Hälsningar från Sverige! Erasmusutbyte i Stockholm

06.11.2014

Jag arbetar som informatiker på yrkehögskolan Diakonias bibliotek i Helsingfors. I september i år fick jag möjligheten att åka på Erasmusutbyte till Stockholm. Jag ville fördjupa mitt kunnande vad det gäller diakonin. Mitt Erasmus utbyte var tudelat: först "jobbade" jag två dagar vid Ersta-Sköndal högskolebiblioteket och sedan deltog jag i konferensen "Diaconia under pressure" som ordnades i samma lokaler i den historiska byggnaden i Södermalm.

Schemat som biblioteket organiserade för mig var fullspäckat och omfattande. Jag hade chans att få höra om allt som pågår i biblioteket samt i högskolan just nu. Vi gick till exempel igenom bibliotekets plats i organisationen, lärresurser och undervisning i informationskompetens. Det intresserade mig mycket därför att vi ger också mycket lektioner i vårt bibliotek. Samt deras "Boka bibliotekarie"-system var intressant, fast vi har ett liknande system också.

Jag var också med i infodisken några timmar där vi gjorde fjärrlån (vetenskapliga artiklar och böcker) och informationssökningar. Det som också var väldigt intressant var att se alla e-resurser och den tekniska sidan som är bakom databaser. Vi gick igenom katalogisering,  jag fick en överblick av deras diakonilitteratur och deras specialsamling CivLib dvs. litteratur om civilsamhället. 

Jag fick också mycket information om DIVA. En portal som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv i Sverige.  Den innehåller studentuppsatser och forskningspublikationer. 

Så fick jag också historiska detaljer om två olika högskolebibliotek eller högskolebiblioteksenheter både i Ersta och i Sköndal.
  Det är roligt att se hur biblioteksarbete är nästan likadant i Sverige som hos oss. Visst finns det några olikheter men grundprinciperna är samma: katalogisering, anskaffningar, undervisningen, e-resurser, informationssökningar osv. Om jag hade stannat där en längre period, skulle jag ha kunnat arbeta på riktigt.

Våra högskolor på varsin sida om Bottniska viken liknar varandra. Vi undervisar socionomer och sjuksköterskor i våra institutioner. Trots att diakoni inte mera undervisas i Ersta-Sköndal. Våra högskolor är ganska små och så är också våra bibliotek. På sätt och vis har vi mera likheter varandra än vi har med andra högskolebibliotek i Finland.

Jag anser att mitt besök i biblioteket var lyckat. Jag fick väldigt mycket information under de två dagarna och vi har redan diskuterat med personalen i Ersta-Sköndal om ett eventuellt svarsbesök till Helsingfors. Vem vet om att samarbetet ska bli ännu tätare i framtiden.
Så tog jag del i konferensen också. Vi var ungefär 100 deltagare från olika länder. Många kom från de nordiska länderna, men där var också deltagare från Tyskland, Österrike och Tjeckien etc. Syd-Afrika hade också flera representanter. De flesta var forskare, lärare, präster eller arbetare från olika församlingar eller frivilligorganisationer. Jag tror att jag var den enda person från ett bibliotek. Men jag tror att just därför fick jag ett extra positivt mottagande.

Jag tror att konferensen gav mig väldigt mycket ny information och det var intressant att få träffa forskare/författare vars böcker vi har på hyllorna. Det som också var viktigt, var att få veta de nya trenderna eller den diskussion som pågår just nu inom diakonin. Jag har redan goda relationer med lärare i Diak, men jag tror att vårt samarbete blir ännu bättre efter konferensen. 

De två första dagarna var på svenska och de tre senare var på engelska. Det var nästan ett språkbad för mig. Allt som allt ett mycket lyckat Erasmusutbyte.

Vädret var också soligt hela veckan och man måste ju medge att Stockholm är härligt.

 

Kommentit

Jätä kommentti