Kirjastotyö on mahdollisuuksia ja moninaisuutta

11.11.2013

Laurea-kirjaston kirja 2013

Kun kirjastolainen aamulla tulee töihin, alkaa valmistelu asiakkaiden kohtaamista varten. Palautetut opukset sujahtavat hyllyyn. Muistissa on monet salasanat eri koneisiin ja järjestelmiin. Samaan aikaan asiantuntijuutta tarvitaan niin kokoelman muodostamisessa kuin opiskelijan ohjaamisessa informaatiolukutaitoiseksi. Kirjastolainen osallistuu hankkeisiin, kansainvälistymiseen ja koko kehysorganisaationsa toimintaan. Samalla hän hallitsee aineistoja niin paperilla kuin sähköisenäkin, verkossa ja face-to-face.

Laurea ammattikorkeakoulun teos Tarinoita mahdollisuudesta ja moninaisuudesta kertoo meistä, ammattikorkeakoulujen kirjastojen ihmisistä ja meidän työstämme. Teos jakaantuu viiteen lukuunLukujen teemat ovat asiakastyö, kokoelma ja kehittäminen sekä verkostoituminen. Lukujen alussa on lyhyt kuvaus päivän töistä, aamusta, lounaan ajasta ja iltapäivästä. Niitä on elävöitetty asiakkaiden ja kirjastolaisen keskusteluilla. Niiden tarkoitus on kuvata kirjastotyön moninaisuutta ja kyllä ne siinä onnistuvatkin. Kirjastolaisen moniosaaminen tulee hyvin näissä tarinoissa ilmi.

Teoksen artikkelit kertovat syvemmin kirjastotyön monipuolisuudesta. Ne valottavat sitä osaamiskirjoa, joka tavalliselta kirjastossa työskentelevältä henkilöltä löytyy. Kokoelmatyöstä on seikkaperäinen kuvaus Riitta Ikosen artikkelissa Vinkistä vaariin: kirjan matka Laurea-kirjastossa. Itse toivoisin jokaisen joka kirjaston ulkopuolella antaa neuvoja milloin minkäkin verkkokirjakaupan nopeista toimituksista tai opettajan, joka itse tilaa kirjoja omin lupineen lukevan tämän luvun, jotta koko kokoelmatyö aukenisi. Tyytynen kuitenkin käyttämään tätä hyvää kuvausta informoidessani kollegoja, jotka eivät työskentele kirjastossa. Luettavaa artikkelissa on myös kirjastolaisille, koska aina on hyvä kurkistaa naapurin keittiöön, ja saada vinkkejä omaan hämmentämiseen.

Kaisa Puttosen artikkeli Laurea-kirjasto ja kansainvälistyminen kertoo kirjastojen kansainvälisyydestä yleisesti ja erityisesti Laurea-kirjaston osalta. Puttonen kuvaa myös AMKIT-konsortion kansainvälisyyttä. Tavalliselle amk-kirjastolaiselle vinkkinä ovat kuitenkin Erasmus-vaihdot, joita ei kaikissa amkeissa varmaankaan olla kirjastoissa hyödynnetty täysin.

Hannele Kaleman artikkeli Hanki informaatikon työnä – Case AYVOT osuu omaa ammattikorkeakouluani lähelle. Hankkeessa tehtiin seksuaaliterveyden opintopaketti ja siinä oli kuusi ammattikorkeakoulua mukana. Kalema kuvaa millaista hankkeessa mukana oleminen oli ja mitä se edellytti osallistujilta. Artikkeli on jokaisen hankkeista haaveleivan luettavaa ilman muuta.

Koko kirja on inspiroiva ja innostava. Teoksen alaotsikko Laurea-kirjaston arkea kertoo siitä, että tätä meidän työmme on muutoksen keskellä. Se on hyvä lukea kaikkien amk-kirjastolaisten. Lisäksi toivon tekijöille KVAK-palkintoa tieto-Finlandiasta nyt puhumattakaan. Teos on luettavissa täällä.

 

Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta:
Laurea-kirjaston arkea.
Kaisa Puttonen & Anna Laakkonen (toim.)
Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013.
129 s.

Kirjaa voi ostaa Bookyn kautta.

Kommentit

Jätä kommentti