Kahvia ja pullaa - täältä saapuu julkaisukiertue!

31.05.2022

Savonia-artikkelit näkyvät Kampus-sydämen ruudulla kirjaston alakerrassa. Kuva: Anu Räty-Härkönen CC BY-SA 4.0

Savonian julkaisutyöryhmän väki vieraili kuluneen talven aikana lähes kaikissa Savonian tiimeissä juttelemassa julkaisemisesta. Ideana oli hakea keskusteluyhteyttä tiimeihin julkaisuasioissa, kuulla ja kertoa puolin ja toisin missä mennään julkaisutoiminnassa Savoniassa sekä lisätä julkaisujen määrää pidemmällä aikavälillä. Kiertue tuotti tulosta.

Verkkosivu-uudistus käynnisti kiertueen

Savoniassa siirryttiin viime kesänä monista alakohtaisista blogialustoista yhteen julkaisualustaan, Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita Savoniasta -artikkeleihin. 

Entiset blogit valtaosin lopetettiin ja ohjattiin savonialaiset uuteen tapaan tuottaa blogikirjoituksia. Blogeista artikkeleiksi -julkaisu-uudistuksen myötä savonialaisten kirjoittamat artikkelit julkaistaan teemoitettujen blogialustojen sijaan Savonian verkkosivuilla.

Tuoreimmat artikkelit nousevat Savonian etusivulle, koulutusalakohtaisille pääsivuille ja vaikkapa hankkeen omille sivuille kategoriatunnisteiden avulla nivoutuen osaksi Savonian ajankohtaisviestintää. Kategoriatunnisteella artikkeleista saa haettua listauksen tiettyyn kategoriaan liittyvistä kirjoituksista.

Osa artikkeleista nousee valtakunnallisen tutkimustietovarannon eli tiedejatutkimus.fi -sivuston Uusimmat tiede- ja tutkimusuutiset -palstalle. Viestintäpalvelut myös somettavat julkaisuista Savonian sosiaalisen median kanavissa. Tällä tavoin saamme artikkeleille näkyvyyttä sekä Savonian omilla kanavilla verkossa ja sosiaalisessa mediassa, että valtakunnallisessa tiede- ja tutkimusuutisten listauksessa.

Kiertueen tavoitteena tiedon ja innostuksen lisääminen

Tiedontarve julkaisu-uudistuksesta oli huutava ja Savonian julkaisutyöryhmässä mietittiin, kuinka saadaan viesti uudesta julkaisutavasta mahdollisimman tehokkaasti perille. Samalla nähtiin muitakin tarpeita paitsi viestinnälle, myös palautteen keräämiselle Savonian julkaisutoiminnasta. Todettiin myös, että ilman keskustelua palautteen kerääminen on vaikeaa.

Julkaisun muutoksista ja julkaisemisesta ylipäätään haluttiin lähteä henkilökunnan luo keskustelemaan pelkän intraviestinnän sijaan. Tiimivetäjille lähetettiin pyyntö päästä mukaan tiimien kokouksiin. Tiimien koot vaihtelevat, mutta mahdollistavat joka tapauksessa paremmin vapaan keskustelun kuin koko henkilökunnan kokoukset. Samalla tiimi pystyi pohtimaan julkaisujen tekemistä myös oman tiimin näkökulmasta.

Julkaisemiseen liittyviä asioita hoidetaan Savoniassa sekä viestintä- että kirjasto- ja tietopalveluissa, joten luontevasti kiertueella oli mukana julkaisutyöryhmän edustaja kummastakin palvelusta. Julkaisutyöryhmässä on edustajia myös opetuksesta ja TKI:stä, ja joku heistä pyrki tulemaan mukaan tapaamisiin. Kiertueella he antoivatkin arvokasta vertaistukea kuulijoille ja hyviä esimerkkejä siitä, millaisia julkaisuja opetuksessa tai TKI:ssä voisi tehdä.

Kierrellen ja keskustellen

Kiertueella käytiin läpi Savonian julkaisutoimintaa: mitä, missä ja miten julkaistaan. Kerrattiin mitä hyötyä julkaisemisesta on asiantuntijalle itselleen ja Savonialle kokonaisuudessaan.  Julkaisujen vaikutus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa on selvä asia, mutta oli tärkeää myös korostaa, että julkaisut tuovat vaikuttavuutta ja näkyvyyttä asiantuntijuuteen. 

Yhtenä julkaisukiertueen tavoitteena oli herättää savonialaisia miettimään, millaisia julkaisuja he voisivat tehdä ja haastaa käsitykset julkaisun tekstimuotoisuudesta. Oli ilo huomata keskustelujen lomasta esiin nousevia ahaa-elämyksiä siitä, kuinka omaa osaamista voi tuoda esiin niin monin tavoin julkaisten.

Keskustelujen kautta yritimme madaltaa julkaisemisen kynnystä esimerkein ja vastata askarruttaviin kysymyksiin. Keskustelu oli vapaamuotoista ja tapaamisissa sivuttiin myös muita aiheita, kuten somettamista ja avointa tiedettä ja varsinkin avoimia oppimateriaaleja.

Tapaamisissa tuli esille myös julkaisemisen esteitä, ja suurimmaksi syyksi nousivat varsinkin opetuksen puolella resurssit. Työaikaa kirjoittamiselle ei aina ole. Todettiin, että julkaisut tarvitsevat ennalta suunnittelua työjärjestykseen. Eräässä tiimissä oli kirjoitettu artikkeli yhdessä ja todettu, että kirjoittaminen vei silloin liikaa aikaa eikä siihen varattu resurssi ollut riittävä. Toisaalta se oli myös palkinnut yhteisöllisyydellään ja toisenlaisena työtehtävänä. Kirjoittaja itse totesi: ”Hurjan mukavaa tehdä yhdessä”. 

Myös tukea kirjoittamiselle toivottiin, esimerkiksi kirjoittajapajoja erilaisten julkaisujen tekemiseen. Ihmisten törmäyttämistäkin ehdotettiin, jotta eri alojen ihmiset löytäisivät samasta aihepiiristä eri näkökulmia. Erityisen tärkeää oli tuoda Savonian julkaisutoiminnan tuki näkyväksi ja kertoa millaista apua julkaisemiseen on tarjolla. 

Osa esitetystä palautteesta poiki heti parannuksia. Savonia-artikkelin kirjoittamiseen tehtiin intraan konkreettiset ohjeet ja vinkit ja englanniksi kirjoitetuille artikkeleille luotiin oma paikkansa Savonian verkkosivuille. 

Kiertueella oli mukava kuulla, että siirtymistä Savonia-artikkeleihin pidettiin hyvänä uudistuksena. Se oli myös madaltanut kynnystä julkaista, koska aiemmin ei välttämättä ollut löytynyt sopivaa blogia omalle aiheelle. Oli myös huomattavissa innostumista, kun julkaisemisen näkökulmia tuotiin keskustellen esiin ja kannustettiin julkaisemiseen. 

Lisäsikö kiertue julkaisujen määrää?

Savonian verkkosivuille tehty uudistus, jossa luovuttiin monista blogialustoista, liittyi näkyvyyteen. Tilastoista näkyi, ettei yksittäistä blogia lukenut välttämättä moni ja hyväkin kirjoitus jäi piiloon. Uudet Savonia-artikkelit näkyvät heti Savonian etusivulla ja henkilökunnan intrassa, jolloin savonialaisetkin huomaavat toisen alan ja aihepiirin tekstejä. 

Savonian viestintäpalvelut seuraavat aktiivisesti artikkelisivun analytiikkaa ja keräävät järjestelmällisesti tietoa verkkosivuliikenteestä. Näin saamme arvokasta tietoa julkaisutoimintamme kehittämistyön perustaksi.

Kertynyt data kertoo muun muassa sivulatausten määrän, mistä sivulle on tultu, listauksen katselluimmista uutisista ja artikkeleista sekä kunkin uutisen tai artikkelin katselukerrat ja sivulla vietetyn ajan.

Kuva 2. Julkaisu-uudistus näkyy sivuston analytiikassa.

Julkaisualustauudistuksen ja tehostetun viestinnän myötä blogi-tyyppinen julkaiseminen muuttui helpommaksi. Julkaisukiertueella kasvatettiin myös tietoisuutta erilaisista julkaisutiedonkeruuseen kelpaavista julkaisutyypeistä. Julkaisemisen määrään tällä oli varmasti vaikutusta, sillä vuoden 2021 julkaisuja oli yli 700. Vuonna 2020 julkaisuja oli 561 kpl. 

Kaiken vaivan arvoista

Tiimivierailut olivat innostavia tapahtumia. Kaikkiaan julkaisukiertue rantautui 30 tiimikokoukseen vajaan vuoden aikana. Suurin osa vierailuista järjestettiin lähitapaamisina, joihin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä kotoa tai toiselta kampukselta. Savonia toimii kolmella paikkakunnalla ja tiimien kokoonpano ei suinkaan ole paikkakuntaan sidottua. Tarjoilutilausten kanssa saikin olla tarkkana, että muisti tilata kahvit ja pullat kaikille osallistujille. Koteihin asti niitä ei sentään lähdetty lähettämään. Kiertueen aikatauluttaminen oli myös työlästä ja vaati jatkuvaa kalenterijumppaa ja lukuisia lähetettyjä sähköposteja ja uudelleen järjestelyjä. 

Julkaisukiertue oli iso ponnistus, mutta kaiken vaivan arvoinen. Hedelmällinen keskustelu ja toistemme näkökulmien oppiminen oli palkitsevaa. Kiertueelta kertyi paljon arvokasta tietoa, jonka avulla julkaisutoimintaa kehitetään nyt eteenpäin. 

 

Kuvateksti: Savonia-artikkelit näkyvissä myös Kampus-sydämen ruudulla kirjaston alakerrassa. Kuva: Anu Räty-Härkönen  CC BY-SA 4.0

Kirjoittajat

Heikkinen Anne

viestintäpäällikko

Savonia

Kirjoittajan muut artikkelit

Mira Juppi

tietopalvelupäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Anu Räty-Härkönen

Informaatikko

Savonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti