Kreodi 5/2020 on Asiakaspalvelu- ja saavutettavuusnumero

17.11.2020

Kuva: Minna Marjamaa. Creative Commons License
.

Marraskuun Kreodin teema on Asiakaspalvelu ja saavutettavuus. Teemanumerossa keskustellaan asiakaspalvelun roolista ja saavutettavuudesta sen laajemmassa mielessä. Tarvitaanko kirjaston asiakaspalvelua ylipäänsä enää? Minkälaisia saavutettavuushankkeita Celiassa ja ammattikorkeakouluissa on meneillään?  Entä millaista on Kreodin saavutettavuus?

Tänä syksynä asiakaspalvelu ja saavutettavuus ovat puhuttaneet ammattikorkeakoulukirjastoissa. Saavutettavuusvaatimukset astuivat täydellä teholla voimaan tänä syksynä, kun ennen 2018 julkaistujen digitaalisten palvelujen tuli olla saavutettavia 23.9.2020. Koko vuosi ammattikorkeakouluissa on tehty paljon työtä saavutettavuusdiretiivin ja Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten täyttämiseksi. Samalla aineistojen saavutettavuus on kehittynyt huimalla vauhdilla.

Kreodin toimitukseen on tullut jonkin verran kysymyksiä lehden saavutettavuudesta. Uuden alustan käyttöönotossa keväällä 2020 huomioitiin saavutettavuusvaatimukset ja alusta arvioitiin saavutettavuuden näkökulmasta. Kreodin saavutettavuutta on testattu muun muassa saavutettavuuden tutkimiseen suunnitellulla Web Accessibility Evaluation Tool-työkalulla sekä macOS-käyttöjärjestelmän VoiceOver-näytönlukutekniikkaa käyttäen. Verkkosivujen testaus on suoritettu eri verkkoselaimilla. Eri toiminnallisuudet on testattu, muun muassa navigointiin ja hakuun liittyvät toiminnot.

Verkkosivuston saavutettavuudesta on todettu muun muassa seuraavat asiat:

  • Sivuston käyttö on mahdollista näppäimistörajapinnan välityksellä.
  • Verkkosivuston elementeillä on niitä kuvaavat nimilaput tai selitteet, joita näytönlukutekniikat hyödyntävät.
  • Sivuston käyttö on mahdollista myös, kun verkkosivujen sisällön koko on suurennettuna 200 prosenttiin.
  • Verkkosivusto on responsiivinen ja sen selaaminen on mahdollista eri kokoisilla näytöillä.
  • Tekstien värin kontrastiero on tarpeeksi suuri verrattuna taustan väriin, eli teksti erottuu taustasta. Sivuston suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin saavutettavuuden kriittiset A- ja AA-tason vaatimukset.

Toisaalta lehden vanhalta alustalta siirrettyjen juttujen sisällöissä voi esiintyä saavutettavuuspoikkeamia erityisesti alt-tekstien ja otsikkorakenteen loogisuuden suhteen.

Kuinka sitten tehdä saavutettavia artikkeleita Kreodin alustalla?

Kreodin kirjoittajalle saavutettavuus tarkoittaa perusasioita: Tekstin tulee olla havainnollista ja selkeää. Kappaleet eivät saa olla pitkiä. Käytä aktiivirakenteita passiivirakenteiden ja lauseenvastikkeiden sijaan. Lisää kuville ja taulukoille tekstivastine (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön lyhyesti. Jos kuva on vain kuvituskuva ilman informaatioarvoa, lisää tieto kuvituskuva. Toimituskunta käyttää loogista rakennetta ja tyylejä rakentaessaan tekstin alustalle.

Haasteita ammattikorkeakouluille saavutettavuusvaatimukset asettavat erityisesti videon ja audion tekstityksen suhteen. Niin liikkuva kuva kuin ääni tulee varustaa tekstityksellä. Mistä löytyy lisää resursseja tehdä tekstityksiä? Oma toiveeni on, että tekstityksen tarve ei vähennä AMKIT-yhteistyön tai Avoin TKIO -verkoston yhteisten webinaarien järjestämistä - sehän ei varsinaisesti ole saavutettavuuden tarkoitus. Kreodin toimituksen toiveissa on jatkossa saada aikaan podcasteja ja lisätä liikkuvaa kuvaa.

Myös laajemmassa mielessä toivon, että saavutettavuus on enemmän mahdollisuus kuin rajoittava tekijä. Esimerkiksi opinnäytetöiden saavutettavuuden suhteen on herännyt huolta ja on esitetty toivetta siitä, että kaikki Theseukseen tallennettavat työt menisivät automaattisen saavutettavuustestauksen kautta. Theseus-toimiston kanta kuitenkin on, että saavutettavan opinnäytetyön rakentaminen on osa opinnäytetyön tekoa ja ohjauksellinen asia, se ei saa olla este opiskelijan valmistumiselle tai työn julkisen version tallentamiselle.

Saavutettavuuden rakentaminen kehittyy ja edistyy Suomessa parhaillaan kovaa vauhtia. Tällä hetkellä uudet asiat ovat viiden vuoden päästä yleiseksi hyväksyttyjä tapoja toimia. Tärkeintä on kulkeminen ja ohjaaminen oikeaan suuntaan.

Kreodin saavutettavuusseloste löytyy Kreodin alustalta joko kohdasta tietoa lehdestä tai alabannerista.

Kirjoittajat

Minna Marjamaa

asiantuntija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kirjoittajan muut artikkelit

Kommentit

Jätä kommentti