”Kuinka suuri maailma tiedonhaku on”

17.12.2015

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMKin) Asiantuntijan tiedonhankinta on suosittu vapaavalintainen verkkokurssi, joka toteutetaan suomeksi kahdesti ja englanniksi kerran vuodessa. Se sopii kaikille opiskelijoille (amk, yamk, AOKK). Keväällä 40 opiskelijaa ohjaa monta informaatikkoa. Syksyllä ohjaan itsekseni tai kollegan kanssa 25 opiskelijaa; silloin etusija on heillä, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opinnäytetyönsä lähteiden etsintään tai joiden opinto-oikeus on loppumassa.

Puskaradio vinkkaa
Tieto opintojaksosta on kirjaston sivulla ja Oppariblogissa. Tehokkain on puskaradio, eli opiskelijoiden ja opettajien kehut. Koska verkkokurssi täyttyy nykyään nopeasti, himmaamme markkinointia.

Ongelmana on, että vain osa ilmoittautujista suorittaa verkkokurssin loppuun asti, tai edes aloittaa sitä. Syitä lienee useita: Opiskelijat ylibuukkaavat ilmoittautumisiaan. Kaikilla ei ole opparin aihetta, vaan osa ilmoittautuu siinä toivossa, että aihe putkahtaa jostain ennen opintojakson alkua. Osa haluaa lähinnä viisi opintopistettä, ja kun työtila Optimassa avataan, säikähtää – homma vaatiikin keskittymistä!

Monta kärpästä yhdellä iskulla
Opiskelijan on joka tapauksessa perehdyttävä julkaisuihin tietoperustaa ja tutkimusmenetelmän valintaa varten. Moni kaipaa tietoa myös toimialasta tai työn toimeksiantajasta. Kokonaisuus on kymmenen askeleen urakka: kuvio

Ohjaajalle työläimmät tehtävät ovat 3, 6 ja 7. Minun on perusteltava, miksi opiskelijan hakulause ei toimi (oikein) ja millainen hakulause on osuvampi. Hakuja on myös testattava.

Ohjaukseen panostaminen selittää saamamme erinomaisen palautteen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään oma kannustava tutorinsa. Määrittelemme opetustiimissämme, kuka sijaistaa ketäkin toimivapailla.

Viikkoaikataulutus on hyvä laatia – vaikka joustamme opiskelijoiden tarpeiden mukaan – sillä muuten osa porukasta tarttuu tehtäviin vasta lukukauden lopussa. Harmittavaa on, jos opiskelija ei hyödynnä lähdeluettelossaan tietokannoista löytämiään lähteitä!

 Miksi sitä täytyy oikein opiskella?
Yamk-opiskelija Marjo Jokinen, kevään 2015 verkkokurssilainen, kertoo tiedonhankinnastaan näin:

Aluksi tiedonhankintaprosessi tuntui haastavalta. En oikein osannut aloittaa hakulauseiden muodostamista. Omassa opinnäytetyössäni on paljon käsitteitä, jotka ovat todella laajoja, kuten mm. työhyvinvointi, työssäjaksaminen ja työkyky. Niiden rajaaminen tuotti aluksi hankaluuksia. Nyt kurssin lopussa olen huomannut, että hauista tulleiden lähdeviitteiden myötä pystyn rajaamaan seuraavaa hakua. Lähteistä löytyi käsitteitä, joilla pystyn muodostamaan uusia hakulauseita. Lähteistä löytyi myös käsitteitä, joita mahdollisesti tulen lisäämään omaan opinnäytetyöni teoriaperustaan.

Aluksi eri tietokannat tuntui kovin vaikeilta ja monimutkaisilta, mutta kurssimateriaalin ja videoiden avulla kaikkiin tietokantoihin pääsi hyvin tutustumaan. Huomasinkin, että kaikki tietokannat olivatkin todella helppokäyttöisiä ja kun niitä osasi käyttää oikein niistä myös löytyi oikeanlaista tietoa helposti. Aikaisemmin on tullut käytettyä hakutapana paljon avointa nettiä. Kurssin aikana huomasin, että se on kaikista vaikein käyttää, jos haluaa löytää asiasisällöltään luotettavia ja todenmukaisia lähteitä. 

Tiiviin tekstin kirjoittaminen on ollut minulle aina hankalaa. Helposti tulee kirjoitettua melkein sana sanasta suoraan lähteestä, eikä niinkään tuottaa omaa tekstiä. Kurssin aikana olen huomannut, että on helpompaa kirjoittaa omaa tekstiä, jos on monta lähdettä, missä kerrotaan sama asia monella eri tapaa kuin jos käyttää vain yhtä lähdettä.
Lähdekriittisyyttäkin olen oppinut, mitä enemmän tietoa etsii ja löytää, sitä paremmin oppii tunnistamaan luotettavat ja pätevät lähteet. Oppii myös tunnistamaan kirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet paljon samasta aiheesta ja löytää niin sanotusti aiheen alan ammattilaiset. Ennen kurssia käytin vain muutamia tietokantoja tiedonhakuun, kun taas nyt käytän kaikkia mahdollisia tietokantoja mitä vaan löydän.

Ennen mietin, että miten tiedonhakua voi opiskella ja mitä vaikeaa siinä on, että sitä täytyy oikein opiskella. Tämän kurssin myötä olen huomannut, kuinka suuri maailma tiedonhaku itsessään on ja kuinka paljon enemmän se antaa kun sen osaa tehdä oikein ja järjestelmällisesti. Oma opinnäytetyöni lähteet olisivat jääneet aika suppeiksi, jos ne olisivat jääneet vanhan tiedonhankintataitoni varaan.

Uutta päin!
Uudet informaatiolukutaidon tavoitteet muuttavat jatkossa opetustamme. Entä olisiko järkevää teettää pari tehtävää ennen opintojakson aloituskontaktia? Se voisi erottaa ne opiskelijat, jotka ovat tosissaan, niistä, jotka ilmoittautuvat varmuuden vuoksi. Ja voiko kommentointiin kuluvaa aikaa lyhentää?

Keskustelut totuttavat opiskelijat tiimityöhön. Kuitenkaan kaikki eivät halua koko ajan kommunikoida joka suuntaan; oppimisvaikeuksisille vuorovaikutuspakko joka opintojaksolla voi olla este opintojen sujumiselle. Keskustelun on oltava houkuttelevaa – helppo sanoa, hankala toteuttaa verkossa?

Kommentit

Jätä kommentti