Koronaloikka - HAMKin kokotekstiaineistojen käytön vertailua huhti-toukokuussa 2018–2020

27.09.2020

Photo by Anastasiia Chepinska on Unsplash.

Koronakeväällä 2020 otimme HAMKissa ison pakkoloikan painetuista kirjoista kohti e-kirjoja, mikä kasvatti jälkimmäisten kysyntää ja käyttöä. Toisaalta osa pitkään meille tilatuista tietokannoista koki ällistyttävänkin suuren pudotuksen käyttöluvuissa.  Uusiin, koekäyttöön otettuihin aineistoihin kohdistui hyvin vähän kiinnostusta, jos lainkaan.  Mitä oikein tapahtui?

Kirjoitukseni aiheena on tarkastella käyttötilastojen avulla sitä, miten HAMKin kirjaston tarjoamien kokotekstiaineistojen käyttö muuttui koronapandemian aiheuttamien kirjastotilojen ja -kokoelmien sulkujen vuoksi huhti-toukokuussa 2020 verrattuna kahden edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

Oletuksena oli, että e-aineistojen käyttö kasvoi vuonna 2020 verrokkivuosiin nähden, mutta halusin katsoa, kävikö näin, ja jos kävi, niin mitkä tietokannat ja aineistot nostivat eniten suosiotaan. 

Samalla luon katsauksen keväällä 2020 tilapäiseen käyttöön HAMKissa avattuihin aineistoihin ja niiden käyttölukemiin. 

Kurssikirjat kiinnostivat koronakeväänä 2020

Koronapandemian vuoksi HAMKin kirjaston toimitilat ja kokoelmat suljettiin hallituksen suositusten ja HAMKin linjausten nojalla 17.3.2020. Mitä tapahtui verkkoaineistojemme käytölle sen jälkeen?

Tarkastelen ensin erikseen joitakin HAMKin kirjaston tilaamien kokotekstitietokantojen käyttölukuja kahden kuukauden aikana kolmena peräkkäisenä vuotena, eli 2018, 2019 ja 2020.  Käyttölukuraporttien nimet on mainittu tietokannan nimen yhteydessä.

Tietokannan nimi

Tarkastelujakso

4-5 / 2018

4-5 / 2019

4-5 / 2020

Cinahl with Full Text
(Database Master Report => Total Item requests)

584

478

330

Ebook Central (ProQuest)
(BOOK REPORT2 (R4) Number of Successful Section Requests by Month and Title)

39427

34037

52456

Edilex (vain huhtikuilta)
(Lukukerrat tai lataukset)

415

239

75

Ellibs
(Lainat / teokset)

339 / 219

334 / 273

1399 / 389

Emerald Insight (Journal Requests (Excluding OA_Gold) => Total_Item_Requests)

233

150

102

MOT Kielipalvelu / Sanakirja.fi
(Tiedonhaut)

81921

79780

88598

Science Direct
(Journal Requests (Excluding OA_Gold => Total_Item_Requests)

1909

1697

1843

Taulukko 1: HAMKin tilaamien verkkoaineistojen käyttö huhti-toukokuussa vuosina 2018, 2019 ja 2020

Alma Talentin tilastot eivät jostain syystä olleet karttuneet huhti-toukokuulla 2020, joten jouduin ottamaan vertailuun kesä-heinäkuun käyttökerrat

Tietokannan nimi

Tarkastelujakso

6-7 / 2018

6-7 / 2019

6-7 /  2020

Alma Talent Bisneskirjasto (Käyttökerrat)

170

351

420

Alma Talent Verkkokirjahylly
(Käyttökerrat)

531

767

559


Raporteista voidaan huomata, että joitakin tietokantoja oli vertailuajankohtana käytetty tänä vuonna huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.  Erityisesti e-kirjapalveluista Ellibs ja ProQuestin Ebook Central saivat runsaasti lisää lukijoita.  E-lehtiä (Cinahl with Full Text, Emerald Insight sekä Science Direct) taas luettiin saman verran kuin aiemmin tai jopa vähemmän.  Syitä näihin muutoksiin voi vain arvailla.  E-kirjapalvelut varmaankin korvasivat osin painetun kokoelman käyttöä.  Alma Talentin Verkkokirjahyllyn käyttö ei lisääntynyt kesä-heinäkuussa 2020, päinvastoin pudotusta oli runsaasti, mikä oli lievä yllätys.

E-lehtien käyttöä on saattanut vähentää se, että tieto aineistoista ei entiseen tapaan saavuttanut opiskelijoita, tuli se informaatio sitten kirjaston markkinoinnin tai tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen kautta tai keskusteluissa toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa.  Kirjasto tiedotti kyllä paljon sisäisesti Yammerissa, mutta löysivätkö opiskelijat tiensä sinne? 

MOT-sanakirjojen/Sanakirja.fi -palvelun käyttö nousi keväällä 2020, mutta ei merkittävästi.

Pidimme kirjastossa ajalla 6.4.–8.6.2020 joka arkipäivä Tietolounaiksi nimeämiämme tiedonhaun avoimia ja vapaaehtoisia ohjaustuokioita, mutta osallistuminen niihin olisi voinut olla aktiivisempaa.  Tietolounaat tarjoiltiin klo 12–13.  Ehkä ajoitus olisi voinut olla toinenkin?

E-kirjoista uusi normaali – peestä eehen pakon edessä

Meidän oli HAMKin kirjastossa ratkaistava painettujen kurssikirjojen hankinta e-kirjoina lähinnä Ellibsin ja Ebook Centralin kautta.  Pidimme erillistä työlistaa näistä hankinnoista: lisenssejä laajennettiin ja uusiakin teoksia ostettiin kokoelmiin.   Ensimmäinen kirja hankittiin 11.3.2020 ja viimeisin 2.6.2020.  Yhteensä e-kirjoja ostettiin 136 kappaletta ja niiden yhteenlaskettu veroton hinta oli yli 9 400 euroa. Tätä rahaa ei ollut tietenkään etukäteen budjetoitu, mikä aiheuttanee melkoisia haasteita loppuvuoden 2020 hankintoja ajatellen.

Taulukkoon 2 on kerätty Ellibsin ja Ebook Centralin käytön tilastoja maaliskuun 2020 alusta heinäkuun loppuun.  Ellibsin lainaluvut osoittavat suurta kasvua: maalis-heinäkuussa vuonna 2018 lainoja kirjattiin 643 kappaletta, vuonna 2019 jo 730 kpl, mutta vuonna 2020 kokonaista 1 591 kappaletta!  Taulukon englanninkieliset kirjat ovat Ebook Centralissa, muut Ellibsissä.

TOP 20 lainat ja avaukset 1.3.-30.7.2020 Ellibs ja Ebook Central. 
Ellibs = lainat ja Ebook Central = free view sessions + total book downloads

Avaukset tai lainat yhteensä

Johdatus kasvatustieteisiin

155

Kasvatussosiologia

132

Ihmisen psykologinen kehitys

121

Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos

84

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

78

Rakennusosien kustannuksia 2019

73

Tutki ja kehitä

53

Tutkimus hoitotieteessä

52

Palvelumuotoilu

51

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1

46

Salami: Practical Science and Processing Technology

45

Älykäs johtaminen 7.0

41

Huono johtaminen

38

Käytännön kirjanpito (27 p.)

34

Oppiminen työssä

34

Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät

31

Elämän verkko: Luonnon monimuotoisuutta edistämässä

28

This Is Service Design Doing

28

Lapsen ja perheen hoitotyö

26

Valloittava varhaiskasvatus: Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia

24

Taulukko 2: TOP 20 lainat ja avaukset ajalta 1.3.–30.7.2020 Ellibs- ja Ebook Central-tietokannoista.

Ebook Central on HAMKin keskeisin ulkomaisten e-kirjojen toimittaja.  FinELibin kautta tilatun peruskokoelman lisäksi olemme vuosien saatossa ostaneet erikseen kokoelmaan asiakkaillemme lähes 500 e-kirjaa.  Lisäksi käytössä on yli 37 000:n e-kirjan DDA-kokoelma, jota asiakkaat voivat myös hyödyntää.  DDA eli demand-driven acquisition on hankintatapa, jossa kirjasto -ainakin HAMKIn tapauksessa- on maksanut etukäteen haluamansa summan palvelun tuottajalle ja tuota rahaa käytetään sellaisten e-kirjojen avaamiseen, jotka eivät kuulu peruskokoelmaan.  DDA-kokoelman luomisessa HAMK on määritellyt kriteerit, jotka tuovat teoksen asiakkaiden ulottuville; näitä ovat esimerkiksi teoksen käytön hinta, teoksen julkaisuajankohta ja sen sisällön soveltuvuus ammattikorkeakoulumme opetukseen tai opettamiseen. 

Taulukko 3 kertoo tarkemmin, millainen Ebook Centralin käytön muutos on ollut viime vuodesta: käyttö on kohdistunut laajemmin eri nimekkeisiin, käyttäjiä on tullut lisää ja kirjoja on avattu enemmän.  Vain DDA-kokoelman käyttö (Total ATO Loans ja Total NL Loans) on pudonnut viime vuodesta.  Sen osuus koko käytöstä on tosin vähäinen.  Syy tähän saattaa olla se, että peruskokoelmaan erikseen ostamamme e-kirjat ovat usein saaneet ostoimpulssin lähinnä opettajilta, jotka ovat niitä sitten suositelleet opiskelijoille, kun taas DDA-kokoelman kirjoja asiakkaan täytyy enemmän tai vähemmän aktiivisesti etsiä. Tai sitten DDA-kirjoja ei ole koettu tarpeellisiksi tai sopiviksi.

Käytetyimpien nimekkeiden lista on vaihtunut vuodessa: yhtään vuoden 2019 kirjaa ei enää ole viiden luetuimman listailla.  Toki samat aihekokonaisuudet näyttävät kiinnostavan vuodesta toiseen.  Mielenkiinnolla jäämme odottamaan koronapandemian jälkeisten aikojen trendejä: miten Ebook Centralin käyttö muuttuu ja mihin käyttö kohdistuu?  Tuleeko asiakkailta enemmän toiveita kokoelman suhteen?

Tilaston nimi

1.3. - 31.7.2019

Tilaston nimi

1.3. - 31.7.2020

Total Titles Used

1330

Total Titles Used

1558

Total STLs

3

Total STLs

5

Total ATO Loans

29

Total ATO Loans

12

Total NL Loans

3

Total NL Loans

0

Total Unique Users

2041

Total Unique Users

3015

Total Book Downloads

115

Total Book Downloads

135

Total Unique Users (Book Downloads)

41

Total Unique Users (Book Downloads)

67

Total Chapter Downloads

300

Total Chapter Downloads

456

Total DDA Uses

96

Total DDA Uses

104

Total Unique Users (DDA Usage)

43

Total Unique Users (DDA Usage)

58

Total Unique Users (Owned Usage)

552

Total Unique Users (Owned Usage)

1328

Total Subscribed Titles

1113

Total Subscribed Titles

1269

Total Unique Uses (Subscribed Usage)

1604

Total Unique Uses (Subscribed Usage)

1954

Avatuimmat nimekkeet 1.3.31.7.2019

 

Avatuimmat nimekkeet 1.3.31.7.2020

 

World’s Business Cultures

180

Quality Management Demystified

537

Customer Relationship Management:
Concepts and Technologies

162

RCM--Gateway to
World Class Maintenance

111

Process Selection: From Design to Manufacture

86

Basics of Inventory Management:
From Warehouse to Distribution Center

107

Buying and Selling a Business for Wealth

45

Joining: Understanding the Basics

97

Managing Customer Experience and
Relationships:
A Strategic Framework

39

Handbook of Food and
Beverage Fermentation Technology

82

Avatuimmat aiheet 1.3.31.7.2019

 

Avatuimmat aiheet 1.3.31.7.2020

 

Business/Management

1551

Business/Management

2326

Computer Science/IT

327

Computer Science/IT

229

Agriculture

139

Engineering; Engineering: Chemical

200

Social Science

107

Agriculture

166

Engineering; Engineering: Chemical

103

Engineering: Chemical; Engineering

157

Taulukko 3: Ebook Centralin käyttö 1.3–31.7.2019 ja 2020.

Ottakaa, ottakaa, tuputtivat kustantajat, ja mehän otimme!

Koronapandemian vuoksi HAMKin kirjaston toimitilat ja kokoelmat suljettiin 17.3.2020.  Tämä asetti kirjastot ja niiden asiakkaat uuteen tilanteeseen: painettu kokoelma ei ollut enää käytettävissä, ja korvaavia verkkoaineistoja oli pyrittävä saamaan tilalle mahdollisimman pian ja laajasti.  Jotkut tietokantatuottajat ja kustantajat reagoivat kirjastojen ahdinkoon antamalla aineistojaan joko ilmaiseksi tai huomattavan edullisesti halukkaiden kirjastojen käyttöön.  Toisaalta suurin osa ilmaiseksi käyttöön saaduista verkkoaineistoista oli ulkomaisia, mikä ehkä karsi osan mahdollisista käyttäjistä.

HAMKin kirjasto tarttui näihin kustantajien tarjouksiin, tosin valikoiden.  Loimme verkkosivuillemme päivitettävän uutissivun, johon täydensimme uusia tietokantoja sitä mukaa kun niitä hankittiin.  Tiedotimme uusista tietokannoista kyseisen uutissivun ohella myös muun muassa sisäisessä Yammer-viestintäpalvelussa.  Primo Central Index-yhteensopivat aineistot aktivoitiin Finna-hakuumme.

Pyrimme myös ohjaamaan asiakkaita muihin, avoimiin aineistoihin, muun muassa Kansalliskirjaston Avoimia aineistoja tutkimuksen ja opetuksen tueksi -verkkosivuille.  Samoin seurasimme varsinkin sulkuajan alkuvaiheessa säännöllisesti ICOLCin  COVID19 Complimentary Expanded Access Specifics -sivustoa.  Pelkästään koronavirusta käsitteleviä aineistoja emme avanneet käyttöön.  Taulukossa 4 on esitetty HAMKissa käyttöön otetut aineistot avaamishetken mukaan lueteltuina.

 

Otettu
käyttöön

Tietokannan nimi

Tarjoaja

Mihin asti käytössä

Sisältö

1.4.2020

Oppiportti (maksullinen koekäyttö)

Duodecim

31.5.2020

Yli 60 kirjaa, yli 20 laitekoulutusta, 45 videota, yli 40 luentoa ja yli 140 verkkokurssia

1.4.2020

Ebsco Academic eBook Subscription Collection

Ebsco

30.6.2020

Yli 200 000 kirjaa

1.4.2020

Ebsco Harvard Business Publishing ebook Collection

Ebsco

31.5.2020

Noin 650 e-kirjaa

1.4.2020

ProQuest Business Premium Collection

ProQuest

26.6.2020

Lehtiä, videoita

1.4.2020

ProQuest One Academic

ProQuest

26.6.2020

Lehtiä, videoita, väitöskirjoja

1.4.2020

ScienceDirectin e-kurssikirjavalikoima

Elsevier

18.6.2020

Noin 250 kirjaa

3.4.2020

ST-Akatemian videot

ST-Akatemia

31.7.2020

Videoita ja luentotallenteita

6.4.2020

MIT Press Direct

MIT

31.5.2020

Yli 2 500 kirjaa

17.4.2020

Kandidaattikustannuksen e-kirjat

Kandidaattikustannus

31.5.2020

Kuusi kirjaa

17.4.2020

SAGE Knowledge, SAGE Videos, SAGE Research Methods Videos

SAGE

16.7.2020

Videoita, kirjoja ja tapaustutkimuksia

20.4.2020

Ebsco Academic Search Ultimate

Ebsco

30.6.2020

Yli 6 400 lehteä; Associated Pressin uutisvideoita

23.4.2020

ProQuest Library & Information Science Collection 

ProQuest

23.7.2020

Noin 150 lehteä.

24.4.2020

De Gruyter Online

De Gruyter

30.6.2020

De Gruyterin ja sen yhteistyöyliopistojen yli 75 000 kirjaa

Taulukko 4: Uusia, väliaikaisesti tilattuja verkkoaineistoja HAMKissa keväällä 2020.


Mutta mitä tekivätkään asiakkaat – miten uusia tietokantoja käytettiin?

Duodecimin Oppiportti

Duodecimin Oppiportti oli auki ajalla 1.4.–12.6.2020.  HAMKin kirjasto ei ainakaan toistaiseksi ole tilannut Oppiporttia.  Saimme tästä koekäytöstä arvokasta tietoa siitä, olisiko hankintaa syytä harkita jatkossa. 

Oppiportin laitekoulutuksista Hengityksen tuki- ja korvaushoidon laitteet sai neljä avausta, muita ei avattu lainkaan.  Verkkokurssien suosituimmat olivat:

TOP 5 -Oppiportin verkkokurssit

Avaukset, kpl

Motivoiva keskustelu

9

Varfariinihoidon toteutus

7

Estä painehaava

5

Nuori vastaanotolla

5

Varfariinihoidon laskuharjoitukset

5

Oppiportin oppikirjoista taas eniten luettiin näitä:

TOP 10 -Oppiportin oppikirjat

Avaukset, kpl

Diabetes

567

Geriatria

89

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

88

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria

85

EKG

80

Kardiologia

72

Kirurgia

72

Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

71

Psykiatria

59

Anestesiologia ja tehohoito

53

Joku oli myös rohkaistunut yrittämään Kajoavat hengityslaitteet, peruskäyttäjä -verkkotenttiä.

Luentokokonaisuuksista Elämän loppuvaiheen hoito avattiin 5 kertaa ja Diabeteksen lääkehoito 3 kertaa.  Muut avatut kokonaisuudet olivat Aivovammat, Hoida hengitystieinfektiot oikein, Kuumeileva lapsi, Myrkyttyykö sydän?, Vajaatoiminnan Käypä hoito -suositukset sekä Vanhus päivystyksessä.

Yhteensä Oppiportissa oli 1 829 kappaletta avauksia ajalla 1.4.–12.6.2020.  Näistä avauksista pelkästään Diabetes-kirja kattoi siis yli 30 %.  Käytössä näkyi hieman myös koronaviruspandemia.

Ebscon Flipster

HAMKin kirjasto tilaa vuonna 2020 Flipster-lehtiportaaliin kahtatoista lehteä, mutta saimme keväällä 2020 laajasti auki muitakin.  Käyttö painottui selvästi ei-tilattujen lehtien suuntaan, ja näyttää siltä, että Flipsterissä luettiin paljon muitakin kuin opintoihin liittyviä lehtiä.  Flipsterissä varmaankin käyttölukemia on lisännyt selaileva käyttö ja serendipity-tyyppinen toiminta, jossa katsellaan mitä mielenkiintoista luettavaa löytyisi sen sijaan, että päämäärätietoisesti haettaisiin tietoa tietystä aiheesta.

Yhteensä lehtien numeroiden latauksia oli 97 kpl, ja verkossa luettuja 408 kpl.

TOP 5 -lehdet Flipsterissä

Avaukset toukokuussa 2020

Onko tilattu HAMKiin?

CrossStitcher

42

Ei

Prevention (Australia Edition)

19

Ei

World of Cross Stitching

13

Ei

3D World

9

Kyllä

FIT

9

Ei


Ebscon e-kirjakokoelma eBook Academic Collection

Avauksia oli yhteensä käyttöjaksolla 562 kpl (Database Usage Report / Total Full-Text Requests)

Avattujen e-kirjojen TOP 5 EBSCO:n eBook Academic Collectionissa:

Nimeke

Avauksia, kpl

A Practitioner's Guide to Account-Based Marketing

18

The Risk Management Handbook

15

Customer Experience Branding

13

The Employer Brand

13

Footwear Design

11

 

ProQuestin Business Premium Collection ja Academic One

Tilastot kertovat, että artikkeleita näistä tietokannoista avattiin (Journal Requests (Excluding OA Gold) / Total_Item_Requests) tarkastelujakson aikana 809 kappaletta.  Tätä kohtuullisen hyvää lukemaa saattaa selittää se, että ProQuestin , kuten toki EBSCOnkin, käyttöliittymä on jo entuudestaan tuttu asiakkaillemme.  Mielenkiintoista on se, että Hoitotiede-lehti on listan kärjessä!  Lehtihän on tutummin saatavilla Dorian kautta.

TOP 5 -lehdet ProQuestin kokoelmissa:

Avauksia, kpl

Hoitotiede

37

Collection and Curation

25

Journal of Supply Chain Management

17

Journal of Business and Psychology

15

Journal of Business Ethics

15

 

SAGE:n e-kirjat

Yhteensä 88 avattua e-kirjaa (Book Requests).
TOP 5 SAGE:n avatut e-kirjat

TOP 5 -e-kirjat SAGE:n palvelussa

Avauksia, kpl

Advanced Design in Nursing Research 12

12

The SAGE Handbook of Research on Teacher Education 11

11

The SAGE Encyclopedia of Out-of-School Learning 10

10

Managing Understanding in Organizations 6

6

E-Learning Theory and Practice 4

4

Sangen vähälle käytölle jäivät SAGE:n videot (33 avausta), Ebscon Harvard Business Publishing Collection (15 avausta), Elsevierin e-kirjapaketti (huhtikuussa 6 avausta, toukokuussa ei yhtään), ST-akatemian videot (ei lainkaan avauksia), ja Kandidaattikustannuksen e-kirjat (69 sivulatausta neljällä eri istuntokerralla). 

Lopuksi

Yhteenvetona voi todeta, että uudet aineistot eivät näytä saaneen laajempaa suosiota.  Emme toisaalta sitä odottaneetkaan: asiakkaiden tottumukset ohjaavat varmaankin voimakkaasti käyttöä, eikä uusiin aineistoihin tutustumiseen ollut liiemmälti aikaa tai koettua tarvettakaan.  Osa uusista aineistoista oli sisällöltään sellaista, että ne eivät aiheensa tai aineistotyyppinsä vuoksikaan voineet saada kovin laajaa suosiota.  Lisäksi, muutama kuukausi on lyhyt aika ottaa tietokanta laajasti käyttöön. Ja vielä: niistä tietokannoissa, joissa oli vain muutamia avauksia, suuri osa avauksista lienee ollut kirjaston henkilökunnan kokeiluja.

Erityisen kiinnostavaa on se, jääkö poikkeusajasta aikanaan pysyviä käytön muutoksia?  Alkavatko opiskelijat ja opettajat kysellä tai jopa vaatia enemmän e-aineistoja?  Valitaanko kurssikirjoja jatkossa enemmän sen mukaan, onko teos saatavilla verkkoversiona – toki taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevin ehdoin?  Joka tapauksessa tämän pandemia-ajan yksi havainto on se, että on syytä edelleen lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä opetushenkilökunnan kanssa niin kurssimateriaalin kuin muidenkin aineistojen hankinnassa.

Olemme nyt syksyllä 2020 hieman valmiimpia uuteen koronavirusaaltoon ja sen mahdollisesti tuomiin rajoituksiin.  Mielenkiintoista on katsoa, miten kustantajat reagoivat; tuodaanko tarjolle lisää aineistoja ja ehkä paremmilla ehdoilla? 

 

Kirjoittajat

Kari Mikkonen

tietoasiantuntija

Hämeen ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Hannu Jokiranta ti lokak. 06 15:31:01 2020

Hellou, Kari. Tein samantyyppistä tarkastelua vähän pienemmässä mittakaavassa Laureassa välillä 1.4. – 31.5. 2020. Tulokset löytyvät täältä: https://laureakirjasto.wordpress.com/2020/08/11/kayttotilastoja-koronakevaalta/.

Arja Kunnela pe lokak. 30 11:41:50 2020

Hoitotiede -lehti löytyy ProQuestin kautta ilman embargoa, kun taas Doria / Elektrassa näkyy hurja, entisestään kasvanut viive: uusi nro 3/2018 vs. ProQuest 2020; Vol. 32 (3))!
Tutkiva hoitotyö taas ilmestyy ProQuestiin vuoden viiveellä.

Jätä kommentti