Kreodin logon suunnittelijan Päivi Kumarin haastattelu: Kreodin käsitteen alkulähteille

19.12.2012

Päivi Kumar on Kreodin uuden logon suunnittelija. Hän työskentelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa informaatikkona sekä kirjaston viestintäkoordinaattorina ja on mukana AMKIT-konsortion viestintäryhmässä. Aikaisemmalta koulutukseltaan Päivi on kuvaamataidon opettaja ja kuvataiteilija, mistä nousee taitoa visuaaliseen suunnitteluun. Kyselin Päiviltä, mistä idea uuteen logoon syntyi ja mitä logo kuvaa.


Idea logoon


Mistä sait idean Kreodin uuteen logoon?

- Aloin miettiä, mistä nimi Kreodi on tullut. Kyselin AMKIT-konsortion koordinaattorilta Ulla-Riitalta ja hän kertoi, että nimi on tullut biologiasta. Tein vähän selvitystyötä asiasta. 


Kreodin ensimmäisessä numerossa vuodelta 1999 sanottiin näin:

"Verkkolehti -hanke onkin edennyt nopeasti, sillä ensimmäinen numero on saatu valmiiksi. Verkkolehti on saanut nimekseen Kreodi, sillä sen tarkoituksena on viestiä ammattikorkeakoulukirjastojen vakaasta kehityksestä: merkitseehän sana kreodi mm. biologiassa vakaata kehityskulkua. Lehden on tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa."

- Löysin Yrjö Hailan kirjoituksen: Käyttäytyminen: Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden erottaminen mielivaltaista, joka avaasi hyvin kreodin käsitettä.

Yrjö Haila kertoo seuraavaa:

"Otan lähtökohdakseni 1900-luvun keskivaiheilla työskennelleen kehitysfysiologi–evoluutiobiologi C. H. Waddingtonin käsitteen "kreodi" (creode). Termi kattaa organismin aikuistumiseen johtavan kehityskulun kaikkine siihen vaikuttavine geeni–toiminta systeemeineen sekä geenivaikutusten intensiivisyyttä muuntavine, toisiinsa kytkeytyvine kontrollijärjestelmineen (Waddington 1962, 45). Waddingtonin kreodia on usein havainnollistettu kuvalla pallosta, joka pyörii haarautuvien laaksojen halkomassa vuoristomaisemassa rinnettä alas. Vähäiset geenitoiminnan erot tai ympäristöstä tulevat häiriöt – siis satunnaiset tekijät – voivat ratkaista, kumman laakson kreodi "valitsee" kussakin risteyskohdassa, mutta valinnan tapahduttua se jatkaa valituksi tullutta reittiä edelleen."

Kreodi -käsitteen merkittävä etu on, että se korostaa yksilönkehityksen kokonaisuutta, koko organismia, yksittäisten ominaisuuksien sijasta, Päivi kertoo.

- Etsiskelin vielä hieman lisää tietoa Waddingtonin teorioista. Yhdistelin mielessäni ammattikorkeakoulujen verkkolehden ajatusta (from librarians to librarians) ja tätä teoriaa kreodista. Minulle tuli mielikuva kädestä, joka kokoaa palloja (esim. tietoa ja tapahtumia amk-kirjastokentältä) ja sitten laittaa ne liikkeelle vierimään eri suuntiin. Jokainen pallo vierii omaa polkuaan. Pohdintani jälkeen näin unen tästä liikkeestä ja unessani oli tuon ajatuksen visuaalinen ilme. Seuraavana päivänä töissä ryhdyin selittämään tätä unta Ulla-Riitalle ja tulin samalla luonnostelleeksi logon kuva-osuuden. Iltapäivän aikana valitsin kuvaan sopivaa kirjasintyyppiä ja lopulta lähetimme logon Mediakeskus Valoon viimeisteltäväksi.

 

Kuinka logoa voi soveltaa?

Kuinka logoa on tarkoitus toteuttaa? Voiko logon väriä esim. vaihtaa?

- Logon väriä voi hyvin vaihtaa, mikäli haluaa, se ei ole sidottu mihinkään väriin, Päivi lupaa.

 

AMKIT-konsortion viestintäryhmän toiminta

 

Millaisena olet kokenut työskentelyn AMKIT-konsortion viestintäryhmässä?

- Työskentely AMKIT-konsortion viestintäryhmässä on ollut antoisaa. Minua yleensä motivoi oppiminen ja tässä ryhmässä ollessani olen oppinut paljon. Olen saanut käyttää luovaa puoltani ja sitä kautta löytänyt keinoja tuoda luovuutta myös omaan työhöni.  Pidän ryhmässä työskentelystä, koska jokainen tuo ryhmään oman osaamisensa tai kädenjälkensä ja yhdessä saadaan aikaan jotain paljon parempaa, kuin ehkä kukaan meistä yksin saisi. On myös jännittävää huomata, että usein samat asiat ovat tekeillä sekä AMKIT-konsortion viestintäryhmässä että omalla työpaikallani. Näin työskentely ryhmässä on tukenut omaa työtäni ja päinvastoin, kertoo Päivi.

Kiitos Päiville haastattelusta ja logon tekemisestä! Tervetuloa kaikille mukaan AMKIT-konsortion työryhmiin!

Kommentit

Jätä kommentti