Helmet heinäsuovasta – kirjasto mukana viestimässä opinnäytteiden parhaimmistosta

16.04.2018

Photo: CC0 Public Domain

Theseuksessa olevia opinnäytetöitä luetaan paljon ja lataustilastot näyttävät hienoilta, mutta lukevatko töitä he, joiden niitä kannattaisi lukea? Kohtaavatko amk-kirjaston asiakkaat ja Theuseuksen työt toisensa? Poliisiammattikorkeakoulussa tultiin siihen tulokseen, tätä kohtaamista on syytä edesauttaa aktiivisella tiedottamisella.

"Kylläpä panos-tuotosluku pompsahti ylös", huudahti Polamkin kirjaston tilastovastaava pari vuotta sitten, tilastoidessaan Polamkin Theseus-latausmäärät. Ja kieltämättä luvut ovat mairittelevia, ainakin pienen kirjaston tilastoluvuissa.

Kirjaston kannalta hyvät latausmäärät saavutetaan suhteellisen vähällä ponnistelulla. Kunhan opinnäytteen metatiedot tarkistetaan ja se julkaistaan netissä, latausmittari alkaa välittömästi raksuttaa. Erityistä markkinointia asian eteen ei tarvitse tehdä.

Kuka näitä opinnäytteitä oikein lukee?

Mutta lukevatko opinnäytetöitä juuri ne, joiden niitä kannattaisi lukea?  Tulevatko lataukset oikealle kohderyhmälle? Polamkin tapauksessa kohderyhmä on poliisihallinto.  Kysyä myös voi, kykeneekö lukija löytämään helposti ja ilman suurempaa vaivaa sen todella hyvän työn, jonka avulla voisi kehittää omaa ammatillista osaamista tai jopa koko organisaatiota. Näistä asioista ei ainakaan Poliisiammattikorkeakoulussa ole tarkempaa tietoa.

Juuri tähän asiaan Polamkin opinnäytetyön ohjausryhmä kiinnitti huomiota: hyvät työt, jotka ansaitsisivat huomion organisaatioissa jäävät helposti pimentoon. Sen vuoksi ryhmä laati suunnitelman, kuinka hyvistä töistä tiedotettaan. Päätettiin, että kaikista korkeimman arvosanan töistä tehdään juttu intranetiin.

Rakenteet olivat jo valmiina – piti vain toimia

Viestiminen poliisiorganisaatiossa on loppujen lopuksi helppoa, sillä Polamkilla on yhteinen intranet koko poliisihallinnon kanssa. Käytännössä siis Polamkin intranetia voivat lukea kaikki poliisihallinnossa työskentelevät. Ja sitähän luetaan, olemmehan hallinnon ainoa oppilaitos. Julkaisemista helpottaa myös se, että opiskelija kirjoittaa tiedotteen opinnäytetyöstään kypsyysnäytteessään. Valmis juttu on siis jo olemassa, se pitää vain julkaista.

Intranetin uutisvirrassa julkaisemisen lisäksi ryhmä teki Polamkin intraan oman sivun TKI-opiskelijaprojektien kanssa. Siellä kerrotaan lyhyesti kummastakin toiminnasta, mutta ennen kaikkea sivulle kertyy uutisvirran jutut hyvistä opinnäytetöistä.

Ryhmässä myös päätettiin, että julkaistusta opinnäytejutusta annetaan aina vinkki valtakunnan intran ylläpitoon. He julkaisevat jutun valtakunnan uutisvirrassa, mikäli niin päättävät. Joskus olemme jopa onnistuneet ylittämään uutiskynnyksen.

Kirjaston hommaa vai ei?

Huomasin olevani kädet savessa suunnittelemassa ja toteuttamassa Theseus -viestintää yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Olen ollut aina viestinnästä kiinnostunut, joten minua ei tarvinnut pakottaa työhön. Jossain vaiheessa kuitenkin mietin, teenkö kirjastotyötä vai jonkun muun hommia.

Totesin, että tämä on kirjastotyötä jos mikä. Kirjastollamme on kokoelmapolitiikassa määritelty sekä kokoelmien tieteenalat että ensisijaiset asiakasryhmät. Olemme sekä oppilaitoksen että koko poliisihallinnon kirjasto. Internetissä julkaistujen avointen kokoelmien ongelma on puolestaan se, että kokoelma ja kohderyhmän asiakkaat eivät välttämättä kohtaa, tai kohtaamisen kontrollointi on vaikeaa.

Siksi kokoelman luomisen ja käytön väliin tarvitaan aktiivisia toimia, joilla lukijat löytävät tiensä hyödylliseen materiaaliin. Kirjaston tehtävänä on silloin välittää tietoa näistä kokoelmista ja kokoelmasisällöistä asiakaskunnalleen. Theseuksen suhteen työtä helpottaa se, jos suunnitelmat ja päätökset viestinnästä voidaan tehdä yhdessä muiden opinnäytteiden ohjausprosessissa mukana olevien kanssa. Siten viestinnästä tulee linjakasta ja säännöllistä toimintaa, joka ei rasita yhdenkään henkilön työtaakkaa kohtuuttomasti.

Kirjoittaja:

Tuula Koponen, tietopalvelupäällikkö, Poliisiammattikorkeakoulu

 

Kommentit

Jätä kommentti