JAMKin kirjaston Opparisauna on suosittu palvelu

13.06.2020

Kuva: JAMK / Hanna-Kaisa Hämäläinen

Kirjastolla on monenlaisia aineistoja, joita voi käyttää opiskelun tukena ja lähdeaineistona. Painetut ja digitaaliset aineistot muodostavat merkittävän osan opinnäytteiden lähdemateriaalista ja opiskelijoita mietityttää, mistä ja miten löytää luotettavaa tietoa, esim. tieteellisiä ja ammatillisia julkaisuja, virallistietoa, standardeja, tilastoja ja avointa tietoa. Lähteiden oikeaoppiset merkintätavat mietityttävät myös. JAMKin Opparisauna auttaa löytämään lähteitä ja käyttämään laadukasta tietoa opparin tietoperustassa.

 

Opparisaunasta hyvät lähteet oppariin

Opinnäytetyön vieriohjaus alkoi Oppariklinikkana 2000-luvun alussa. 2010 nimikilpailun tuloksena se sai nimekseen Opparisauna ja palvelu tuotteistettiin. Vuonna 2014 otettiin käyttöön ilmoittautuminen lomakkeella ja tätä lomakkeen dataa analysoin jäljempänä.

Mikä Opparisauna on? Opparisauna on tarkoitettu JAMKin opinnäytetyöntekijälle tai opettajakorkeakoulun opiskelijalle. Henkilökohtainen tiedonhaun opastus yhdelle opiskelijalle tai pienryhmälle opinnäytetyön aiheesta, sen jälkeen kun opetussuunnitelman mukaiset tiedonhankinnan opetukset on käyty.

Opastuksen voi varata lomakkeella tai ottamalla yhteyttä kirjastoon. Suositeltu kesto on yksi tunti. Varauksen yhteydessä kerrotaan opinnäytetyön aihe ja toiveet opastuksen sisällöstä. Opparisaunan rinnalla toimii englanninkielinen Theseus Sauna.

Meitä opparisaunottajia on monta, informaatikoita, kirjastonhoitajia ja tietopalvelusihteereitä. Opparisaunojen pitäminen on mieluista hommaa ja kukin ohjaa vahvuusalansa mukaisesti ja omalla tavallaan. Tänä keväänä Opparisaunaohjaukset ovat siirtyneet verkkoon, etäohjauksia on pidetty Teamsilla ja Zoomilla.

Opparisauna numeroina 2014-2019

Vuosien 2014–2019 aikana lomakkeen kautta tulleita ilmoittautumisia Opparisaunaan oli 398. Todellisuudessa määrä on paljon suurempi, koska osallistujia oli usein kaksi (90 %). Lisäksi pyyntöjä tuli suoraan kirjaston sähköpostiin.

Lomakkeen taustatiedoissa kysytään opiskelijan aiempaa osallistumista. Suurin osa vastaajista (69 %) oli aikaisemmin osallistunut tiedonhankinnan ohjaukseen.

 

 

Jos tarkastellaan Opparisaunan osallistujia yksiköittäin, Hyvinvointiyksikön opiskelijat käyttävät ylivoimaisesti eniten opparivaiheen tiedonhankinnan ohjauspalvelua (74 %).

 

Koulutusaloittain tarkasteltuna sosiaali- terveys- ja liikunta-ala käytti eniten Opparisauna-palvelua (278). Seuraavaksi eniten matkailu-, ravitsemis- ja talousala (41) ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (40). Kaikki vastaajat yhteensä 398.

 

Koulutusala

N=398

 humanistinen ja kasvatusala

2

 kulttuuriala

5

 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala

40

 luonnontieteiden ala

1

 informaatioteknologia

5

 tekniikan ja liikenteen ala

23

 luonnonvara- ja ympäristöala

2

 sosiaali- terveys- ja liikunta-ala

278

 matkailu-, ravitsemis- ja talousala

41

 muu

1

 

 

 

 

   

 

Opparisaunoja pidettiin ylivoimaisesti eniten (287) Pääkampuksen kirjastossa.

   

Valitse kirjasto

N=395

 Pääkampuksen kirjasto

287

 Lutakon kampuskirjasto

105

 Musiikkikampuksen kirjasto

3

 Tarvaalan kampuskirjasto

0

   

 

 

Lomakkeella pyydetään kertomaan aihe, hakusanat ja ongelmat. Ohessa Webropol-järjestelmän analytiikkaa yleisimmin esiintyneistä sanoista.

 

Sanapilvi

aiheena   aiheeseen   aiheesta   aineistoa   artikkeleita   arviointi   asiakkaan   avulla   development   education   englanniksi   erityisesti   hakusanat   hakusanoina   hakusanoja   hakusanojen   health   hetkellä   hoito   johtaminen   joten   kanssa   kehittäminen   kirjallisuuskatsaus   kuinka   kuntoutus   käyttää   käyttö   lapsen   lasten   liittyen   lisäksi   lähteiden   lähteitä   löydä   löytyy   löytäminen   löytää   management   mental   minulla   mistä   miten   mitkä   mutta   niiden   nuoret   nuorten   nursing   occupational   olisi   ongelma   ongelmana   ongelmat   ongelmia   opinnäytetyö   opinnäytetyön   opinnäytetyöni   opparin   patient   rehabilitation   service   siitä   skills   social   tarkoitus   tarvitsen   tarvitsisin   tavoitteena   tehdä   therapy   tietoa   toimintaterapia   tukeminen   tulee   tutkimuksia   tutkimusten   tällä   varten   vähän

 

Yleisimmin esiintyvät sanat

Aiheita ja ongelmia on laidasta laitaan, 395 erilaista.

Mihin sitten toivottiin ohjausta?

Eniten ohjausta toivottiin tietokantojen käyttöön, hakusanojan ja hakulauseiden valintaan:

– En osaa tarkentaa ja rajata hakua, enkä oikein tiedä onko hakusanat oikeita ja mitä tietokantoja kannattaa käyttää.

– Ongelmana on hakulausekkeiden luominen. Useista yrityksistä huolimatta en tunnu saavan niitä toimimaan halutulla tavalla. Tuloksia on usein joko satoja/tuhansia, sen jälkeen haun rajauksen tuloksena ei lainkaan/muutamia tai edelleen satoja, koska epärelevanttien tulosten poisrajaus ei tunnu onnistuvan.

– Ongelmia pubmedin käytössä ja lopullisen haun muotoutumisessa. Hakusanalistat on tehty ja cinahlia käytetty, mut tarvittais apua haun loppusilaukseen ja raportointiin...

– Myös tiedon luotettavuuteen ja tieteellisten julkaisujen/tutkimusten löytämiseen toivottiin apua, varsinkin ulkomaiset lähteet olivat hukassa. Tiedonarviointi pohditutti myös.

Toivomuksena opinnäytetyöhön on löytää ulkomaisia luotettavia lähteitä. Tutkittuun tieteelliseen tietoon näyttöön perustuva jne.

– Minulla on ollut todella vaikea löytää lähteitä. En tiedä, mitä muita hakusanoja käyttäisin, saatika miten löytäisin englanninkielistä materiaalia. Myös tutkimusten etsiminen on minulle todella uutta, joten tarvitsisin apua etenkin siinä.

– Ongelmana minulla on tällä hetkellä tiedonhankinta erilaisten käsitteiden ja määritelmien oikeaoppiseen löytämiseen. Mitkä lähteet ovat tieteelliseen tutkimukseen soveltuvia? Mistä puolestaan löydän vastaavia englannin kielisiä tai kansainvälisiä tutkimuksia, artikkeleita jne?

– Lähteiden tulee olla vertaisarvioituja, mistä sen näkee, ovatko esimerkiksi tieteelliset artikkelit vertaisarvioituja vai eivät?

Vaikeudet oppimisessa nousivat myös esille

Vaikeudet oppimisessa tulivat esille:

– Minun haasteena on sähköisen tiedon haku. Olen itsekin erilainen oppija ja minulla on vaikeuksia hahmottamisessa "eksyn" ja väsyn sivukarttojen kanssa. On keksittävä keinot, miten pääsen tutkimuksiin tai artikkeleihin käsiksi?

– Ongelmana on, että tarvitsen yksilöllistä tukea tiedon hakuun.

Lähdemerkinnät, sanastot ja koko tiedonhankintaprosessi mietityttivät ja asiantuntijan tukea kaivattiin:

– Lähdeviitteet tekstissä ja suoran lainauksen oikein laittaminen.. ohjaajani kehoitti selvittämään asiaa.

– En osaa käyttää tiedonhankintasuunnitelmaa varten olevia asiasanastoja tai sitä paikkaa, jolla saa  sitten etsittyä hyviä lähteitä, esimerkiksi artikkeleita.

– Toiveenamme olisi saada tiedonhaun ammattilaisen kommentteja hakujemme järkevyydestä ja oikeellisuudesta; olemmeko oikeilla linjoilla tekemisessämme?

Monessa Opparisaunapyynnössä toivottiin ohjausta kirjallisuuskatsauksen lähteisiin (62 mainintaa).

Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijat käyttävät myös paljon Opparisauna-palvelua esim. jos edellisistä opinnoista on kulunut vuosia tai löytääkseen laadukkaita, luotettavia tieteellisiä julkaisuja, jotka nostavat opinnäytteen arvoa.

– Oli tosi tarpeellinen ja sain paljon tietoa uusista lähteistä!

Opparisauna koetaan hyödylliseksi ja sen koetaan edistävän ja selkeyttävän opinnäytetyön tekemistä. Joissain tapauksissa saunottajaohjaaja on myös henkinen tuki. Opparisauna on suosittu palvelu!

 

Kirjoittajat

Pirjo Pohjolainen

informaatikko

JAMK

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti