Kolme loikkaa kesään! – Kokemuksia matalan kynnyksen ohjauksesta

23.11.2016

Ohjaustyötä CC 1.0

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kirjaston ja opinto-ohjauksen yhteistyönä pilotoitiin huhtikuussa 2016 matalan kynnyksen ohjaustuokioita. Ohjaustuokiot Kolme loikkaa kesään järjestettiin JAMKin Lutakon kampuksella.

 

Vaikka kirjastolla on paljon tiedonhankinnan opetusta, integroitua ja avointa, opiskelijat kyselevät opinnäytteisiin ja digitaalisiin aineistoihin ja palveluihin liittyviä kysymyksiä päivittäin. Ajankohtaan tai ajanvaraukseen sidottujen (kirjaston avoimet opetukset ja Opparisaunat) koulutuksien rinnalla tarvittiin selvästi jotain muuta.

Kun Hyvinvointiyksikkö vuonna 2014 siirtyi Lutakkoon, Dynamo-taloon ja opintojen ohjaaja kirjaston viereiseen työhuoneeseen, oli luontevaa miettiä yhteistä ohjausta - ajatuksena Lainaa opintojen ohjaaja/lainaa kirjastonhoitaja. Ajatuksen tasolta toteutukseen kului kuitenkin reilu vuosi. Lutakon kampuskirjaston uudistettu Entre – uuden oppimisen muunneltava oppimistila mahdollisti ohjaustuokioiden paremman järjestämisen.

Helmikuussa 2016 suunnittelimme yhdessä Hyvinvointiyksikön opintojen ohjaajan Vesa Kuhasen kanssa tulevien ohjaustuokioiden sisällöt. Huhtikuussa löimme lukkoon ohjauspäivät.

Ohjaustuokioissa pyrittiin auttamaan opiskelijaa laaja-alaisesti. Sen lisäksi, että opiskelija saisi ohjausta, neuvontaa ja tukea muun muassa opintojen tahdittamiseen ja opinnäytetyön lähteisiin, voisi hän tulla myös keskustelemaan opintoihin liittyvistä ongelmista ja juomaan kupposen kahvia tai teetä.

Noin kahden tunnin ohjaustuokioita järjestettiin neljä kertaa, myös englanninkielellä tarvittaessa. Ohjaustuokioista tiedotettiin opiskelija-intrassa, Dynamo-talon Info-tv:ssä, sekä Hyvinvointiyksikön Facebook-sivustolla. Henkilökunnalle tiedotettiin myös ja pyydettiin vinkkaamaan ohjauksesta opiskelijoille.

Kolme loikkaa kesään - Tarjolla tukea, neuvoa ja ohjausta opintoihin ja tehtäviin

 

Onko opinnot jäissä, jumittaako kirjalliset työt, eikö lähteitä löydy? 

Ohjaustuokiossa saat apua muun muassa opintojen tahdittamiseen ja opinnäytetyön lähteisiin. 

Tule keskustelemaan ja juomaan kupponen teetä tai kahvia.

Avoimet ohjauspäivät. Lutakon kampuskirjasto, Entre.

Uskalla kysyä neuvoa mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Tervetuloa!

Sinua tukemassa: Opintojen ohjaaja Vesa Kuhanen, Hyvinvointiyksikkö, Informaatikot Pirjo Pohjolainen ja Birgitta Kurvinen

 

Kirjaston antamaa tiedonhaun ohjausta tarvittiin tieteellisten artikkeleiden ja tietyn alan lähteiden löytämiseen sekä opinnäytetyön alkuvaiheessa eri tiedonhankinnan menetelmistä ja kanavista. Ohjausta kysyttiin myös digitaalisten aineistojen käyttöön ja niihin liittyviin ongelmiin, esimerkkitapauksena Refworks-palvelun ongelmat kirjautumisessa ja palvelun käyttöönotto. Vastasimme myös opinnäytetyön lähdeluetteloon liittyviin kysymyksiin. Lähdeviitteiden merkitsemisen tuskaa lievittämään olimme saaneet pääsyn Suvi Perttulan tekeillä olevaan kattavaan ohjeeseen lähdemerkinnöistä, jota vinkkasimme opiskelijoille.

 

Informaatikko Birgitta Kurvinen oli mukana toteutusvaiheessa ja kertoo esimerkkitapauksesta:

Erään ohjauskerran aikana keskustelimme syksyllä aloittaneiden opiskelijoiden kanssa lähteiden merkitsemisen tärkeydestä osana oppimistehtävien raportointia. Lähteisiin, etenkin sähköisiin aineistoihin viittaaminen koetaan hankalana ja työläänä. Raportointiohjeen lisäksi informaatikko Suvi Perttulan pitämä Oppariblogi ja pikaohje lähdemerkintöjen tekemiseen antavat vinkkejä viittaamiskäytäntöön. JAMKin raportointiohje on lähellä kansainvälistä APA, American Psychological Association -mallia. Pienellä muokkaamisella siitä saa JAMKissa käytetyn lähdeviitteen. APA-mallin mukaisen viitetiedon löytää useimmista tietokannoista, esimerkiksi Janet:ssa lähteen Viitetiedot-valinnalla tai Ebsco:ssa Cite-työkalulla. Kun lähteiden merkitseminen käy tutuksi heti alkuvaiheen opintojen aikana, opinnäytetyövaiheessa voi keskittyä tutkimuksen tekemiseen ja sen raportointiin. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä vinkkeihin perushakulogiikan käytöstä verkkotiedonhaussa.

Opiskelijoita kävi kirjaston ohjauksessa noin 10, lähinnä sosiaali- ja terveysalalta, mutta myös liiketalouden- sekä matkailu- ja ravitsemusalan koulutuksesta.

Opettajat kysyivät, järjestetäänkö myös muilla kampuksilla vastaavaa kirjaston ohjausta. Ei vielä, mutta lupasin viedä terveiset eteenpäin. Toki otamme Lutakon kirjastoon ohjaukseen kaikkien alojen opiskelijat :-).

Vesa Kuhanen kertoo, että myös opinto-ohjauksen näkökulmasta järjestetyt ohjaustuokiot kirjaston kanssa olivat onnistuneita ja antoivat kirjastossa asioiville opiskelijoillemme matalalla kynnyksellä saada ohjausta tarpeen mukaisesti ja tarvittaessa samanaikaisesti. Opiskelukonteksti oli autenttinen, joka toi oman mahdollisuuden pureutua heti käsillä oleviin haasteisiin. Näitä kohtaamiani haasteita oli etupäässä opinnäytetyön jäsentämiseen, rajaamiseen ja menetelmävalintoihin liittyen. Ajallisesti samaan aikaan ohjaustuokioiden kanssa oli myös 5. jakson/kesäopintoihin ja ensi lukukauden opintoihin ilmoittautuminen Asio-järjestelmässämme. Tämä luonnollisesti herätti kysymyksiä opiskelijoita tavatessa. Joillakin kysymykset liittyivät opintojaksoilla varasijoilla olemiseen ja siten mahdollisten uusien toteutusten järjestämiseen ja toisilla taas kysymykset liittyivät opintojen mielekkääseen rytmittämiseen. Muutaman opiskelijan kanssa teimme jatko-aikahakemusta opinto-oikeusajan jatkamiseksi. Kaikkiaan opintojen ohjaukseen liittyvissä ohjaustapaamisissa kävi tuokioiden aikana kahdeksan Hyvi-yksikön opiskelijaa.

Havaitsimme, että tämän tyyppiselle avoimelle ohjaukselle on tarvetta. Tosin tämä vaatii kyllä panostusta, me esimerkiksi kuljimme kahvikärryjen kanssa tarjoamassa mahdollisuutta ohjaustuokioon, kahvikupposen lomassa. Ajoituksen suhteen opinnäytetyön prosessin näkökulmat ja sitä tukevat opintojaksot sekä ASIO-opiskelijajärjestelmän aukiolo ovat ajallisesti perusteltuja aikoja tarjota ohjausta, tukea ja läsnäoloa. Viikonpäivien ja kellonajan suhteen on hyvä miettiä myös ottavia aikoja. Vesa Kuhanen pohtii, että opintojen ohjauksen näkökulmasta esimerkiksi IT-puolen opintojen ohjaajan kanssa työparityöskentely yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa olisi myös kokeilemisen arvoista tulevana lukuvuonna.

Toiveita ohjauksen jatkamisesta on jo tullut ja syksyllä toteutuksessa on kuin onkin mukana myös IT- Instituutin opintojen ohjaaja.

 

Kommentit

Jätä kommentti