Kirjastoista satelliiteiksi! - tietokeskukset muutoksessa

11.11.2013

Oppimiskeskus Fellmannia on nyt kahden vuoden ajan tuonut kokemuksia opiskelijalähtöisestä tilankäytöstä ja suunnittelusta. Uudet toimintatavat levittäytyvät nyt yksi kerrallaan myös Päijät-Hämeen koulutuskonsernin muihin toimipisteisiin. 

Fellmannia aukesi elokuussa 2011 ja samalla uudistettiin myös monia tieto- ja kirjastopalvelujen toimintatapoja. Perinteiset atk –alueet saivat väistyä kannettavien tietokoneiden ja tablettien lainauksen tieltä, ja pöytäryhmät antoivat tilaa monipuolisille työskentelytiloille kuten ryhmätyöhuoneille, verhoilla eristettäviä ryhmätyötiloille ja monenlaisille sohva- ja tuoliryhmille. Fellmannian tavaramerkki, opiskelijayhteistyö on myös suunnitteluvaiheen jälkeen vakiintunut ja syventynyt entisestään, eikä taida mennä viikkoakaan, ettei opiskelija olisi Fellmannian arjessa mukana myös ns. tiskin toisella puolen, esimerkiksi harjoittelijana, kehittäjänä erilaisissa projekteissa tai näytteilleasettajana työnäyttelyissä.

Pian uuden ajattelun siirryttyä arkeen ruvettiin miettimään, voisimmeko tehdä muissa toimipisteissämmekin jotain toisin, onhan Fellmannian malli saavuttanut jo kävijämäärissä mitattuna selkeän opiskelijasuosion. Myös Fellmanniaan keskitetyt palvelut, kuten kurssikirjat ja käsikirjastot, antavat tilaa uudelle muissa toimipisteissä.

Taulukko 1. Kävijämäärien kehitystä viime vuosilta (KITT –yhteistilasto)

Fellmannia ja satelliittitoimipisteet
Syntyi ajatus tietokeskusverkon muodonmuutoksesta; piiristä satelliittiin! Kukin tietokeskus on edelleen läsnä opiskelijoiden arjessa ja mukana kampusalueiden toiminnassa, mutta kattavien aukioloaikojen ja aineistojen Fellmannia toimii ikään kuin keskuskirjastona tukien kutakin kampusalueen aloihin erikoistunutta toimipistettä laajoin aukioloin ja palveluin.


Kuva 1. Toimipisteverkon kuvassa on näkyvillä uusi ajattelu

Tässä muutamia tavoitteita tietokeskusuudistuksille:

1. Keskeinen sijainti ja helppokäyttöiset tilat
Tietokeskuksia uudistettaessa pyrittiin saamaan tietokeskukselle tilat mahdollisimman keskeltä kampusaluetta. Nyt uudistetut toimipisteemme ovatkin muuttaneet vanhoilta paikoiltaan uusittuihin tiloihin opiskelijavilinän keskelle, opiskelijaravintoloitten ja opetuksen välittömään läheisyyteen. Vaihdossa annoimme neliöitä, uusi toimintakonsepti mahtuu pienempiinkin tiloihin, vaikka koko verkon kokoelma on siirtolainapyynnön päässä.

2. Matala asiointikynnys ja joustavat palvelut
Keskeinen sijainti pitää kirjaston palvelut mielessä aina kampusalueella liikuttaessa ja kirjastossa pistäytyminen ihan jo hetken mielijohteesta helpottuu. Palveluista ei kuitenkaan ole tingitty ja ryhmäohjaukset ja tiedonhankintaklinikka –sessiot onnistuvat myös satelliittikirjastoissa.

3. Uusin painettu aineisto ja digitaaliset kokoelmat
Painetun aineiston keskittyessä entistä enemmän Fellmanniaan on satelliittitoimipisteissä vain uusin painettu aineisto täydentämässä digitaalisia aineistoja. Uudistetuissa tietokeskuksissa on myös panostettu digitaalisten aineistojen esilletuontiin ja käytössä on niin infojärjestelmä kuin isot seinänäytötkin tuomassa aineistoja esille.

4. Fellmannian konseptin toteuttaja
Fellmannian tapaan uudistetuissa toimipisteissä on vältetty laajoja atk –alueita ja siirretty painopistettä enemmän kannettaviin laitteisiin ja monipuolisiin kalusteisiin. Lisäksi opiskelijat ovat olleet vahvasti mukana niin tilojen suunnittelussa kun muutosten toteutuksen arvioinnissakin.

 5. Nykyaikainen ja raikas
Tiloja uudistettaessa on haluttu tuoda myös ulkoasuun pala Fellmanniaa, näin myös asiakkaan on helpompi hahmottaa tietokeskusverkko kokonaisuutena. Tietokeskuksia uudistettaessa onkin pyritty tuomaan tiloihin luonnonvaloa ja kevyttä ja raikasta ilmettä esimerkiksi läpinäkyvin seinin.

Uudistuksen ovat nyt käyneet läpi neljä tietokeskustamme. Muuttojen myötä kokoelmien evaluointi on tehostunut ja verkostomainen ajattelu vahvistunut entisestään.


 Kuva 2 Tietokeskus Kampuksen uusi ilme.

Valmistautumista vielä suurempaan muutokseen – eli mitä seuraavaksi?
Lahden ammattikorkeakorkeakoulu tulee keskittämään toimintansa Niemen Kampukselle asteittain niin, että vuonna 2020 kaikki LAMKin opetus on samoissa tiloissa, keskustassa LAMK näkyy enää oppimiskeskus Fellmanniassa. Tämä haastaa myös kirjastopalvelut miettimään rohkeasti uudenlaisia ratkaisuja. Ajatuksia on heitetty ilmaan, olisivatko painetut kokoelmamme edelleen Fellmanniassa ja palvelisimme Niemessä digitaalisin aineistoin ja asiantuntijapalveluin? Tulevaisuus näyttää.

Toinen avaus tulevaisuutta kohti on Linkku – liikkuva tila, joka aloittaa liikennöinnin vuoden 2014 alusta. Linkku, käyttäjien tarpeiden mukaan muokattavissa oleva älybussi, mahdollistaa palveluiden tuottamisen myös harvemmin asutuille aluille. Koska tarkoituksena ei ole tarjota perinteistä kirjastoautopalvelua, tulee tarjottu palvelu painottumaan digitaalisiin aineistoihin ja informaatiolukutaidon sisältöihin, esimerkiksi virtuaali-informaatikon avulla.

Uusien palvelujen ja toimintatapojen muodot hahmottuvat vasta vähitellen, mutta varmaa on, että muutokset ovat arkeamme myös tulevina vuosina. Ja hyvä niin, vierivä kivi ei sammaloidu!

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tieto- ja kirjastopalvelujen verkkoon kuuluu yhteensä kahdeksan toimipistettä, kaksi vuotta sitten avattu oppimiskeskus Fellmannia ja seitsemän kampusalueilla toimivaa tietokeskusta. Toimipisteet palvelevat Lahden ammattikorkeakoulun lisäksi toista astetta ja lukiokoulutusta sekä Lahden yliopistokampusta.


Kuva 3. Tietokeskus Niemen valoisat, uudet tilat.

 

 

 

Kirjoittajat

Riikka Sinisalo

Tietoasiantuntija

Riikka Sinisalo toimii tietoasiantuntijana LUT-yliopistoa ja LAB-ammattikorkeakoulua palvelevassa LUT-tiedekirjastossa.

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti