Korkeakoulujen eettinen tietoympäristö muuttuu: ChatGPT, HTK-ohje ja uudistuva tekijänoikeuslaki

14.03.2023

Jäät ovat lähteet Porvoonjoesta. Kuva: Minna Marjamaa.

Tänä keväänä korkeakoulujen tietoympäristöön vaikuttavia uusia asioita ovat ChatGPT, uusi HTK-ohje sekä tekijänoikeuslain muutos. Kaikki nämä vaikuttavat samaan näkökulmaan, korkeakoulujen eettiseen toimintatapaan. Nyt kun suurin ChatGPT-hype on laantunut, on hyvä tarkastella teemaa vähän laajemmin.

Tänään 15.3.2023 julkaistiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uusi Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023.

Ensimmäinen HTK-ohje laadittiin yhteistyössä tiede- ja tutkimusyhteisön kanssa vuonna 1994. Sen jälkeen HTK-ohjetta on uudistettu ja ajanmukaistettu vuosina 1998, 2002 ja 2012 ja 2023. Vuoden 2012 jälkeen korkeakouluissa on muuttunut se, että on otettu sähköinen plagioinnintarkistus käyttöön ja plaginointiepäilyt ovat lisääntyneet. Enää ongelma ei ole siinä, että ei tunnistettaisi tiedevilppiä vaan pikemminkin hyvien käytäntöjen edistämistä.

Keskeisimmät päivitettyyn ohjeeseen tehdyt muutokset ovat:

  • HTK-prosessin kestoa ja TENKin lausunnon pyytämisaikaa on lyhennetty,
  • tutkimusetiikan tukihenkilöiden toimenkuva on lisätty,
  • hyvän tieteellisen käytännön vastaisen toiminnan luokittelua on yhtenäistetty kansainvälisen käytännön kanssa,
  • HTK-loukkausten tunnistamiseen on liitetty vakavuusasteen arviointi,
  • eurooppalainen suositus HTK-loukkaustutkinnan osapuolten suojelusta on otettu huomioon,
  • tutkijoiden merkityksellisten sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus on lisätty,
  • aineistonhallinnan ja datan avaamisen näkökulma on lisätty,
  • pro gradu -tasoisiin opinnäytteisiin kohdistuneiden loukkausepäilyjen käsittely on vastuutettu korkeakouluille ja
  • hyvä tieteellinen käytäntö on käännetty englanniksi research integrity.

Ammattikorkeakoulujen näkökulmasta keskeisin muutos on varmasti se, että vaikka HTK-ohjeen periaatteet koskevat perustutkintoja, HTK-käytäntö ei koske enää perustutkintoja vaan esimerkiksi plagioinnin käsittely jatkossa tulee hoitaa korkeakoulun sisällä. Tämä varmasti saa aikaan muutoksia myös ammattikorkeakouluissa esimerkiksi aineistonhallinnan toimintatavoissa. Mielenkiintoista on myös aineistonhallinnan ja datan avamisen nostaminen esille.

Tekijänoikeuslain muutokset

Tekijänoikeuslain uudistusta on odotettu pitkään ja nyt se tapahtuu: Eduskunta hyväksyi tekijänoikeuslain muutokset 27.2. ja muutokset tulevat voimaan 3.4.2023. Teosten käyttöä digitaalisessa ympäristössä helpotetaan. Lakiin sisältyy uusia tekijänoikeuden rajoituksia tekstin- ja tiedonlouhintaan sekä sananvapauden edistämiseksi, esimerkiksi meemien tekemiseksi. Tiedonlouhinta on kiinnostanut ammattikorkeakouluja erityisesti Theseuksen näkökulmasta.

Opettajan arki helpottuu. Jatkossa opetuksen havainnollistamiseksi saa käyttää sellaisia teoksia, joiden käyttöön ei ole tarjolla käyttölupaa. Opetuksessa voi esimerkiksi esittää videoita YouTubesta tai muista vastaavista palveluista.

Silti osa kovasti odotetuista parannuksista, muun muassa teosten rinnakkaistallennusta koskien siirtyvät myöhempänä ajankohtana annettavaan niin kutsuttuun kakkospakettiin.

CHatGPT ja avoin oppiminen

Alkuvuoden ykkösteema on ollut ChatGPT - tai voisiko sanoa ChatGPT-hype. Nyt keskustellaan korkeakoulujen tekoälyn käyttöön liittyvistä linjauksista: saako opiskelija käyttää ChatGPT:tä tai muuta tekoälytyökalua tehtävien teossa vai tulkitaanko se vilpiksi tai plagioinniksi? Tässä Kreodissa on kaksi juttua teemasta, tekoälystä ja tiedonhausta ja tekoälyn roolista korkeakoulussa. Myös seuraavan Kreodin teema on tekoäly, tervetuloa kirjoittamaan.

Yksi eettinen näkökulma korkeakouluissa on vielä oppimateriaalien hinta. Korkeakoulut maksavat suuria summia oppikirjoista ja Kopiostomaksuista. Tänä keväänä Avoin TKIO -verkostossa järjestetään 13.4. webinaari Avoin oppiminen ja Creative Commons -lisenssit, jossa puhujana on Arenen toiminnan johtaja Ida Mieletyinen ja avointen lisenssien asiantuntija Tarmo Toikkanen. Webinaarissa haetaan avoimista oppimateriaaleista säästöä korkeakouluille ja yhteiskunnalle eettistä rahojen käyttöä.

HTK-ohjeen julkistustilaisuudessa tieteiden talolla Atte Jääskeläinen kommentoi HTK-ohjeen hengen tiivistyvän seuraavaan ajatukseen: ”Tee hyvää, ole rehellinen, älä tee pahaa”. Tähän on helppo yhtyä.

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti