KIRKON ALAN AINEISTOT JA TIEDONHAKU

17.09.2018

Photo by Matt Botsford on Unsplash CC0

Kirkon alan aineistot ovat kovassa käytössä Diakin kirjastossa. Kirkon alaa ei juurikaan opiskella muissa ammattikorkeakouluissa, joten meillä myös tiedonhaut ovat erilaisia kuin muissa ammattikorkeakoulukirjastoissa.

Kirkon alan opiskelijat Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) kouluttaa ammattilaisia sekä yhteiskunnan että kirkon palvelukseen. Kirkon alan opinnoissaan Diakin opiskelijat voivat suuntautua diakoniatyöhön, kirkon nuorisotyöhön, kirkon varhaiskasvatukseen ja diakoniseen hoitotyöhön. Tämän lisäksi on sosiaalialan YAMK-tutkinto: Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen, jonka painopisteinä mm. kirkon diakonia- ja kasvatustyö, eri uskonnot ja yhteisöt. Sen lisäksi avoimen väylän kautta kaikilla on mahdollista suorittaa myös avoimia amk-opintoja esim. lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opintoja.

Diak tekee paljon yhteistyötä eri seurakuntien kanssa, joten opiskelijat voivat toimia opintojensa aikana esim. messuavustajina tai suunnittelevat ja toteuttavat jalkautuvaa diakoniatyötä.

Kirkon alan opiskelijoita on noin 30 % kaikista Diakin opiskelijoista. Noin kolmasosa työajastani kuluu eri kirkollisten aiheiden parissa. Vastaan kirkon alan opiskelijoiden tiedonhauista ja tiedonhaun opetuksista. Hankin myös kirkon alan aineiston Helsingin kirjastoomme.

Kirjaston tarkoituksena on ylläpitää ja hankkia kattava kokoelma diakoniasta sekä suomeksi että englanniksi. Myös kirjallisuus nuoriso- ja lapsiteologiasta on profiiliaineistoamme. Kirjastossa painettuja kirkon alan/teologian kirjoja on noin 10 000.

Asiakkainamme käy myös paljon teologisten tiedekuntien yliopisto-opiskelijoita ja kaukopalvelun kautta palvelemme koko maata kirkon alan kysymyksissä.

Tiedonhaun opetus Diakin kirjastossa

Kirkon alan opiskelijoilla on omia tarpeita tiedonhakuun.  Tiedonhaun opetuksen polku kirkon alan opiskelijoille on kuitenkin samanlainen kuin muillekin Diakin opiskelijoille. Painotus vain on hieman erilainen, ja esimerkit tiedonhakuun on otettu kirkon alalta.

Kaikille opiskelijoille ensimmäinen tutustuminen kirjaston tiedonlähteisiin tulee heti alkuvaiheessa eli ensimmäisellä lukukaudella (orientaatio korkeakouluopintoihin). Tärkeää on tutustuttaa opiskelijat Diak Finnaan, mutta myös opastaa heitä käyttämään oman alansa e-kirjoja. Myös ammattilehdet esitellään ja perustiedot eri tietokannoista.

 Kirkon alan ammattilehtiä

Seuraavassa AMM01-vaiheessa (Ammattialan kehittämistyön välineet I) opiskelijat tekevät tiedonhaun osaamiskokeen ja etsivät tieteellisiä artikkeleita mm. Diakonian tutkimus-aikakauskirjasta tai Teologisesta aikakauskirjasta. Tehtävään kuuluu myös hankeraportin löytäminen, jota etsitään Finnasta ja Melindasta. Opiskelijat voivat myös hyödyntää Diakin omia hankkeita, Kirkon tutkimuskeskuksen  tai Kirkkohallituksen hankkeita.

Seuraavassa vaiheessa KEH1 (kehittämis- ja innovaatiotoiminta), opiskelijat jatkavat tutkimusartikkelien etsimistä, mutta laajentavat hakujaan myös englanninkielisiin tutkimusartikkeleihin ja tutustuvat erilaisiin tilastoihin. Tässä kirkon alan opiskelijat voivat hyödyntää mm. Kirkon tilastoja, Diakoniabarometriä ja Jäsen 360-tietokantaa. Kansainvälisistä lehdistä erinomaisesti sopii mm. Diaconia : Journal for the study of Christian social practice. Opiskelijat valmistautuvat ja suunnittelevat opinnäytetöidensä tekemistä.

Mistä muuten löytyy kirkon alan tietoa? Aloitan opiskelijoiden kanssa tiedonhaut aina Diak Finnasta. Melindasta katsomme yliopistojen väitöskirjoja, teologisen graduja, EVL:n julkaisuja ja tutkimuksia Kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta.

Kirkon alan Libguidesiin olemme keränneet kaikki oleelliset tiedonhaun lähteet. Tarkoitus on erityisesti tukea opiskelijoiden tietokantojen ja erilaisten e-lehtien käyttöä esim. Journal of youth and theology, Journal for the scientific study of religion.

Kirjaston tarjoamat tiedonhaun työpajat

Kirjasto järjestää tiedonhaun työpajoja kaikille asiakkaille. Tarjoamme ensisijaisesti opiskelijoiden tiedontarpeeseen tiedonhaun työpajoja. Tietenkään aina työpajojen ajat eivät sovi opiskelijoiden aikatauluihin. Osa opiskelijoista kaipaa myös henkilökohtaisempaa ohjausta aiheeseensa. Sen vuoksi opiskelijoilla ja Diakin henkilökunnalla on mahdollisuus tunnin yksilölliseen tiedonhaun opastukseen informaatikon johdolla.

Opiskelijoiden kohtaaminen niin asiakaspalvelussa kuin opetustilanteissa on tärkeää. Samalla saa olennaista tietoa opiskelijoiden tiedontarpeista. Se, että saa tietää opiskelijoiden tulevia opinnäytteen aiheita, tekee myös aineiston hankinnasta helpompaa. Toki seuraamme uusia julkaisuja tarkasti, mutta myös asiakkailla on mahdollisuus toivoa hankittavaksi aineistoa. Teologisessa aineistossa pyrimme kuitenkin tutkimuskirjallisuuteen kokoelmaprofiilimme mukaisesti. Teemme myös hyvää yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa aineiston valinnassa.

Kirkon alan tiedonhaut

Kävin läpi viime vuoden ajalta omasta kalenteristani tiedonhaun ohjausaikoja varanneista opiskelijoista ja heidän aiheistaan. Monilla on saman tyyppisiä aiheita.

Kirkon alan ammattikirjallisuutta

Isostoimintaan ja erilaiset rippikouluun liittyvät aiheet ovat ehkä suosituimpia vuodesta toiseen. Myös ihmisten hengelliset tarpeet eri ikäkausina on pysynyt kestosuosikkina. Opiskelijat tekevät kuitenkin opinnäytetöitään hieman erilaisin painotuksin.

Muita aiheita ollut mm. CABLE-yhteisövalmennusmalli seurakunnissa, diakonia ja nuoret, seurakunnan sosiaalityö, lähetystyö, seurakuntien kausityöntekijät, elämänkatsomukseen liittyvät aiheet, kirkon varhaiskasvatukseen liittyvät aiheet, seurakunnat ja digitalisaatio.

Tällä hetkellä suosituimpia aiheita, joita etsimme henkilökohtaisten ohjauskäyntien aikana ovat osallisuus sekä uskontodialogi.

Yllä mainituista aiheista teimme tiedonhakuja opiskelijoiden kanssa viimeisen vuoden aikana. Tietenkään tuossa ei ole kaikki opiskelijoiden opinnäytteiden aiheet. Osalle opiskelijoista riittää hyvin eri opintojaksoissa olevat tiedonhaun ohjaukset. Osa opiskelijoista ei siis tarvitse mitään lisäopastusta.

Uskontodialogi tuonee jatkossa lisää kansainvälisiä yhteyksiä. Diak myös hakee partnereita eri ulkomaisista korkeakouluista. Diak on kartoittanut omia yhteistyökumppaneita sekä Suomesta että ulkomailta. Diakonia-alalta kansainvälisiä strategisia kumppaneita ovat mm. Prahan Charles yliopisto (Charles university in Prague) ja norjalainen VID specialized university. Tulevaisuus näyttää, millaista yhteistyötä myös kirjastoilla tulee olemaan.

Aika harvalla korkeakoululla on toimitiloissaan oma kappeli, meillä on. Tervetuloa tutustumaan!

 

 

 

Lähteet:

www.diak.fi

http://www.kirkonkello.fi/diak-ja-kirkon-ammattilaisuus/

https://libguides.diak.fi/c.php?g=204547

 

 

 

Kommentit

Jätä kommentti