KIRJASTOSTA TKI-HANKKEESEEN JA DIGITOINNIN ASIANTUNTIJAKSI

01.10.2019

Mitä hyötyä hankemaailman tuntemisesta on kirjastolaiselle? Mitä jäi käteen vaihdosta Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhankkeeseen?

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on vahva TKI-osaaminen, mikä näkyy mm. hanketoiminnan laajuudessa. Vaihto ammattikorkeakoulukirjastosta ammattikorkeakoulun Euroopan sosiaalirahaston hankkeeseen tuli yllätyksenä, mutta tarjosi paljon uutta oppia. Aiemmat opintoni kirjastoalalla sekä Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin ylemmässä koulutuksessa ja arkistonhoitotutkinto avasivat mahdollisuuden asiantuntijatyöhön Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhankkeessa. Selvitin yhdessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein kanssa tarpeita digitoinnin osaajien koulutukselle. Koulutustarpeiden kartoituksessa tehtiin kyselyt Kansallisarkistolle ja Kansalliskirjastolle. Kartoituksen tulosten pohjalta loin opintosuunnitelman digitoijille.

Massaeditoinnin prosessikaavio. 

Hanketyön hyödyt

Hankkeessa pystyin hyödyntämään ja yhdistämään sekä kirjastoalan ja arkistoalan osaamistani. Samassa yhteydessä eri koulutussektorien koulutusmuotojen tuntemus lisääntyi.

Omaan työnkuvaani kirjastossa kuuluu arkistoasioiden lisäksi avoimeen toimintakulttuuriin liittyvät tehtävät, jotka ovat suurelta osin linkittyneitä hankemaailmaan. Hankkeen myötä hanketoiminnan toimintatapojen ymmärrys syventyi, mikä osaltaan hyödyttää jatkossa kirjastotyön tekoa.

 

Hankkeessa pääsi käytännössä tuottamaan mm. tiedotteita, verkkosivustoa, julisteita, kyselyjä ja opintosuunnitelman. Merkittävimmäksi koin yhteistyön Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.

 

Digitoinnin asiantuntijaksi

 

Koulutusta suunnitellessa tuli tutustuttua suureen määrään Kansallisarkiston dokumentaatiota massadigitointiin liittyen sekä muuten tutustuttua aiheeseen syvällisemmin. Erityisesti Kansallisarkiston kanssa käytiin digitointiprosessia läpi osittain tarkastikin, että on tiedossa mitä koulutettavien on tarkoitus osata. Vaikka tutustuminen oli pääasiassa teoreettista, voi sanoa, että samassa yhteydessä itse tuli epävirallisesti kouluttauduttua digitointiprosessin osalta. Ainakin massadigitoinnin erityispiirteet ovat hallussa.

 

 

Erot ja yhtäläisyydet kirjasto- ja arkistotyössä

 

Vaikka ulkopuolisesta voi tuntua, että muistiorganisaatioiden toiminta on hyvin samankaltaista, todellisuudessa työt eroavat merkittävästi toisistaan. Lähtökohtaisesti jo lainsäädännön erilaisuus aiheuttaa aivan eri kysymyksien käsittelyä. Kirjastoalalla digitoinneissa on lähes aina huomioitava tekijänoikeuteen liittyvät kysymykset, kun arkistopuolella asiakirjan julkisuusaste asettaa raamit aineiston saavutettavaksi saattamiselle. Kärjistetysti voisi sanoa, että kirjastoissa pääsääntöisesti aineistohankinnoissa ja -poistoissa huomioidaan lähiaikojen aineistotarpeita, kun taas arkistossa tutkimuskäytön merkitys tulevaisuudessa on etusijalla asiakirjojen säilytystä mietittäessä. Yhteistä molemmille aloille on kuitenkin pyrkiä palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin ja saattaa aineistoja asiakkaiden saataville mahdollisuuksien mukaan.

 Miksein Kati Saltiola ja Xamkin Henna Ristolainen esittelivät Xamkin koulutuksia ja Memory Campusta Suomen 9. arkistopäivillä Mikkelissä kesäkuussa 2019.

Kokemuksesta

Joskus on hyvä olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tilaisuus tehdä hanketyötä tuli yllättäen ja nopealla aikataululla. Hankkeessa toimiessa sain hyvää kokemusta arkistoalasta, hanketyöskentelystä ja asiantuntijatyöstä ylipäätään. Yhteistyö kokeneemman hankehenkilön kanssa helpotti työskentelyä ja molemmat pääsivät hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Aiempia opiskelukavereita ja yhteistyökumppaneita tuli tavattua uudelleen joidenkin osalta pitkänkin tauon jälkeen. Lisäksi monia uusia tuttavuuksia tuli sekä omasta ammattikorkeakoulusta että sen ulkopuolelta. Digitointikoulutuksen suunnittelu oli mielenkiintoista ja antoisaa. Pieni kipinä jäi, että haketyötä voisi tehdä joskus toistekin.

 

 

Kirjoittaja:

Henna Ristolainen, tietopalveluneuvoja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Kirjoittaja työskenteli Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhankkeen TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittama Massadigitoinnin osaajakoulutuksen suunnitteluhanke toteutettiin 1.11.2018-31.8.2019. www.xamk.fi/massadigitointikoulutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti