Kirjastokipitys – opiskelijatapahtuma Seinäjoen kirjastoissa

15.12.2020

Seinäjoella järjestettiin useamman organisaation yhteistyönä Kirjastokipitys -tapahtuma keskellä synkeintä marraskuuta ja korona-aikaa. SeAMKin palvelumuotoilun opiskelijoiden koordinoima tapahtuma osoittautui menestykseksi.

Suunnittelija Sari Ritoniemi oli mukana järjestämässä tapahtumaa SeAMKin kirjastossa. Hän piti tapahtumaa erittäin onnistuneena.

- Tapahtuman aikana Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat tutustuivat Seinäjoen kirjastoihin, kokoelmiin ja palveluihin erilaisten rastitehtävien avulla. Rastien suorittamisesta sai haalarimerkin. Korona-aikana opiskelijatapahtumia ei juurikaan ole ollut, joten Kirjastokipitys oli mukava piristys.

SeAMK Kirjaston tapahtumarastilla oli kahdenlaisia tehtäviä. Opiskelijoiden piti etsiä kirjoja opiskelualoiltaan ja muista aihepiireistä mm. työelämästä, digitalisaatioista, opiskelutaidoista. Toisena tehtävänä oli lehtiin tutustuminen, jolloin opiskelijat etsivät oman alan lehdistä ajankohtaisia uutisjuttuja tai tutkimusartikkeleita.

- Pyrimme valitsemaan tehtävien aiheet niin, että niihin on helppo lähteä mukaan. Emme silti halunneet mitään ihan yksinkertaista vaan toivoimme, että opiskelijoilla on tekemistä ja he pääsevät kunnolla ratkomaan tehtävänantoa.

Illan aikana SeAMKin kirjastossa tehtäviä kävi ratkomassa parikymmentä opiskelijaa. Opiskelijoita oli eri tutkintoaloilta.

- Opiskelijat ottivat tiedonhakutehtävät todella mukavasti ja innostuneena vastaan. He paneutuivat niihin perusteellisesti. Tekemistä oli kiva seurata!

Osallistujilta pyydettiin tehtävien raportointia luovilla ja innostavilla tavoilla esimerkiksi musiikin ja draaman keinoja hyödyntäen. Luovien menetelmien ohella myös asiapentti-tyyli oli sallittu.

- Asialinjalla mentiin suureksi osaksi. Yksi ryhmä esitti kyllä pätkän runoa, mutta ainoa, joka tällä kertaa intoutui lauluun asti, oli kirjaston työntekijä, yksi rastivahdeista!

Tiedonhakujen ja tehtäväraporttien ohessa jutusteltiin ja vaihdettiin kuulumisia opiskelijoiden kanssa.

- Yllättävän paljon tuli keskustelua kirjoista ja lukemisesta. Kirja- ja elokuvavinkkejä jaettiin puolin ja toisin. Samoin liikunnasta, kokkailusta ja joogasta juteltiin. Oli mukava, kun sai pysähtyä juttelemaan opiskelijoiden kanssa.

Seinäjoen kaupunginkirjastossa rasteja oli enemmän ja aiheina mm. kirjaston palvelut, pelit, elokuvat, musiikki. Kaupunginkirjastossa oli myös mahdollisuus tehdä pinssejä, mikä olikin suosittua. Kävijöitä rasteilla oli yhteensä nelisenkymmentä.

Tapahtumasta tehtiin haalarimerkki.

Tapahtuman taustalla on Lukemattomat mahdollisuudet -hankkeen toimeksianto, jota työstettiin SeAMKin palvelumuotoilun opintojaksolla. Opiskelun tuloksena syntyi kirjasto-appro -tapahtumaidea. Yhteistyössä Opiskelijakunta SAMOn ja hankkeen kanssa ideasta jalostui Kirjastokipitys-tapahtuma.

Osallistujat pitivät tehtävistä ja tapahtumasta. Mukaan oli helppo tulla ja osallistua, vaikka osana iltalenkkiä. SAMOn mielestä tarvitaan tällaisia päihteettömiä tilaisuuksia, joihin on matala kynnys osallistua. Kirjastoissa tapahtumalle toivotaan jatkoa. Se on Seinäjoen kirjastoille myös uusi yhteistyömuoto.

Kommentit

Jätä kommentti