Informaatikot kansainvälisessä hankkeessa – Informatiker i ett internationellt projekt

20.09.2017

Kevään DeDiWe-hankeen seminaari välitettiin kaikille osallistujille verkossa. Arcadassa paikalla oli luennoitsijoita, hankekumppaneita, lehtoreita ja opiskelijoita.

Laurea and Arcada Libraries took part in a cooperation project called DeDiWe with international partners. "We were very happy to be invited to join in the project and we recommend everyone who gets a similar chance to grab it", say Erja and Sarah.

Arcadan ja ja Laurean kirjastot ovat parin vuoden ajan osallistuneet kansainväliseen The Developer of Digital Health and Welfare Services (DeDiWe) -hankkeeseen. Tarkoituksena on kehittää 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka ohjaa opiskelijoita kehittämään sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja. Kehittämisessä tarvitaan moniammatillista osaamista ja yhteistyötä, joten mukana on hoito- ja sosiaalityön sekä liiketalouden lehtoreita, it-osaajia ja informaatikoita. Opintokokonaisuutta on pilotoinut yli 80 hoito- ja sosiaalialan sekä liiketalouden opiskelijaa. Kansainväliseen hankkeeseen osallistuvat Arcadan ja Laurean lisäksi Latviasta Red Cross Medical College of Riga ja Virosta Tartu Health Care College.

Pedagogisena mallina on Laurean työelämäyhteistyötä korostava Learning by Developing (LbD) -ajattelu, jossa painotetaan muun muassa asiantuntijayhteistyötä ja tutkimustiedon käyttöä. Työelämän näkökulmaa saadaan mukaan tekemällä yhteistyötä oman alueen toimijoiden, kuten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Helsingin kaupungin kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2018 puolelle ja sitä rahoittaa EU.

Informaatikot pyydettiin mukaan

Digitaalisten palveluiden ja monikanavaisen palvelukulttuurin kehittäminen vaatii omanlaistaan osaamista. Hankkeeseen osallistuvien e-osaaminen vahvistuu heidän toimiessaan moniammatillisissa työryhmissä. DeDiWen opintojen verkko-oppimisympäristönä on Arcadan It’s Learning, jonne kaikilla eri maista osallistuvilla on tunnukset.

Hoitotyön hankkeissa on aiemmin ollut informaatikkoja mukana, joten olimme jo tutustuneet latvialaisiin kumppaneihin yhteisissä seminaareissa. Kun meitä informaatikkoja pyydettiin osallistumaan, oli helppoa ottaa haaste vastaan.

Työmme alkoi Arcadassa pidetyssä kansainvälisessä aloitusseminaarissa tammikuussa 2016. Paikalla oli yhteensä runsaat parikymmentä toimijaa eri osallistujamaista. Esityksessä The Role of an Information Specialist in a Project kerroimme, mitä aiemmin on hankkeissa tehty yhdessä: suunnittelua, ohjausta, sekä arviointia koulutuksen ja työelämän kanssa. Seminaarissa me molemmat informaatikot osallistuimme monialaisissa ryhmissä työskentelyyn kartoittaen, mikä on uudessa koulutuksessa tärkeää.
DeDiWe-hankkeen seminaarissa Outi Ahonen pitää esitystä.

Fokus och erfarenheter

Då Arcadas och Laureas bibliotek engagerades i projektet låg vårt fokus och uppgift som informatiker primärt på att skapa stödmaterial för de medverkande studenternas informationssökning. Laureas Libguider för områdena vård och det sociala området utökades med en samling centrala länkar till organisationer, myndigheter, open access resurser och aktuella publikationer inom området e-hälsa. Dessutom gjordes en videoguide på engelska med uppgift att presentera Libguiden och länksamlingen. Eftersom Dediwe är ett internationellt projekt gjordes ytterligare en videoguide med syfte att presentera biblioteken på de olika högskolorna och hjälpa studenterna i projektet att komma igång med informationssökning.

Samarbetet informatikerna och biblioteken emellan har de fakto varit en av våra mest positiva erfarenheter som projektmedarbetare. Dessutom har vi även fått en värdefull inblick i internationellt projektsamarbete och de kurser och den forskning som pågår på högskolorna. Samtidigt har projektet också gett oss en chans att marknadsföra våra respektive bibliotek och tjänster till en given målgrupp. Trots alla dessa positiva erfarenheter har projektet även fört med sig utmaningar. Kulturskillnader i arbetssätt och administration samt brister i kommunikation och språkkunskaper projektmedarbetarna emellan har emellanåt ställt till med problem. Det mesta av samarbetet och kommunikationen har skett på engelska, på distans, och arbetet har ibland hindrats av problem med de tekniska hjälpmedlen. Till vår besvikelse hade inte bibliotekspersonalen i de estniska och lettiska högskolorna möjlighet att engagera sig i projektet denna gång. En annan utmaning har varit skillnaderna och otakten i studiegång, kursinnehåll och läroplaner mellan de olika skolorna.
DeDiWe-hankkeen henkilöstöä

 To conclude

We are very happy that we were invited to join this international project and we recommend everyone who gets a similar chance to grab it. We see the invitation as an indication on a positive attitude towards the role of the information specialist and the library as part of the studies and the thesis process. As a recommendation for the future, we would however emphasize the importance of starting by mapping out what kind of expectations the project manager and the key figures have on the participation of the library. Also, a frequent and fluent communication is recommendable for keeping all parties up-to-date on what"s going on in the project. For the study year 2017-2018, there are some plans of arranging an online workshop of information searching for the attending students.

 

Erja Huovila, Laurea

Sarah Hagström, Arcada

 

 

Kommentit

Jätä kommentti