Kuinka tuore amkilainen selviää informaatiolukutaidon opetuksesta?

03.06.2019

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Viime joulukuussa sain tuoreet kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomin paperit käteeni. Nyt, vain muutamia kuukausia myöhemmin suunnittelen itse tiedonhaun opetustunteja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille samassa oppilaitoksessa, mistä itse valmistuin. Tunne on ajoittain sama kuin viisi vuotta sitten ollessani aloitteleva kieltenopettaja yläkoulussa: toisaalta koen intoa ja halua kehittää opetusta, mutta toisaalta tehtävään liittyvä työmäärä tuntuu suurelta.

 

Opiskelijasta opettajaksi

 

Aloittelevan informaatikko-opettajan täytyy lyhyessä ajassa opetella valtavasti uusia asioita. Hänen täytyy ottaa haltuunsa kymmeniä eri tietokantoja, tutustua verkkotyökaluihin, suunnitella tunnit sekä niihin liittyvät alakohtaiset esimerkit ja tehtävät sekä laatia palautelomakkeet puhumattakaan kirjaston muihin käytäntöihin ja järjestelmiin tutustumisesta. Viimeistään ACRL:n laatimia vanhoja informaatiolukutaidon osaamistavoitteita ja uusia informaatiolukutaidon kehyksiä tutkiskellessa pää menee aivan pyörälle. Kuinka tuore amkilainen oikein selviää informaatiolukutaidon opetuksen tuomista haasteista?

 

Hyödynnä vanhaa

 

Kirjastoalalle hakeutuu tunnetusti hyvin tunnollista väkeä, mutta liika tunnollisuus kostautuu nopeasti. Kuten kaikessa työssä, niin myös aloittelevana tiedonhaun opettajana täytyy muistaa oma jaksaminen. Liian isoa palaa ei kannata haukata heti alkuun. Vaikka olisi mahtavaa keksiä jotain uutta ja innostavaa, niin pyörää ei tarvitse keksiä heti uudelleen. Voin luottaa siihen, että vanhat, hyväksi todetut käytännöt on todettu hyviksi käytännöiksi ihan syystä. Uudistamiselle jää kyllä aikaa myöhemminkin, joten alkuvaiheessa tyydyn hyödyntämään vanhaa lisäten siihen kuitenkin jotain omaa ja persoonallista.

 

Perehdytysmateriaaleja sekä aikaisempina vuosina tehtyjä opetusmateriaaleja sekä esimerkkejä minulla on onneksi käytettävissäni, joten aivan tyhjästä ei tarvitse kuitenkaan aloittaa. Perehdytystuokiota on myös järjestetty kiitettävästi muiden opetustyötä tekevien informaatikoiden kanssa. Pöydälläni odottaa pino kirjoja informaatiolukutaidon sekä tiedonhaun opetuksesta, joihin haluan perehtyä kirja kerrallaan heti kun kalenterini sen sallii. Pedagogista kokemusta minulta löytyy onneksi jo takataskusta, joten luokkahuoneen eteen astuminen ei onneksi hirvitä ajatuksena.

 

Hyödynnä uutta

 

Ilman aikaisempaa tiedonhaun opetuskokemusta minun on hieman vaikea hahmottaa, millaiset tiedonhaun sekä informaatiolukutaidon valmiudet tämän päivän opiskelijoilla oikein on. Alakohtaisia erojakin varmasti löytyy. Koetan palauttaa mieleeni, mitkä olivat omat sekä kanssaopiskelijoideni heikkoudet sekä vahvuudet aloittaessamme kirjastoalan tiedonhaun peruskurssit, sekä mistä halusimme lisää tietoa. Kirjastoalan koulutus aiheesta on kattavampi kuin muiden alojen, joten tuoreena informaatikkona pääsen heti ottamaan käyttöön juuri oppimani uusimman tietotaidon tiedonhausta sekä informaatiolukutaidosta.

 

ACRL:n vuonna 2015 julkaistuista uusista informaatiolukutaidon kehyksistäkin tarttui jo sen verran mukaan, että tiedostan muuttuneen informaatioympäristön tuomat haasteet niin opiskelijoille kuin informaatiolukutaidon opettajillekin. Informaatiolukutaidon määritelmä on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi sisältäen niin tiedon tuottamisen kokonaisprosessin ymmärtämisen kuin myös tiedon käyttämisen vastuullisuuden sekä eettisyyden näkökulmien huomioon ottamisen. Kehykset painottavat vahvasti opiskelijan taitojen kehitystä koko hänen akateemisen uransa ajan, ja informaatiolukutaito kehittyy osana jokaista opintojaksoa ja kurssia. Vastuu opiskelijoiden taitojen edistämisestä on koko oppilaitoksella.

 

Luota itseesi

 

Olen moneen otteeseen todennut, että minkä tahansa asian oppii kaikkein parhaiten opettamalla sen muille. Annan siis itselleni luvan oppia opettamisen kautta. Muutaman hyväksi havaitun asian pyrin pitämään mielessäni erityisesti ensimmäisen opetusvuoden, sekä koko työurani ajan: Opi virheistäsi ja havainnoi. Korjaa ja paranna. Anna uusien ajatusten ja ideoiden kypsyä kokemuksen kartuttua. Laita uudet, jopa hölmöltä tai haastavalta tuntuvat ideat muistiin. Niistä voi jalostua jatkossa käyttökelpoisia toimintamalleja. Muista, että sinut valittiin tähän tehtävään muiden joukosta syystä. Luota itseesi.


 

Tietoa kirjoittajasta

Merja Sormunen, informaatikko, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto

Kommentit

Jätä kommentti