Käyttö vaatii kokeilunhalua ja uskallusta

13.04.2014

E-kirjat eivät ole ihan helppo juttu: eivät kirjastoille eivätkä kirjastojen asiakkaille. Missä mahtaa olla ongelman ydin? Sitä lähti omalta osaltaan hahmottamaan AMKIT-konsortion syksyllä 2012 perustama työryhmä.

E-kirjakysymystä voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Työryhmän (Marita Ahola, Susanna Kinnari ja Kaisa Rissanen) ensimmäinen tehtävä olikin rajata aihe hallittavaksi kokonaisuudeksi. Ryhmä päätyi selvittämään webbikyselyllä, mikä on kotimaisten (suomen- ja ruotsinkielisten) e-kirjojen tilanne amk-kirjastoissa. Kysely toteutettiin kesällä 2013 ja tulokset raportoitiin saman vuoden joulukuussa.

Kyselyn tulokset olivat erittäin mielenkiintoisia. Niistä käy esimerkiksi ilmi, että:

  • kotimainen e-kirjatarjonta on varsin suppeaa ja rajoittuu tietyille aloille
  • kirjastoilla olisi halua ottaa kokoelmiinsa enemmänkin e-kirjoja
  • kirjastot toivovat erityisesti e-kurssikirjojen saatavuuden laajenemista
  • käytettävyyteen liittyvät ongelmat (esim. tunnistus ja luettavuus eri laitteilla) asettavat haasteita kirjastoille ja niiden asiakkaille
  • e-kirjakustantajien ja -välittäjien lisensiointi- ja sopimuskäytänteet ovat erittäin sekavia
  • e-kirjan potentiaali hukataan, kun monimediaisuuden sijaan sisältö on painetun kirjan näköisversio PDF-muodossa
  • e-kirjojen soveltuvuus kirjastokäyttöön on heikkoa, koska lainauskäytännöissä imitoidaan painettujen kirjojen käytäntöjä.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Eräs vastaajista kommentoi, että e-kirjojen käyttö vaatii kokeilunhalua ja uskallusta. Tämä e-kirjoihin liittyviä ajatuksia osuvasti kuvaava kommentti napattiin raportin otsikoksi. Jäimme työryhmässä miettimään, kuinkahan paljon paperimuotoinen kirja aikoinaan herätti pelkoa. Ehkäpä silloin pelkoa aiheutti kuitenkin enemmän kirjan sisältö kuin muoto…

E-kirjaselvitys on vasta alkua: AMKIT-konsortion johtoryhmä perusti joulukuussa 2013 e-aineistotyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää laajemmin e-aineistoihin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä tulee tekemään tiivistä yhteistyötä muiden AMKIT-työryhmien kanssa. E-aineistot kun liittyvät tiiviisti niin tiedonhankinnan ohjaukseen, metadataan kuin palvelujen markkinointiinkin.

Ehkäpä kirjastojen yhteistyöllä e-kirjojen haasteet saadaan käännettyä voitoiksi ja e-kirjat palvelevat jatkossa entistä paremmin asiakkaitamme.

 

 


Kommentit

Jätä kommentti