Korkeakoulukirjasto mobiilisti mukanasi

11.12.2017

FunkyFocus, Pixabay, CC0

Lahden korkeakoulukirjasto on kehittänyt yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun mobiilisovellustiimin kanssa mobiileja kirjastopalveluita keväästä 2017 alkaen. Marraskuussa julkaistiin LAMK App sovelluksen päivitys jonka myötä kirjastopalvelut ovat vihdoin mobiilisti LAMKin opiskelijoiden sekä henkilökunnan saavutettavissa. Nyt asiakkaat voivat hoitaa esimerkiksi uusinnat sovelluksen kautta tai hyödyntää virtuaalikirjastokorttia lainauksessa. Kehitystyö ei kuitenkaan pääty tähän, vaan tulevaisuuden suunnitelmissa häämöttää entistä kunnianhimoisempien toimintojen toteutus.

Lahden ammattikorkeakoulussa tehtiin 2016 päätös kehittää korkeakoulun oma mobiilisovellus opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Sovelluksen sisällöstä, toiminnallisuudesta sekä ulkonäöstä pääsivät alusta alkaen päättämään pääkäyttäjäryhmä, eli opiskelijat. Mobiilisovelluksen toivottiin esittävän kätevällä tavalla opiskelijan ja henkilökunnan arkea helpottavia toimintoja, kuten Moodle alustalta saatavia lukujärjestystä, oppimistehtäviä ja tapahtumatietoja sekä korkeakoulukirjaston palveluita. Myös ulkoisten toimijoiden tuottamia, arkea helpottavia palveluita, kuten bussiaikatauluja sekä lounaslistoja toivottiin tuomaan sovellukseen lisäarvoa.

Kokonaisprojektin vetovastuu on LAMKin opetusteknologiayksiköllä, joka kutsui muita asiantuntijoita kehittämistyön eri osa-alueisiin mukaan. Kirjaston toiminnoissa asiantuntijoina ja yhteyshenkilöinä ovat toimineet tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr sekä tietopalvelusihteeri Ria Gynther. Alustana sovellukselle toimii Outsystemsin tuote ja mukana Scrum –tyyliin tapahtuvassa kehitystyössä on myös heidän järjestelmäasiantuntijoitaan.  

Aivan uudesta asiasta korkeakoulukirjaston toimintojen ja mobiiliuden yhdistämisessä ei ole kyse; aikaisemminkin on ollut mietinnässä innovaatioekosysteemin tarvitsemia riittävän avoimia rajapintoja, jotta mahdollistetaan kirjaston omien toimintokohtaisten sovellusten kehittäminen, mutta myös kirjaston ulkopuolinen palveluiden kehittäminen. Kiinnostuneena olemme seuranneet muun muassa Minrva –projektin tuloksia, jonka toiminnallisuutta on kehitetty kirjaston ja opiskelijoiden yhteistyössä Illinoisin yliopistossa. Lahden ammattikorkeakoulun kirjaston mobiilihistoriastakin löytyy tekstiviestipalvelu eräpäivien tarkistamiseksi sekä Suomen kirjastojen ensimmäinen tuotantoon siirretty mobiililiittymä, Masto-Mobbe. 

KUVA 1. LAMK App mainostarroja, kuva Ria Gynther

Suunnittelun alkumetrit

Keväällä 2017 aloitettiin kirjaston osion suunnittelu. Aluksi korkeakoulukirjastolaisten kesken pohdittiin hotspoteissa mitä toimintoja osiossamme voisi olla. Tämän jälkeen yhteistyötä tiivistettiin sovellusta kehittävien tahojen, erityisesti Outsystemsin asiantuntijoiden sekä LAMKin omien sovelluskehittäjien kanssa, jotta toiveista saadaan seulottua toiminnot jotka ovat realistisesti toteutettavissa osana koko korkeakoulua palvelevaa sovellusta. Kirjaston palvelut ovat niin laajat, että helposti niistä saisi kasaan vaikka omankin sovelluksen. Tarkoituksena on kuitenkin toimia osana isompaa kokonaisuutta, joten aivan kaikkea ei mukaan valitettavasti ollut mahdollista, ainakaan ensimmäisiin versioihin, ottaa. Myöskään uutta uljasta kirjastojärjestelmää uusine, kaiken kattavine rajapintoineen, tai vaihtoehtoisesti middleware-rajapintojen kehitystä ei kannattanut jäädä odottelemaan. Onneksi on meillä Voyager ja siihen kehitetyt WebServicet, joiden avulla haluttuja palveluita on mahdollista työstää.

Kuva 2. Sovelluksen kirjasto-osuuden näkymiä, kuva Ria Gynther.
Ideoinnista testaukseen

Kaikista toiveista asiakkaan lainat, varaukset, maksut, virtuaalikirjastokortti sekä kirjastojen aukioloajat ovat pysyneet kehitystyön eri vaiheiden läpi lopputuotteeseen saakka. Ideoinnin lisäksi suunnittelutyöhön on kuulunut jo varhaisessa vaiheessa ulkoasun sekä toiminnallisuuden työstämistä yhdessä sovellustyöryhmän ja opiskelijoiden kanssa. Läpi sovelluksen on tärkeää, että sisäinen logiikka säilyy ja liikkuminen eri palveluiden välillä on saumatonta.  

Suunnittelun loppuvaiheessa päästiin myös koko korkeakoulukirjaston henkilöstön avustuksella toteuttamaan kriittisen tärkeää testausvaihetta. Mobiilisovellus näyttäytyy hieman erilaisena eri laitteissa, joten testaaminen varmistaa viimeistellyn näköisen lopputuloksen mahdollisimman monelle käyttäjälle. Myös sovelluksen sisältämän virtuaalikirjastokortin toimivuutta esimerkiksi lainausautomaatilla oli testattava. Yllätyksiä löytyikin, virtuaalikirjastokortti toimii moitteettomasti uudemmissa lainausautomaateissamme, mutta esimerkiksi virkailijakäytössä olevat viivakoodinlukijat näyttäisivät kaipaavan hienosäätöä toimiakseen.  

Kuva 3. Sovelluksen kirjasto-osuuden näkymiä, kuva. Ria Gynther.

Lainausautomaatti taskussasi?

Ensimmäinen versio LAMK Appista julkaistiin alkusyksystä 2017 ja marraskuussa 2017 julkaistun päivityksen myötä myös korkeakoulukirjasto pääsi vihdoin osaksi sovellusta ja sen kautta entistä tiiviimmin osaksi opiskelijoiden arkea. Kehitystyötä ei ole tarkoitus lopettaa ensimmäisen version julkaisuun, vaan tulevaisuudessa sovellukseen pyritään kehittämään toimintoja jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteiden NFC-toiminnallisuutta asiakastoiminnoissa. Käytännössä asiakkaan oma kännykkä muutettaisiin siis rfid-lainausautomaatiksi. Myös verkkomaksutoiminnon tuominen sovellukseen vastaa tämän päivän asiakkaan odotuksiin.  

Jatkossakin tärkeintä on olla mukana siellä, missä asiakkaammekin ovat, saumattomana osana opetusta ja TKI-toimintaa.

Kirjoittajat:

Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulu
Ria Gynther, Lahden ammattikorkeakoulu

 

Kommentit

Jätä kommentti