Kokeilupisteen taustaa

02.04.2017

NULL

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa alkoi saada jalansijaa 2010-luvun alussa. Living Lab oli kuuma aihe ja uudenlainen ajattelu piti saada myös kirjastojen kehittämistyöhön. Oppiva kirjasto –verkosto perustettiin edistämään asiakkaiden osallistamista kirjastosektorilla. Laurea-kirjasto oli idean lanseeraaja ja yksi perustajista. Kirjastot haluttiin myös tiloiksi, jotka ovat konkreettisesti mukana innovaatioiden luomisessa.

Helsingin kaupunginkirjasto oli samaan aikaan lanseerannut uuden kirjastokonseptin, Urban Office, maksuttoman kaupunkitoimiston pienyrittäjille työskentelyyn ja verkostoitumiseen.  Lasipalatsissa sijaitseva UrbanOffice lähti mukaan Metropolialueen innovaatioympäristön kehitysohjelmaan Huomisen arki –hankkeella (2012–2014). Siinä luotiin pilottina Kokeilupiste, jossa uudet tuoteideat ja potentiaaliset käyttäjät kohtaavat.  Kehitysvaiheessa olevilla ideoilla piti olla yhteiskunnallinen merkitys liittyen esim. ympäristöön tai terveyteen.

Kokeilupiste ja Laurea-kirjasto kohtasivat kun Oppiva kirjasto -verkosto järjesti marraskuussa 2011 Laurea Tikkurilassa valtakunnallisen kirjastoille suunnatun seminaarin Käyttäjät kehittämään.  Yhtenä puhujana oli Lasipalatsin kokeilupistettä kehittävä Robert Corsini. Laurea-kirjasto aloitti yhteistyön Corsinin kanssa sopimalla, että kehitysvaiheessa olevat innovaatiot ovat esillä Laurea-kirjastossa asiakkaiden testattavina ja kommentoitavina. Palautetta sai antaa järjestelmään, josta ne ohjautuivat suoraan kehittäjälle. Testattavina oli mm. lääkekello, sähköpyörä, uistimen solmuntekijä ja kitaransoiton vuorovaikutteinen ohjelma.  

Kokeilupiste oli Leppävaaran kirjastossa, myös ENoLL (European Network of Living Labs) Summer Schoolin aikana elokuussa 2012. Kokeilupiste oli toistamiseen Laurean kirjastossa samaan aikaan kun Porvoon Campuksella järjestettiin 12.10.2012 Living Lab Expo. Tapahtuma oli kolmentoista ammattikorkeakoulun yhteisen Neloskierre-hankkeen päätösseminaari. Kirjasto keräsi samalla osallistavilla menetelmillä (valokuvaus, fiilispurkki, palautepuu) palautetta omasta toiminnastaan. 

 

Faktoja poimittu:

Corsini, R. 2013. Innovaatiot ja käyttäjät kohtaavat kirjastossa. Teoksessa Ihmisiä, liikettä. Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013. Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto, s. 11. http://www.uudenmaanliitto.fi/files/6315/Ihmisia_liiketta_-_Rakennerahastojen_ohjelmakausi_2007-2013.pdf

 Vilkman, T. 2012. Kokeilupiste. Uudet käyttäjät, uusi yleisö, uusi asenne –seminaari. Huomisen arki-hanke. http://www.stks.fi/wp-content/uploads/2015/10/Vilkman_2012.pdf (esityksessä kuvia Leppis ja Porvoo)

Huomisen arki –hanke päättyy, ideoiden ja ratkaisujen kokeilupisteet jatkavat. Ideoiden ja ajatusten kokeilupiste, Lari, 14.10.2014. https://huomisenarki.wordpress.com/2014/10/14/huomisen-arki-hanke-paattyy-ideoiden-ja-ratkaisujen-kokeilupisteet-jatkavat/

Käyttäjät kehittämään. Oppiva-kirjasto –verkoston ensimmäinen työpaja. Hakuammunnasta täysosumaan, Laurea-kirjaston blogi, Minna M., 9.11.2011. https://laureakirjasto.wordpress.com/2011/11/09/kayttajat-kehittamaan-oppiva-kirjasto-verkoston-ensimmainen-tyopaja/

 Kirjasto Living Lab ympäristöksi? Workshop ENoLL Summer Schoolissa. Hakuammunnasta täysosumaan, Laurea-kirjaston blogi, Minna M., 4.9.2012. https://laureakirjasto.wordpress.com/2012/09/04/enoll3/

Rajapinnoilla tapahtuu: Living Lab Expo Porvoon campuksella. Hakuammunnasta täysosumaan, Laurea-kirjaston blogi,  17.10.2012 https://laureakirjasto.wordpress.com/2012/10/17/rajapinnoilla-tapahtuu-living-lab-expo-porvoon-campuksella/

 

Kommentit

Jätä kommentti