Lahden ammattikorkeakoulun musta syksy

16.04.2019

Kuva: Anita Segerstedt

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) syksyn 2018 yhteistoimintaneuvottelut päättyivät lokakuussa 30 työntekijän irtisanomiseen. Lisäksi seitsemän henkilön työsuhde päättyy muunlaisin järjestelyin ja kymmenelle henkilölle tarjottiin muuta työtä irtisanomisen välttämiseksi. Työvoiman vähennys kohdistui hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Henkilöstösäästöjen lisäksi pystyttiin löytämään myös toiminnallisia ja tilavuokriin liittyviä säästöjä. Tässä lahtelaisten mietteitä tapahtuneesta.

 

Mitä yt-neuvottelut merkitsivät kirjaston osalta?

Kirjaston osalta YT-kierros oli musertava, kirjastosta irtisanottiin yhdeksän henkilöä ja lisäksi kahden pois siirtyvän henkilön vakanssit lakkautettiin. Kaiken kaikkiaan 11 hengen henkilöstövähennys oli 18 ihmisen yksikössä merkittävä, vaikka irtisanottujen joukossa oli myös osa-aikaisuuksia ja työvapaita. Vähennysten kohdistuminen näin voimakkaasti nimenomaan kirjastoon liittyi sekä toimintaympäristön muutokseen, että kirjaston ulkopuolisten palvelusopimusten lakkaamiseen.

Minkälaisia tunnelmia muutos on kirjastossanne herättänyt?

Syksy on ollut todella raskasta aikaa. Irtisanotuilla ei ollut työvelvoitetta, joten jouduimme luopumaan kollegoistamme yhdellä kertaa, vain päivässä kirjaston arki oli pysyvästi muuttunut. Jouduimme välittömästi miettimään, miten saamme kirjaston palvelut pyörimään jäljellejääneiden voimin ja valitettavasti karsimaan asiakaspalveluaikojamme merkittävästi. Myös tiedon ja osaamisen menetys on ollut valtava, kokonaisia osaamisalueita hävisi joukoistamme kokonaan.

Minkälaisia ajatuksia kirjaston kehittämisestä tulevaisuudessa teillä AMK-kirjastossanne on?

Kirjaston tulevaisuudessa siintää uusia muutoksia, kun Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun (SAIMIA) fuusion yhteydessä Lahden ammattikorkeakoulun tukipalveluhenkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä LUT-yliopiston (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) palvelukseen. Kirjaston osalta tämä tarkoittaa yhdistymistä Lappeenrannan tiedekirjaston kanssa.

Vuoden 2019 aikana LUT-yliopiston Lahden kampuksen toiminta muuttaa nykyisten Lahden korkeakoulukirjaston tilojen kanssa samaan rakennukseen NiemiCampukselle, jolloin koko LUT group (LUT-yliopisto ja LAB, eli fuusioituneet LAMK ja SAIMIA) toimivat samassa rakennuksessa, kuten myös Lappeenrannassa on toimittu jo pitkään. Tämä kahden kampuksen malli tarjoaa varmasti myös Lahdessa synergiaetuja ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

 

Tietoa kirjoittajasta:

Riikka Sinisalo toimii informaatikkona Lahden ammattikorkeakoulussa

Kuva: Anita Segerstedt

Lisää aiheesta:

ESS. 2019. Lamkin yt-neuvottelut päätökseen – 30 työtekijää irtisanottiin. Saatavissa: https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2490728

LAMK. 2019. Hallitukset päättäneet LAMKin ja SAIMIAn fuusioitumisesta. Saatavissa: https://www.lamk.fi/fi/uutiset/hallitukset-paattaneet-lamkin-ja-saimian-fuusioitumisesta

LAMK. 2019. Lahden ammattikorkeakoulun tukipalvelut LUT-yliopistoon. Saatavissa: https://www.lamk.fi/fi/uutiset/lahden-ammattikorkeakoulun-tukipalvelut-lut-yliopistoon

 

 

Kommentit

Jätä kommentti