Kreodi 2/2021: Koronakevään tunnelmia

15.04.2021

Jäät ovat lähteneet. Kuva: kuviasuomesta.fi, Markkinointitoimisto Tovari. CC0.

Tämä lehti kuvaa toisen covid19-poikkeuskevään tunnelmia: Vaikka amk-kirjastojen asiakaspalvelua on rajoitettu, toiminta ei ole lamaantunut. Uudet palvelutavat ovat vakiintuneet - samalla energiaa jää kehittämiseen ja kokeiluun. Vaikka sanomalehdet kertovat ihmisten väsymisestä rajoituksiin ja etätyöhön, amk-kirjastoissa paikoin tuntuu tekemisen tahti vain kasvaneen. 

Viime keväänä ei olisi uskonut, että vielä vuoden päästä poikkeusaika jatkuu. Mitä kuuluu ammattikorkeakoulujen korona-arkipäivään? Teimme viime kevään tapaan uuden kierroksen amk-kirjastoissa ja kysyimme, millä eväin arjessa edetään. Osa kirjastoista panostaa erityisesti opiskelijahyvinvointiin, osa henkilökunnan hyvinvointiin. Joskus tuntuu, että kirjasto on korkeakoulun viimeinen palvelu, joka haluaa pysyä auki.

Avoimet oppimateriaalit tiedonhankinnan opetukseen -yhteiskehittämisprojekti on edennyt ja kerännyt hienosti tekijöitä. Syntyvä oppimateriaali tehdään yhdessä ja se sisältää uusia teemoja. Materiaali tule kaikkien käytettäväksi Avointen oppimateriaalien kirjastoon (AOE).

Webinaarit ovat keränneet tänä keväänä isoja yleisöjä. AMKIT-verkostopäivillä oli osallistujaennätys: AMK-kirjastojen henkilökunnasta arviolta 75 % osallistui verkostopäivään ja palaute oli innostunutta. AMK-rinnakkaistallentajien aamukaffeilla oli tekemisen meininkiä, samoin kuin Theseus-webinaareissa. Toivottavasti webinaarien into ohjautuu yhteistyöhön ja konsortion uuden strategian jalkauttamiseen. 

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on saanut jatkoaikaa syksylle 2021. Hankkeessa eletään tulosten keräämisen aikaa kaikkien ammattikorkeakoulujen hyödynnettäväksi – myös niiden, jotka eivät ole olleet hankkeessa mukana. Järjestetään webinaareja ja kootaan materiaaleja muiden hyödynnettäväksi hankkeen eDuuniin. AMK-kirjastot ovat vahvasti toimijoina työssä mukana.

Hyvä kysymys on, jääkö jotain jäljelle hankkeen päätyttyä. Tänä keväänä on keskusteltu Avoin TKIO-verkoston toimintamallista ja keskustelu jatkuu vielä syksyllä. Haluammeko, että ammattikorkeakoulut verkostoituvat avoimen toimintakulttuurin kysymyksissä moniammattillisesti yli toimintorajojen? Yhteistyö TKI:n, IT:n, opetuksen, julkaisupalveluiden ja kirjastojen kesken on tärkeää, jos halutaan viedä toimintamalleja arkeen. Keskustelu jatkuu vielä syksyllä.

___________________________

Kreodin kesänumero 3/2021 on Avoin TKI & oppiminen -teemanumero, deadline 15.5. Lehti ei ole tarkoitettu vain hankkeen toimijoille, avoimuutta voi käsitellä laajasta näkökulmasta. Ota yhteyttä päätoimittajaan tai omaan aluetoimittajaasi.

 

 

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti