Kirjaston aineistot esiin Libguides-julkaisualustan avulla

06.02.2018

Kirjaston asiakkaiden käyttöön hankitut aineistot ovat kirjastopalvelujen lähtökohta ja kirjastojen keskeinen haaste on niin painettujen kuin elektronisten aineistojen näkyvyyden lisääminen ja käytettävyyden parantaminen. Viimeisen vuoden sisällä kaksi suomalaista yliopistokirjastoa ovat uudistaneet kirjaston aineistoja esittelevät verkkopalvelunsa julkaisemalla LibGuides-palvelun avulla rakennetut eri tieteenalojen lähteitä esittelevät oppaat. Oulun yliopiston kirjasto julkisti omat tieteenalaoppaansa (http://libguides.oulu.fi) syyskuussa 2012 ja Turun yliopisto ResearchGuidesinsa (http://libguides.utu.fi/) heti vuoden 2013 alussa.

Mikä LibGuides on?

LibGuides (http://libguides.com/) on Springsharen ylläpitämä julkaisualusta, jonka avulla kirjastot voivat luoda erilaisia sivustoja ja oppaita. Usein kirjastot ovat rakentaneet omat LibGuides-sivustonsa tieteenalaoppaiden muotoon, mutta muunlaisiakin ratkaisuja on, ja osa kirjastoista on rakentanut kaikki verkkosivustansa alustalle. LibGuides on myös kirjastojen yhteisö, jota tällä hetkellä käyttää lähes 4000 kirjastoa, jotka ovat yhteensä luoneet alustalle reilut 330 000 opasta. Yhteisön sisällä voi myös pyytää toisilta kirjastoilta lupaa kopioida osia heidän oppaistaan ja varsinkin englanninkielisten oppaiden osalta tästä ominaisuudesta voi olla hyötyä, koska palvelua käyttävien kirjastojen määrä on suuri. Suomessa julkisia oppaita on toistaiseksi tehty vain Oulun ja Turun yliopistojen kirjastoissa, joten suomenkielinen käyttäjäyhteisö on pieni. Ruotsinkielisistä oppaista on hieman enemmän tarjontaa, sillä Ruotsissa yli kymmenellä kirjastolla on julkaistuja oppaita.

Tieteenalaoppaiden tavoitteena verkkopalvelujen käytettävyyden parantaminen

Turun yliopiston kirjastossa ajatus uuden palvelun käyttöönottoon lähti liikkeelle asiakaskyselyissä esille tulleista toiveista kirjaston verkkopalvelujen nykyaikaistamisesta. ResearchGuidesien käyttöönottoa työstettiin samanaikaisesti verkkosivu-uudistuksen kanssa.

-       Uudistuksen myötä verkkosivujen sisältöä kevennettiin ja yksityiskohtaisempi tieto siirrettiin ResearchGuideseihin. Verkkosivujen käyttötarkoitus on erilainen kuin oppaiden. Verkkosivut ovat yleisemmät ja tarkoitettu kenelle tahansa kirjaston palvelujen käyttäjälle. Tieteenalaoppaat puolestaan palvelevat ennen kaikkea kunkin tieteenalan opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita.

Myös Oulun yliopiston kirjastossa tieteenalaoppaat otettiin käyttöön verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Kirjastossa oli jo pitkään koettu, että Nelli-portaali ei yksinään ollut riittävä palvelu ohjaamaan opiskelijoita ja tutkijoita käyttämään kirjaston aineistoja monipuolisesti. Jo aiemmin sähköisten aineistojen käytettävyyden parantamista oli pohdittu, mutta LibGuidesiin tutustumisen myötä suunnitelmat konkretisoituvat.

-       Viimeistään koekäytön jälkeen totesimme palvelun niin monipuoliseksi ja laajasti käytetyksi, ettemme enää edes tutustuneet muihin vastaaviin palveluihin, muistelee Oulun yliopiston kirjaston informaatikko Jani Sassali.

Sekä Turussa että Oulussa oppaiden visuaalinen ilme on suunniteltu yhdenmukaiseksi kirjaston verkkosivujen värimaailman ja ilmeen kanssa. Oulussa tilattiin Springsharelta suoraan oppaille sivualusta, joka noudattelee kirjaston verkkosivujen ulkoasua. Turun yliopiston kirjastossa päädyttiin muokkaamaan oppaan ulkoasu itse yliopiston graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Katso artikkelin lopusta kuvakaappaukset kummastakin palvelusta.

LibGuides-oppaiden taustalla tutut järjestelmät

Niin Oulussa kuin Turussakin haluttiin siis tuoda Nelli-portaalin lisäksi asiakkaille helppokäyttöisempi palvelu, jonka kautta pääsee käsiksi kirjaston elektronisiin aineistoihin ja saa tietoa eri alojen keskeisistä lähteistä olivatpa ne painettuja tai elektronisia. Nelli-portaalin ylläpitämiseen LibGuidesien käyttöönotto ei ole kuitenkaan vaikuttanut, vaan Nelli toimii edelleen järjestelmän taustalla oppaissa olevissa linkeissä, jotta esimerkiksi aineistojen etäkäyttö toimii. Tieteenalaoppaita käyttävä asiakas ei välttämättä kuitenkaan itse huomaa käyvänsä myös Nelli-portaalin puolella. Nellin kautta on kuitenkin mahdollista etsiä tietokantoja ja lehtiä entiseen tapaan.

-       Kaikki tietokannat ovat edelleen Nellissä, joten tässä mielessä työaikaa ei ole säästynyt, mutta kirjaston tarjoaman palvelun laatu on parantunut. Asiakkailta on tullut pelkästään positiivista palautetta tieteenalaoppaista. LibGuidesien ylläpito on yksinkertaista ja esimerkiksi yhtä opasta päivittämällä voi päivittää tiedot kaikkiin oppaisiin, toteaa Jani Sassali.  

Leena Järveläinen kertoo, että Turun yliopiston kirjastossa on LibGuidesin käyttöönoton myötä alettu myös siivoamaan Nelli-portaalia:

-      Nelliin jätämme pääasiassa vain maksulliset aineistot, ja linkit ilmaisaineistoihin siirrämme ResearchGuideseihin, joten Nellin ylläpitoon kulunutta aikaa säästyy. Ajatuksenamme ei ole ollut Nelli-portaalin, Volter-tietokannan tai verkkosivujen korvaaminen. Totta kai oppaiden päivittäminenkin vaatii työtä, mutta onneksi LibGuidesien päivitystyötä on helppo hajauttaa usealle ihmiselle, koska oppaiden hallinnointi ja ylläpito on helppoa.

LibGuidesin mahdollisuudet ammattikorkeakoulukirjastoille

Monitieteisillä suurilla yliopistokirjastoilla on tietokantoja ja muutakin aineistoa usein enemmän kuin AMK-kirjastoilla, joten myös tarpeet esimerkiksi verkkopalvelujen suhteet ovat osin erilaiset. Niin Oulun kuin Turun yliopistosta kuitenkin todetaan, että LibGuidesista voisi olla hyötyä myös pienemmille AMK-kirjastoille.

-      Alusta mahdollistaa monipuolisia mahdollisuuksia tuoda aineistoja esille olipa kyseessä tietokannat tai yksittäiset kirja- tai lehtinimekkeet. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana, toteaa Jani Sassali.

-      Kirjaston nykyisistä järjestelmistä tietysti riippuu se, onko tämän tyyppiselle palvelulle tarvetta. LibGuidesien avulla voi kuitenkin korvata nykyisten järjestelmien puutteita ja oppaiden ylläpito voi olla verkkosivujen päivittämistä helpompaa ja joustavampaa. Kaiken kaikkiaan julkaisualusta venyy eri tarpeisiin ja eri kohderyhmille, muistuttaa Leena Järveläinen.

Katso alapuolelta kuvakaappaukset Turun ja Oulun yliopistojen palveluista.

Tarkempaa tietoa Oulun yliopiston LibGuides-projektista: http://synblogi.wordpress.com/2012/10/23/libguides-apu-tietoaineistojen-tehokkaaseen-kayttoon/

Springsharen esittelysivut LibGuidesista:
http://www.springshare.com/libguides/index.html

Turun yliopiston kirjaston ResearchGuideseissa nostetaan esiin niin painettuja kuin elektronisiakin aineistoja


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun yliopiston kirjaston tavoitteena on, että asiakas ei huomaa verkkosivujen ja tieteenalaoppaiden olevan kaksi erillistä palvelua.

Kommentit

Jätä kommentti