Hynttyyt yhteen Lappeenrannassa

13.11.2012

Image 74

Saimaan ammattikorkeakoulun kirjasto ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto ovat olleet vuosikaudet läheisiä paikallisia kumppaneita, jotka ovat toteuttaneet mm. opetusministeriön rahoittamassa hankkeessa yhteisen kirjastoselvityksen. 1.8.2011 pitkällinen seurustelusuhde virallistettiin ja yhteiselo Lappeenrannan tiedekirjastossa alkoi.

Ennen suhteen virallistamista tehtiin pitkällinen työrupeama. Kirjastojen varsinainen yhdistäminen tuli ajankohtaiseksi, kun Saimaan ammattikorkeakoulu aloitti ns. Skinnarila-hankkeen eli alkoi suunnitella Lappeenrannan toimipisteiden siirtämistä yhteiselle kampukselle LUT:n kanssa. Kirjastojen yhdistämiseen liittyen ensimmäinen kokous pidettiin 3.6.2009. Noin kaksi vuotta myöhemmin Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto allekirjoittivat sopimuksen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä.

Noiden kahden tiiviin valmistelevan vuoden aikana kummassakin kirjastossa tehtiin monia toimenpiteitä ja mm. kokoelmat käytiin tiuhalla kammalla läpi: poistettiin tuhansia niteitä, sovittiin tulevan yhteiskirjaston hyllyluokituksesta – ja tehtiin asian vaatimia muutoksia, suunniteltiin ja valmisteltiin kokoelmatietokantojen yhdistämistä sekä laskettiin tarvittavia hyllymetrejä.

Samalla kun huolehdittiin kokoelmien yhdistämisestä, mietittiin henkilökunnan sijoittumista ja kunkin työntekijän tehtäväkuvaa. Osaamiskartoitushankkeen pohjalta laadittiin organisaatiokaavio ja jokaiselle työntekijälle niin Saimaan ammattikorkeakoulun kirjastosta kuin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastostakin ”löydettiin” oma paikkansa. Eläkkeelle lähtevät siirsivät omaa tietämystään seuraajilleen riippumatta siitä, kumman korkeakoulun palveluksessa sillä hetkellä satuttiin olemaankaan.

Toukokuussa 2011 kirjastot suljettiin ja varsinainen muutto alkoi pakkaustalkoilla. Koska tarkoitus oli yhdistää kaksi kokoelmaa yhdeksi, ei riittänyt, että Saimaan ammattikorkeakoulun kokoelmat siirrettiin Skinnarilaan LUT:n kirjaston tiloihin. Kutakuinkin jokainen niin entisen Saimaan ammattikorkeakoulun kuin LUT:n kirjaston nide on vaihtanut paikkaa menneen kesän aikana. Siitä huolimatta muutto meni kuitenkin hämmästyttävän sujuvasti ja nopeasti. Ammattikorkeakoulun Kimpisessä ja Kahilanniemessä sijainneilta kampuksilta Skinnarilaan siirretty aineisto saatiin ennakkoon arvioitua nopeammin paikoilleen. Kiitos tästä kuuluu hyvälle etukäteissuunnittelulle. Hyllymetrien laskeminen hyllyluokittain ja hyllytyskartan teko kannatti, sillä näin pystyimme hyllyttämään useassa eri paikassa samanaikaisesti.

Fyysisen kokoelmien yhdistämisen lisäksi kesäkuulle ajoittui myös aineistojen yhdistäminen tietokantojen tasolla: Saima ja Wilma yhdistettiin kesäkuussa Linnea2-konsortioon kuuluvaksi Wilma-tietokannaksi.

Kesälomiakin pidettiin, tosin pisimmillään vain neljä viikkoa kerrallaan ja elokuun alussa palasimme kaikki takaisin töihin aloittamaan työt Lappeenrannan tiedekirjastossa. Asiakkaille kirjasto avattiin vasta 22.8. – elokuun kolme ensimmäistä viikkoa meni yhteiskirjaston käytänteitä hioessa, lainaussääntöjen laadinnassa, kotisivujen tärkeimpien kohtien päivittämisessä, kalustuksen ja koneistuksen loppuunsaattamisessa jne.

Tiedekirjaston avaamista asiakkaille 22.8. juhlistettiin varsinaiseen ovien avaamisaikaan, siis jo klo 8.30, avajaisseremonialla, johon osallistuivat LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun rehtorit, korkeakoulujen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Kirjastonjohtaja Ulla Ohvon avajaissanojen lisäksi rehtorit pitivät lyhyet puheenvuorot, joissa korostettiin Lappeenrannan tiedekirjaston ainutlaatuisuutta Suomessa.

Avajaispäivästä lähtien kirjastossa työskentely on ollut yhtä hullunmyllyä: valtavia määriä asiakkaita, uuden kirjaston ja sen käytänteiden esittelyä, tiedonhankinnan opetusta, kotisivujen päivitystä, eteen tulleiden ongelmien ratkaisemista, uuteen työyhteisöön sopeutumista, yhteisten työtapojen kehittämistä, kokouksia – ja suurta työniloa. Ja jopa jonkinasteista ylpeyttä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi.

Aikaisemmin LUT:n kirjastossa työskennelleiden työpaikka on edelleen sama, mutta kirjasto ympärillä on muuttunut paljon. Jokainen yhteisessä tiedekirjastossa työskentelevä on yhtä haasteellisessa tilanteessa, jossa ei ole montaa valmista vastausta ja toimintamallia, vaan huomattavasti enemmän kysymyksiä ja ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii kaikkien yhteisiä ponnisteluja. Eteenpäin kuitenkin mennään, uutta suunnitellaan samalla kuin vielä tehdään kesältä jääneitä ”rästihommia”, kuten esim. kotisivujen päivittämistä sellaisiksi, että myös Saimaan ammattikorkeakoulun henkilökunta ja asiakkaat löytävät ammattikorkeakoulun ”omat” linkit Nelli-portaaliin, opinnäytetyöohjeisiin jne.

Pitkä seurustelusuhde ennen yhteen muuttoa on edesauttanut siinä, että yhdeksi työyhteisöksi sitoutuminen on tapahtunut melko helposti, huomaamattomasti ja nopeasti. Toki aina silloin tällöin ammattikorkeakoulusta yliopiston palvelukseen siirtyneiltä lipsahtaa ilmaisu ”meillä” viittaamaan ammattikorkeakouluun, mutta jo aiemmin yliopiston kirjastossa työskennelleiltä on ainakin vielä tähän asti riittänyt ymmärrystä.

Lappeenrannan tiedekirjasto on tekniikan, kauppatieteiden, sosiaalialan, terveystieteiden, matkailun ja kulttuurin monialainen kirjasto, jonka painetuissa kokoelmissa on kirjoja, lehtiä, kurssikirjoja ja hakuteoksia. Niteitä on noin 150 000. Sähköisissä kokoelmissa on erilaisia tietokantoja 180, e-kirjoja, lehtiä ja hakuteoksia. Lehtilukusaleihin tulee noin 900 lehteä. Henkilökunnan lukumäärä kirjastossa on 22, jotka kaikki ovat LUT:n palveluksessa. Kirjastossa käy noin tuhat asiakasta päivässä. Osa tiloista on käytettävissä ympäri vuorokauden, muun muassa lukusali.

Lappeenrannan tiedekirjasto on avoinna kaikille. Se palvelee LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun lisäksi myös yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Lukupaikkoja/työskentelypisteitä kirjastossa on yli 300. Kirjastossa on langaton verkko ja tietokoneita asiakaskäytössä 120. Kirjastossa on lisäksi ryhmätyötiloja ja tenttiakvaario.  Lappeenrannan tiedekirjasto on alueen ainoa julkinen tieteellinen kirjasto ja yksi Suomen EU-tallekirjastoista. Lappeenrannan tiedekirjasto toimii kahdella kampuksella, Lappeenrannassa Skinnarilassa ja Imatralla Linnalassa.

 Kommentit

Jätä kommentti