Klinikoista apua opinnäytetyöhön: tiedonhankinnan klinikat Karelia-ammattikorkeakoulussa

03.06.2019

Kareliassa järjestetään tiedonhankinnan opinnäytetyöklinikoita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Tiedonhankinnan klinikat innostavat sekä opiskelijoita että opettajaa. Opiskelijat päättävät itse milloin osallistuvat opetukseen.

 

Miksi klinikoita?

Aiemmin tiedonhankinnan tunnit pidettiin Hoitotyön koulutusohjelmassa opinnäytetyövaiheessa (5. lukukaudella) osana Näyttöön perustuva hoitotyö ja kriittinen ajattelu -opintojaksoa. Opintojaksoon sisältyi tehtävä, jossa opiskelija teki suppean kirjallisuuskatsauksen oman opinnäytetyönsä aiheesta. Tehtävässä opiskelijat tarvitsivat informaatikon apua erityisesti tieteellisten, kansainvälisten artikkelien löytämiseen.

 

Kaikilla opiskelijoilla ei ollut vielä tiedossa edes opinnäytetyön aihetta, ja suurimmalla osalla opinnäytetyön tekeminen oli vasta suunnitelmissa, vaikka heillä olisikin ollut jo aihe olemassa. Tässä vaiheessa tiedonhankinta ei kiinnostanut opiskelijoita, eikä opetus siten motivoinut myöskään informaatikkoa. Kun opiskelijat konkreettisesti aloittivat opinnäytetyön tekemisen, tiedonhankinnan henkilökohtaiselle opastukselle oli valtava tarve, ja jokaisen opiskelijan opastaminen yksi kerrallaan oli mahdotonta yhden informaatikon voimin.

 

Esitin hoitotyön opinnäytetyön vastuuopettajille ajatuksen opinnäytetyö-klinikoista, joille opiskelijat ilmoittautuvat siinä vaiheessa, kun opinnäytetyön tiedonhankinta on ajankohtaista, ja he tarvitsevat ohjausta. Idea sai innostuneen vastaanoton ja ensimmäiset klinikat pidin keväällä 2016, ja saman vuoden syksystä alkaen klinikat tulivat pakollisiksi hoitotyön opiskelijoille. Fysioterapian ja sosiaalityön opiskelijoille klinikat ovat vapaaehtoisia.

 

Ensimmäisillä klinikoilla osallistujia oli vähän, mutta jo alusta alkaen oli selvää, että oikea-aikainen tiedonhankinnan opetus auttaa opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja motivoi opiskelijoita osallistumaan opetukseen.

 

Miten käytännössä?

Tiedonhankinnan klinikoita on kaksi. Klinikka 1:llä kerrataan tiedonhankinnan perusteet lyhyesti (kannattaa kysellä opiskelijoilta, mitkä asiat tiedonhankinnassa ovat olleet hankalia ja mikä sujuu ja käydä kertaus läpi sen perusteella), puhutaan hakusanojen valinnasta, mitä voi käyttää lähteenä opinnäytetyössä ja vinkataan tärkeimmät kotimaiset tiedonlähteet. Klinikka 2:lla keskitytään kansainvälisiin tiedonlähteisiin.

 

Kerron molemmilla klinikoilla vinkkejä, miten tietokannoista saa poimittua valmiita lähdeviitteitä. Viitteidenhallintajärjestelmien käyttöä klinikoilla ei opeteta. Käyn läpi myös opiskelijoiden usein kysyttyjä kysymyksiä. Yleisimmät kysymykset ovat miten löytää hakusanat ja millaisia aineistoja voi käyttää lähteenä. Opiskelijoiden toiveita kannattaa kuunnella ja jättää aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

 

Opiskelija voi suorittaa klinikat joko kontaktiopetuksena (2 x 1,5h) tai verkossa Moodlessa, tai tehdä toisen klinikan verkossa ja toisen kontaktina. Suurin osa opiskelijoista suorittaa klinikat kontaktiopetuksena. Molemmat klinikat on suoritettava. Verkkosuorituksista lähetän tiedon opinnäytetyökoordinaattorille, tunnilla kuittaan suorituksen opiskelijoiden opparipassiin.

kuvassa käsi joka kirjoittaa, edessä kahvikuppi 

Klinikoista tiedotetaan opiskelijoille opinnäytetyön aloitusseminaarissa. Info klinikoista löytyy myös kirjaston nettisivuilta sekä Moodlen opinnäytetyökurssilta. Opiskelijalla on oltava aihe, ennen kuin klinikalle kannattaa tuolla, mutta ajoituksen he voivat valita itselle sopivaksi.

 

Opiskelijat ilmoittautuvat klinikoille kirjaston nettisivuilla olevalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on pakollista. Jos kukaan ei ole ilmoittautunut viimeistään edellisenä iltapäivänä, klinikka perutaan. Olen pitänyt klinikoita myös vain yhdelle opiskelijalle, koska päätin, että jos yksikin opiskelija on tulossa, opetus järjestetään.

 

Etukäteen on vaikea tietää, miten usein ja milloin klinikoita kannattaa olla. Eniten osallistujia on ollut lukukausien alussa. Ilmoittautumisia kannattaa seurata, ja jos klinikat täyttyvät nopeasti, olen lisännyt klinikoita tarvittaessa. Oman haasteensa asettaa kirjaston pieni opetusluokka, johon mahtuu max. 20 opiskelijaa. Toisaalta pienissä ryhmissä on helpompi kuunnella opiskelijoiden toiveita ja muokata tuntien kulkua niiden mukaan.

 kuvassa keväisen puun versoja, vihreä tausta 

Kokemuksia ja jatkosuunnitelmia

Olen saanut opiskelijoilta hyvää palautetta klinikoista. Taikasana on oikea ajoitus: opiskelijat itse päättävät milloin osallistuvat klinikoille ja milloin tiedonhankinnan opetus on ajankohtaista. Opiskelijat ovat motivoituneita. Toki muutamia soraäänikin on kuulunut, miksi opetuksen pitää olla kaikille pakollista. Opettajana olen kokenut, että pystyn auttamaan opiskelijoita opinnäytetyön tekemisessä ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

 

Klinikat vaativat opettajalta paljon. On todella tunnettava koulutusala, aineistot ja tietokannat sekä niiden sisällöt, ja myös se, miten aineistoja käytetään, ja tietenkin opiskelijoiden tarpeet. Opetus on riippuvainen yhdestä henkilöstä ja varahenkilöä ei ole. Sairastapauksissa klinikoita on peruttu tai kirjastonjohtajamme on paikannut parhaansa mukaan.

 

Opetuksen sisältö elää koko ajan, karsintaa on tehtävä ja kaikkea ei voi ottaa mukaan. Olen koonnut Moodleen tiedonhankinnan aineistoja ja tehnyt lyhyen videoluennon sekä joitakin video-ohjeita. Videoista on apua erityisesti verkossa opiskeleville opiskelijoille.

 

Klinikoiden tulevaisuus on auki. Kirjastoon kohdistuu henkilövähennyksiä ja henkilökunnan vastuut ja tehtävät on organisoitava uusiksi. Toivoisin, että toimivasta käytännöstä pidettäisiin kiinni ja voitaisiin toteuttaa klinikoita muillakin koulutusaloilla kuin SoTella.

 

Kirjoittaja:

Kirsi Mononen, informaatikko, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kommentit

Jätä kommentti