukirjaston Finna nimettiin LUC-Finnaksi. Kaikki kolme näkymää avattiin yleisölle elokuun lopussa. Uusille opiskelijoille ei enää esitelty vanhaa kirjastoluetteloa Juolukkaa eikä Nelliä tiedonhankinnan opetuksessa. Lapin ammattikorkeakoulun vanhoilla opiskelijoilla on kuitenkin edelle mahdollisuus käyttää myös vanhoja järjestelmiä. Linkit näihin löytyvät kirjaston sivuilta entisiltä paikoiltaan.

Lapin ammattikorkeakoulun Finnan ensimmäiset markkinointiviikot sijoittuivat syys-lokakuun loppuun. LUC-Finnaa esiteltiin sekä opiskelijoille että henkilökunnalle koulun aulassa, käytävillä sekä henkilökunnan kahvihuoneissa. Tapahtumissa esiteltiin perusasioita Finnasta: kirjastokortin liittämistä, lainojen uusintaa, e-aineistoihin pääsyä ja hakua yleensä. Väki oli positiivisen yllättynyttä, miten helppoa ja selkeää Finnan käyttö on, vaikka aineiston rajaaminen koettiin väliin haastavaksi.

Käyttäjäkokemuksia
Palautetta saatiin myös kahdelta jo opinnäytetyövaiheessa olevalta opiskelijaryhmältä kirjallisessa muodossa. Heitä pyydettiin vertamaan Lapin AMKin LUC-Finnaa vanhaan Juolukkaan ja Nelliin. Finnan ulkonäkö miellytti. Hakutoimintoja pidettiin selkeinä. Lisäksi kiitosta sai erityisesti se, että kaikki aineistot, niin painettu kuin sähköinen, ovat löydettävissä yhden tiedonhakupalvelun kautta. Muutama käyttäjä aikoi kuitenkin edelleen käyttää vanhaa Juolukka-käyttöliittymää saadakseen tarkempia hakutuloksia opinnäytetyöhönsä. Lapin AMKin näkymä on vielä beta-versio, ja käyttökokemuksia kerätään jatkuvasti. Palautteiden perusteella Finnaa kehitetään edelleen.

Finna-palvelut on laatinut yhteiskirjastoja varten check-listan. Se löytyy kirjastoverkkopalveluiden keskustelufoorumilta.

Kommentit

Jätä kommentti