Kirjasto ammattikorkeakoulun strategiaa tukemassa - opiskelijoiden ja ikäihmisten innostavia kohtaamisia Kirjasto Pisarassa

19.06.2014

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston tiloissa on järjestetty viime vuodenvaihteesta lähtien erilaisia ikääntyneille suunnattuja tapahtumia. Kirjasto Pisara sijaitsee Tikkarinteen kampuksella, jonne Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opetus on keskitetty. Kirjaston toisen kerroksen tiloihin pystytettiin helmikuussa tilapäinen hyvinvointikulma, jossa pilotoitiin kampukselle ensi syksynä avattavan sosiaali- ja terveysalan oppimis- ja palveluympäristö Voimalan yhteyteen tulevaa hyvinvointikulmaa.

Hyvinvointikulma ikääntyneille Kirjasto Pisarassa
Ikäosaaminen on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun nykyiseen strategiaan (Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2013-2017 - aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen)  kirjatuista painoaloista. Tikkarinteen kampukselle valmistuu ensi syksynä sosiaali- ja terveysalan oppimis- ja palveluympäristö Voimala, jonka yhteyteen avataan myös hyvinvointikulma. Tulevassa hyvinvointikulmassa tullaan tarjoamaan erilaisia hyvinvointialan palveluja Niinivaaran ja Tikkarinteen alueella asuville ikääntyneille. Tavoitteena on, että Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja alueen ikäihmiset kohtaavat hyvinvointikulmassa ja samalla opiskelijoiden ikäosaaminen vahvistuu tekemällä.

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston toisen kerroksen avaraan monitoimitilaan perustettiin helmikuussa tilapäinen hyvinvointikulma, jossa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat pilotoineet tulevan hyvinvointikulman toimintaa järjestämällä erilaisia tapahtumia yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston ja paikallisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa.  Tapahtumiin on kutsuttu alueella asuvia ikääntyneitä.

Erilaisia tapahtumia ikääntyneille Kirjasto Pisarassa
Kirjasto Pisarassa järjestettiin kolme ikäihmisille teemoitettua tapahtumaa yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan keskuksen, paikallisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Kirjasto antoi käyttöön tilat ja esitteli kokoelmiaan erilaisten teemaan sopivien näyttelyjen avulla.

Sosiaali- ja terveysalan keskuksessa vietettiin Ikäihmisten viikkoa 16.-20.12.2013. Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö esitteli varsinaisena toimintapäivänä kirjastoa ja ikääntymisteemaan liittyvää kirjallisuutta kirjaston kokoelmista kootun kirjallisuusnäyttelyn avulla.  Opiskelijat ohjasivat toimintapäivään kutsuttuja alueella asuvia ikäihmisiä kirjastoon pitkin päivää.

Tikkarinteen hyvinvointikulman kevätpäivä seniori-ikäisille järjestettiin 20.3.2014. Tilaisuuden ohjelmassa oli mm. huivitanssia, muistelointia, erilaisia terveysmittauksia ja tietotekniikkaopastusta terveysalan tietojärjestelmiin. Pohjois-Karjalan Dementiayhdistys oli mukana järjestämässä tapahtumaa.  Kirjasto Pisaran kokoelmista koottiin tapahtumaa varten muistisairauksiin ja dementiaan liittyvä kirjanäyttely.

Seniorisutinat! – Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toimintapäivä ikäihmisille järjestettiin kirjastossa 21.5.2014. Tapahtuman organisoivat Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja EAKR-rahotteinen IMMO-hanke yhteistyössä paikallisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa. Ohjelmassa oli yrittäjäesittelijöitä kotipalveluiden, kotisairaanhoidon, kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin eri aloilta (mm. Martat, 4h-yhdistys), Respectan apuväline-esittely, kauneudenhoitoyrittäjien kauneushoitoja pientä maksua vastaan, fysioterapiaopiskelijoiden  toimintakykymittauksia, kävely- ja tasapainotestejä, rentoutus- ja jumppahetkiä  sekä kahvitarjoilu. Kirjasto Pisarassa oli aiheeseen liittyvä kirjallisuusnäyttely (elämän laatu, terveyden edistäminen, ihmissuhteet, hoiva, hoito  & palvelut).

Kirjasto ammattikorkeakoulun strategiaa tukemassa
Kirjasto voi tukea ammattikorkeakoulun strategiaa monin tavoin. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto on opiskelua ja oppimista tukeva oppimisympäristö Pisara.  Kirjaston monikäyttöiset tilat, uusiutuvat aineistokokoelmat, neuvonta- ja verkkopalvelut sekä tiedonhankinnan opetus muodostavat oppimisympäristön, joka tukee opiskelua, oppimista ja TKI-toimintaa. Kirjasto tukee myös Karelia-ammattikorkeakoulun omaa julkaisutoimintaa. Kirjasto ottaa myös aineistohankinnoissaan huomioon Karelia-ammattikorkeakoulun strategian painoalat.

Opiskelijakunta POKA on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun strategisista kumppaneista. Kirjaston tämän vuoden toimintasuunnitelmaan (Karelia –taso 2014) on kirjattu kehittämiskumppanuuden vahvistaminen opiskelijakunta POKA:n kanssa. Tänä vuonna aloitettiin säännölliset tapaamiset opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijakunnan edustajia tavattiin ensimmäisen kerran toukokuussa ja seuraavan kerran tavataan syksyllä.

Kirjasto Pisaran monikäyttöisiä tiloja on tänä vuonna hyödynnetty järjestämällä alueella asuville ikäihmisille erilaisia tapahtumia sosiaali- ja terveysalan keskuksen, opiskelijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Samalla kirjasto on esitellyt kokoelmiaan näyttelyjen avulla. Tällaisella käytännön yhteistyöllä kirjasto on tukenut Karelia-ammattikorkeakoulun strategiaan kirjattua ikäosaamisen painoalaa. Tapahtumat tuovat kirjastolle lisää näkyvyyttä ja antavat kirjastosta kuvan aktiivisena toimijana, joka haluaa tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.


Kari Tiainen työskentelee Karelia-ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelupäällikkönä.

 

Kommentit

Jätä kommentti