Kirjasto Pisaran aktiivinen vuosi 2015

13.04.2016

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa otettiin käyttöön viime vuonna useita uusia palveluja, mm. Karelia-Finna, Celia-verkkopalvelu ja Kysy kirjastosta -chat.  QR-koodia alettiin hyödyntää e-kirjojen markkinoinnissa. Kampuksille jalkauduttiin pop-up-kirjastona, perustettiin uusi verkkojulkaisu Vasu ja kannustettiin henkilöstöä julkaisemiseen. KirjastoMOVE-liikuntakampanjalla ja Iloa elämään -kirjallisuuspiirillä edistettiin yhteisöllisyyttä.

Karelia-Finna, Celia ja chatti sekä monia muita uusia palveluja asiakkaan avuksi
Karelia-Finna https://karelia.finna.fi otettiin käyttöön. Karelia-Finnaan siirtymistä alettiin valmistella jo edellisenä vuonna ja se rakennettiin muutaman hengen voimin talven ja kevään, sekä alkukesän 2015 aikana. Ennen kesälomia uusi hakupalvelu oli jo valmis lanseerattavaksi, mutta virallisesti se otettiin käyttöön elokuussa 2015. Karelia-Finnasta kerrottiin mm. Facebookissa, koulutuksissa, kirjastoinfoissa, uutiskirjeissä, julisteilla kirjastossa, Karelia-ammattikorkeakoulun erilaisissa tapahtumissa jne. Markkinointityö jatkuu edelleen. Asiakkaat ovat pitäneet Karelia-Finnaa selkeänä ja helppokäyttöisenä.

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto teki sopimuksen Celia-kirjaston kanssa korkeakouluopiskelijoiden verkkopalvelusta. Korkeakoulujen kurssikirjallisuus on lainattavissa Celiasta ilmaiseksi Celianet-verkkopalvelun kautta. Yhteistyö Karelia-ammattikorkeakoulun opintokuraattorin kanssa on sujunut erinomaisesti. Hän ohjaa aktiivisesti opiskelijoita kirjastoon ja kirjaston henkilökunta syöttää asiakastiedot Celian asiakasrekisteriin.

Kysy kirjastosta -chat otettiin käyttöön marraskuussa. Kirjasto Pisaran uusi chat-palvelu löytyy Karelia-Finnan etusivulta. Chatissa voi kysyä mitä tahansa kirjastoon, tiedonhakuun, lainojen uusimiseen tai vaikkapa aineiston löytämiseen liittyvää asiaa.

QR-koodi otettiin käyttöön e-kirjojen markkinoinnissa. Kirjaston hyllyihin sijoitettiin QR-koodeja, jotka vievät erilaisiin kirjaston hankkimiin verkkokirjoihin. Tulevaisuudessa näitä koodeja tulee näkymään enemmänkin kirjastossamme. QR-koodit pystyy lukemaan älylaitteeseen ladatulla QR-sovelluksella.

Marraskuun alusta lähtien Kirjasto Pisaraan perustetusta Karelia-Shopista on voinut ostaa Karelia-ammattikorkeakoulun nimikkotuotteita, mm. huppareita, pipoja, juomapulloja ja kierrelehtiöitä. Lämmin ja laadukas Karelia-huppari on ollut myydyin tuote.


Kuva1. Karelia-Shop avattiin marraskuussa Kirjasto Pisarassa. Kuva Kari Tiainen.
Kirjasto kasseissa – pop-up-kirjasto kampuksilla

Kirjasto Pisaran väki jalkautui Karelia-ammattikorkeakoulun kampuksille pitkin vuotta. Kirjasto vieraili Wärtsilä-kampuksella 4.2. ja 11.11., Sirkkala-kampuksella 18.2 ja 16.11. sekä Tiedepuistolla 13.4.  Mukana oli Karelia-ammattikorkeakoulun omia julkaisuja, kirjaston e-aineistojen esitteitä, lehtiä ja kirjoja. Sähköisiä kirjoja ja muuta e- aineistoa on tehtiin näkyvämmäksi paitsi esittein, myös konkreettisesti, kannettavan tietokoneen ja tabletin avulla. Keväällä jaettiin jalkautumisen ohessa kirjaston painetun aineiston ja kirjastotilojen käyttöä kartoittavia kyselylomakkeita. Joillakin kampuksilla häiritsimme hienovaraisesti opiskelijoiden rauhaa heidän omissa oleskelutiloissaan, toisaalla tuppauduimme tai kutsutimme itsemme henkilökunnan kahvitupaan kyselläksemme kirjaston käytöstä. Ohessa saimme myös suullista palautetta, niin kysytyistä asioista kuin asian vierestäkin.


Kuva 2. (003) Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen Sirkkala-kampuksella. Kuva Jaana Lahtinen.
Kirjasto Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisutoiminnan edistäjänä
Karelia-ammattikorkeakoulun uusi verkkojulkaisu Vasu perustettiin keväällä 2015 ja sen ensimmäinen numero ilmestyi syyskuussa. Vasussa julkaistaan Karelian henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä ja hyvistä käytännöistä, puheenvuoroja, uutisia sekä opintomatkojen antia. Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen nimitettiin Vasun päätoimittajaksi. Vasu ilmestyi kolme kertaa vuonna 2015 ja siinä julkaistiin kaksikymmentä julkaisupisteitä kerryttävää artikkelia.

Kari Tiainen ja Kaisa Varis järjestivät kolme Kirjoittamisen kynnys matalaksi – artikkelikirjoittamisen työpajaa 26.3., 18.9., 20.11. Tässä kaksituntisessa työpajassa rohkaistiin ja motivoitiin kirjoittamiseen ja mietittiin aihepiirejä, julkaisukanavia ja toteutustapoja esimerkkien kautta. Työpajaan toivotettiin tervetulleiksi kaikki Karelia-ammattikorkeakoulun työntekijät työtehtävästä riippumatta. Koulutuksen tavoitteeksi asetettiin, että kaikki osallistujat kirjoittivat itsenäisesti yhden artikkelin, joka myös julkaistaan. Kurssin vetäjät Kari Tiainen ja Kaisa Varis tarjosivat kurssilaisille henkilökohtaista tukea ja ohjausta kirjoittamisprosessin aikana.

KirjastoMOVE2015-kampajalla innostettiin liikkumaan
Kevään 2015 KirjastoMOVE-liikuntakampanjan vetovastuussa oli edellisen vuoden kampanjan voittaja Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto. Kampanjasta vastasi työryhmä, johon kuuluvat Ari Koskela, Jaana Rummukainen, Kari Tiainen, Kaisa Varis ja Leena Väyrynen. Kampanja alkoi 16.3. ja se päättyi 31.5. Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo toimi kampanjan suojelijana.

Kuva 3. Informaatikko Jaana Lahtinen matkalla Sirkkala-kampukselle. Kuva Kari Tiainen.

Viime vuoden KirjastoMOVE-liikuntakampanjassa korostettiin ennen kaikkea liikkumisen iloa, yhteisöllisyyttä ja kirjastojen järjestämiä yhteisiä liikuntatempauksia. Saimme houkuteltua KirjastoMOVE2015-liikuntakampanjaan ennätykselliset 15 joukkuetta. KirjastoMOVE 2105 -liikuntakampanjaan osallistuneiden iloinen ja aktiivinen asenne ilahdutti meitä järjestämisvastuussa olleita Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastolaisia. Oli ilo innostaa muita amk-kirjastolaisia liikkumaan.  Vuonna 2016 kampanjaa vetää vuoden voittaja ja kiertopalkinnon haltija Arcada.

Kuva 4. Kirjastolaiset kutsuivat toukokuussa opiskelijapalvelun väen pihapelejä pelaamaan. Kuva Leena Väyrynen.

Työhyvinvointia Iloa elämään -kirjallisuuspiiristä
Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa kokoontui kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiaisen vetämä Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan oma kirjallisuuspiiri kahdeksan kertaa. Kirjallisuuspiiri on osa Iloa elämään -toimintaa, jolla edistetään Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan työhyvinvointia. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjallisuuspiirin toiminta-ajatus on terapeuttinen; kirjallisuus tuottaa parhaimmillaan elämyksiä, virikkeitä ja ideoita henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja oman minuuden vahvistamiseksi. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjallisuuspiirissä sukelletaan kirjallisuuden moniin maailmoihin ja jaetaan erilaisia lukukokemuksia muiden kanssa.  Kirjallisuuspiirissä luettiin seuraavat kirjat: Juha Itkosen Ajo, Rauli Virtasen Reissukirja, Jo Nesbøn Poliisi, Jari Tervon Koljatti, Per Petterssonin Kirottu ajan katoava virta sekä Eeva Joenpellon Lohja-sarjan ensimmäinen osa Vetää kaikista ovista. Lisäksi yksi kokoontumiskerta pyhitettiin runoudelle ja lokakuussa perehdyttiin Kalle Päätalon tuotantoon.

 

Kari Tiainen toimii kirjasto- ja tietopalvelupäällikkönä Karelia-ammattikorkeakoulu

Kommentit

Jätä kommentti