IFLA WLIC 2015 - Tunnelmia Kapkaupungista

14.10.2015

Osallistuin IFLA WLIC 2015 -konferenssiin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa ainoana ammattikorkeakoulukirjastolaisena. IFLA-ensikertalaisena en tuntenut muita konferenssin osallistujia entuudestaan, en suomalaisia, enkä muun maalaisia, joten matkaan lähdin avoimin ja jännittynein mielin. IFLA -konferenssin lisäksi matka Afrikan mantereelle oli minulle ensimmäinen laatuaan, joten seuraavat ajatukset Kapkaupungista ja IFLAsta ovat muotoutuneet tuplaensikertalaisen silmin.

Teemana dynaamiset kirjastot; saavutettavuus, kehitys ja muutos
Konferenssin teemana oli dynaamiset kirjastot; saavutettavuus, kehitys ja muutos. Teema näkyi luentojen aiheissa ja sitä kiiteltiin erinomaisena juuri Afrikassa järjestettävälle konferenssille, jota se olikin. Minun osaltani konferenssi alkoi ensikertalaisille tarkoitetulla luennolla, jossa meille esiteltiin IFLA WLIC -konferenssikäytäntöjä ja ohjelmaa sekä rohkaistiin osallistumaan myös kokouksiin. Ensikertalaisten luennon tärkein anti oli kahvihetki, jolloin pääsimme tutustumaan toisiimme ja jakamaan ensikertalaisten jännitystämme vertaistemme kanssa. Oli ihana huomata, miten kaikista muista huokui sama odottava innostus, joka itsellänikin oli, ja huomata kuinka täällä uskaltaa lyöttäytyä juttusille kenen tahansa kanssa. Tilaisuudesta jäi hyvä tuntu koko konferenssia varten, tästä oli hyvä jatkaa innolla kohti muita seminaareja ja kohtaamisia.

Avajaisseremonia toi esiin afrikkalaisen ilon ja vieraanvaraisuuden
Tervetullut olo syveni avajaisseremoniassa, jossa meidät toivotettiin lämpimin sanoin tervetulleiksi takaisin ihmissuvun synnyinmaalle, äitimaahan Afrikkaan ja äitikaupunkiin Kapkaupunkiin. Afrikan ilo, värit ja vieraanvaraisuus näkyivät puheiden lisäksi avajaisten tanssiesityksissä, joissa yhtenä kappaleena meille laulettiin Elton Johnin Circle of Life. Leijonakuningasfani kiittää! Konferenssivieraita muistutettiin vierailunsa aikana huomioimaan Kapkaupungin moninaisuus sekä länsimaisine piirteineen että kehitysmaapiirteineen.

Kapkaupungin maanalaiset kirjastot
Kirjastot ja kriisit -luennolla opin monta uutta asiaa IFLAsta ja kirjastojen toiminnasta kriisitilanteissa. Luennolla kerrottiin muun muassa Kapkaupunkiin perustetuista maanalaisista kirjastoista, joihin asukkaat tulevat monesti sähkön ja internetin perässä. Maanalaisia kirjastoja ylläpidetään salaa, koska mielenosoitusten seurauksena kirjastoja on poltettu ja tuhottu lähiöissä. Kuulin ensimmäistä kertaa myös Libraries Without Borders -järjestön Ideas Box -kirjastoista, joissa pöydiksi ja hyllyiksi muotoutuviin laatikoihin pakataan mukaan kirjoja ja muuta materiaalia ja pystytetään kirjastoksi esimerkiksi pakolaisalueille. Ideas Boxit ovat olleet todella suosittuja. Opin myös, että IFLA avustaa ja on aktiivisesti mukana katastrofialueiden kirjastojen ja kaupunkien uudelleenpystyttämisessä.

Afikkalainen näkökulma kirjastoihin
Meillä Suomessa monet itsestäänselvyyksiksi muodostuneet asiat, kuten luku- ja kirjoitustaito, ovat edelleen Afrikassa yksi kirjastojen kehityskohteista. Monet kapkaupunkilaiset, vaikka aloittaisivatkin koulun, eivät opi kirjoittamaan ja lukemaan. Myös itse kirjastot ovat suomalaisille itsestäänselvyyksiä, kun taas esimerkiksi Etelä-Afrikassa mustilla ei ollut vielä apartheidin aikaan asiaa kirjastoihin ollenkaan. Muutamassakin eri luennossa meitä muistutettiin etuoikeutetusta asemastamme, ja kuinka meidän tulee saada asiakkaat hyödyntämään luku- ja kirjoitustaitoaan sekä kirjastonkäyttöoikeuttaan. On etuoikeus saada oppia ja päästä tietoon käsiksi!

Konferenssin järjestäminen Kapkaupungissa merkitsi afrikkalaisille ja ei-länsimaille paljon. Tämä tuli esiin useassa eri keskustelussa ja luennossa, joiden ansiosta ymmärsin, että konferenssin järjestäminen muualla kuin Yhdysvalloissa tai Euroopassa tuo kirjastoalaa lähemmäs muun maailman kirjastoammattilaisia ja antaa heillekin kosketuspintaa alan asioihin. IFLA ja kirjastoala kun pyörivät hyvin paljon länsimaiden pyörittämänä, länsimaisesta näkökulmasta ja länsimaisia asioita ajaen.

Mukaan IFLA New Professionals Special Interest Groupiin
Yksi konkreettinen konferenssikohtaamisten tulos on päätymiseni mukaan IFLAn New Professionals Special Interest Goupiin, eli uusien ammattilaisten ryhmään. Odotan ryhmältä vertaistukea, vaikka me kaikki toimimmekin hyvin erilaisissa tehtävissä kotimaissamme. Vertaistukea ja nimenomaan näkökulmaa odotan siinä mielessä, että olemme kaikki tuoreita toimijoita kirjastoalalla ja minusta on mielenkiintoista kuulla, millaista esimerkiksi työnhaku, työtilanne tai työn arvostus on nuorilla kirjastoammattilaisilla muualla maailmassa.

Kapkaupungin IFLA WLIC:ssa oli niin paljon mielenkiintoista asiaa, että moni kiinnostava luento jäi päällekkäisyyksien takia välistä. Monet osallistujat, joiden kanssa juttelin, olivat sitä mieltä, että esimerkiksi workshopit ja posterien tekijöiden tapaamiset olivat antoisimpia hetkiä, koska niissä pääsi itse olemaan aktiivinen ja keskustelemaan asioista nimenomaan itseen ja omaan työhönsä kohdistuvista asioista. Tämän vuoksi seuraava IFLAni näyttääkin erilaiselta: Ensi kerralla menen heti mukaan New Professionals Special Interest Groupin kokoontumisiin, tällä kerralla vasta opin tietämään ryhmän toiminnasta. Ensi kerralla käyn myös seuraamassa suomalaisten esityksiä ja osallistun johonkin työpajoista.

Mainittakoon vielä, että ensi vuoden IFLA WLIC järjestetään Columbuksessa, Ohion osavaltiossa Yhdysvalloissa ja sitä seuraava Puolan Wrocław:ssa. Koko konferenssista mieleeni jäi päällimmäisenä IFLAn tunnelma: Hyvä toiminnan ja yhteistyön fiilis.

Asta Ojala
Tietopalvelusihteeri
Hämeen ammattikorkeakoulu

 

Kommentit

Jätä kommentti