Internationellt nätverkande, bibliotekstrender och schweizisk karneval på EAHIL i Basel 17-20.6.2019

01.10.2019

Här samarbetar EAHIL Council medlemmar från bl.a. Polen, Norge, Island och Tjeckien.

EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) www.eahil.eu är ett aktivt internationellt nätverk som sammanför bibliotekspersonal verksamma inom områdena medicin och hälsovetenskaper. För tillfället har EAHIL ungefär 1700 medlemmar från 64 olika länder, också utanför Europa. Vartannat år ordnar EAHIL en konferens och vartannat år en mera praktiskt inriktad workshop. Den 17-20. juni i år var det dags för workshop i ett soligt och varmt Basel i Schweiz.

 

Workshopen lockade denna gång ungefär 330 deltagare, vilket enligt organisationskommittén var ungefär 150 fler än väntat. Detta visar att EAHIL-sammankomsterna blir populärare och populärare. EAHIL:s konferenser och workshops har även ett rykte av att vara mycket välorganiserade och hålla hög standard och årets program bevisade detta än en gång.

 

Basel är en pittoresk stad i nordvästra Schweiz, och ligger alldeles invid gränsen till Tyskland och Frankrike. Som del av konferensens sociala aktiviteter var det också möjligt att delta i en entimmes cykeltur på en rutt som gick genom alla dessa tre länder. Genom Basel flyter floden Rhen och en del modiga deltagare tog sig också en simtur i floden, trots de mycket starka strömmarna.

 Solen sken i charmiga Basel. Foto: Sarah Hagström

 

Finland välrepresenterat i EAHIL Council och EAHIL Board


Sedan årsskiftet är jag invald finländsk representant i EAHIL Council. Den fungerar som ett språkrör mellan EAHIL:s medlemmar och EAHIL:s styrelse (EAHIL Board). Finland har tre council medlemmar där jag representerar yrkeshögskolesektorn. Elise Johansson från Åbo universitet och Ritva Miikki från THL är för tillfället de två övriga representanterna. Finland är även välrepresenterat i EAHIL:s styrelse, med Tiina Heino från Helsingfors universitet och Tuulevi Ovaska från Kuopio universitet som invalda medlemmar.

 

I samband med konferensen ordnas alltid ett möte för alla närvarande Council-medlemmar. Under detta möte fanns det en del praktiska frågor att diskutera gällande medlemsdatabasen och var kommande EAHIL workshops och konferenser ska hållas. Dessutom brainstormade vi kring EAHIL:s uppdrag och funktion, vi fick höra rapporter från medlemsländer och förslag på EAHIL:s framtida verksamhet.

 

En rik palett av program


Programmet erbjöd ett stort utbud av hel- och halvdagskurser (CEC), workshops, posters, produktpresentationer, möten med arbetsgrupper, paneldiskussion och sociala aktiviteter. Själv deltog jag i dessa kurser och workshops:

  • How to get the PDF (with or without the help of your library)
  • Developing an answerable question to design an effective search strategy
  • Identifying Research Ideas in Your Day-to-Day work
  • Health Libraries: Sharing through Gaming (Läs mer och ladda ner spelet via https://zenodo.org/record/3360452CC BY-NC 3.0)
    • Special session: ”All hail the fail”
    • Planning new medical library facilities

 

Kursen How to get the PDF ... var mycket lärorik och verkligen aktuell. Där presenterade Guus van den Brekel och Robin Ottjes från Central Medical Library i Groningen en heltäckande överblick över alternativa OA-databaser. Vi fick möjlighet att pröva dessa databaser själva och stifta bekantskap med en hel del olika webbläsartillägg (browser extensions). Dessutom fick vi se exempel på hur olika bibliotek marknadsför OA-resurser.

 

 

Bland de workshops jag deltog i hörde “All hail the fail” till de bästa. Inledningsvis fick alla deltagare instruktioner om hur workshopen skulle gå till. Fotografering och twittrande eller annan rapportering i sociala medier under workshopen var inte tillåtet. Tre deltagare hade förberett presentationer där de berättade om sina erfarenheter av misslyckanden av olika slag i karriär och arbetsuppgifter. Resten av deltagarna fick lyssna och efteråt fick vi ställa frågor och diskutera “misslyckandena". Atmosfären var tillåtande, öppen och reflekterande och jag upplevde det väldigt värdefullt att få ta del av historierna. Konceptet var givande och lärorikt, trots den lite avvikande karaktären. Läs mer om temat i Jeahil (Journal of EAHIL) vol. 25 nr 2.

 

Konferensmiddagen ordnades på anrika Restaurant Safranzunft. Middagens stora samtalsämne var de mystiska öronpropparna som fanns placerade vid varje sittplats. Förklaringen kom när ett färgglatt karnevaltåg med trummor och flöjter plötsligt stormade restaurangen. Det var ett mycket högljutt spektakel, men eftersom Basel är berömt för sin stora karneval var det fint att få ta del av denna tradition.

Högljutt karnevaltåg med dräkter som kunde ge vem som helst mardrömmar.

 

Varför EAHIL?


Att delta i EAHIL-konferenser möjliggör reflektion över sitt eget jobb, man får inspiration och ny kunskap om innovationer och god praxis inom sin egen bransch, man vidgar sina vyer och får möjlighet att initiera nya samarbeten. För mig personligen har jag upplevt att medlemskapet och deltagandet i EAHIL-aktiviteter har stärkt mig i min professionella roll, och förstås har jag fått många nya EAHIL vänner!

Hungriga delegater på EAHIL. Foto: Sarah Hagström 

Medlemskapet i EAHIL är gratis och det är enkelt att registrera sig på hemsidan. Deltagaravgiften för konferenser eller workshops är ungefär 400 euro men för EAHIL medlemmar är det möjligt att ansöka om stipendium för att delta. Dessutom kan medlemmar i BMF ry. även ansöka om stipendium via LM Tietopalvelut.

 

I senaste numret av Journal of EAHIL och på BMF ry:s webbsida finns även flera konferensrapporter och återblickar. Nästa år ordnas EAHIL konferensen i Łódź i Polen och deadline för att sända in abstracts är 25.10.2019.

 

Du som har deltagit i EAHIL konferenser eller workshops, vilka är dina bästa EAHIL minnen? Kommentera gärna!

 

Text:

Sarah Hagström, informatiker, Arcada

 

Kommentit

Jätä kommentti