Matkakertomus 26. – 30.10.2016, Dundeen yliopisto

13.04.2016

Osallistuin Erasmus-vaihtoon viime lokakuussa Skotlannissa. Yhdessä kahden sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin kanssa tutustuimme Dundeen yliopiston luonnon- ja insinööritieteiden tiedekunnan (School of science and engineering) tekniikan alan eri koulutusohjelmien opetuskäytäntöihin ja oppimisympäristöihin.

Näkymä Top of the Tower kampuskahviosta Tayn lahdelle. Vasemmalla toinen joen ylittävistä silloista, Tayn maantiesilta. Oikealla majapaikkamme Queen’s hotel.Monialaiset projektit tärkeässä roolissa tekniikan opetuksessa
Vierailumme sisälsi lukuisia tapaamisia ja paljon keskustelua eri koulutusohjelmien opetushenkilöstön kanssa. Koulutusohjelmien välillä on runsaasti yhteystyötä ja opetus on painottunut projektimuotoiseen oppimiseen. Esimerkiksi kone- ja sähkötekniikan (Mechanical and Electronic Engineering) koulutusohjelma tekee mm. paljon yhteistyötä lääketieteen ja terveystieteen koulutusohjelmien kanssa. Toisena vuotena alkavat projektityöt, joista osa on vapaaehtoisia, eikä niistä kerry opintopisteitä. Neljännellä eli viimeisenä vuotena jokainen opiskelija tekee itsenäisen projektityön.

Kuva 2. Laboratorioissa tehdään tuttuun tapaan ryhmätöitä.
Kuva 3. Opiskelijoiden suunnittelemia ja valmistamia apuvälineitä kun yhdellä kädellä on pärjättävä
Opiskelijayhdistys rules
Dundeen yliopiston kampuksella opiskelee noin 18000 opiskelijaa. Alueella on runsaasti opiskelija-asuntoja, oma urheilukeskus, tenniskenttä sekä uimahalli. Lisäksi opiskelijayhdistys ylläpitää viisikerroksista baari/ruokala/kokoontumistilaa, johon kuuluu myös oma sekatavarakauppa.  Opiskelijayhdistys on erittäin vahva toimija kampuksella ja sen mielipiteitä kuunnellaan tarkalla korvalla myös Dundeen yliopiston kirjasto- ja oppimiskeskuksessa (Library & Learning Centre, LLC).

Kuva 5. Pääsisäänkäynti opiskelijayhdistyksen rakennuskompleksiin
Kuva 6. Opiskelijoille tarjolla rauhallinen keskustelupaikka
Uusitun pääkirjaston houkuttavat tilat ahkerassa käytössä
Dundeen yliopiston kampusalueen viidestä kirjastosta tutustuimme pääkirjastoon, jota oli juuri laajennettu ja remontoitu. Kirsty Beveridge (tekniikan koulutusohjelmista vastaava informaatikko) ja David Hart (palvelupäällikkö ja yhteysinformaatikko tiedekuntaan) esittelivät meille kirjaston tiloja, jotka on rajattu erilaisiin työskentelytarkoituksiin. Kirjaston kolmeen kerrokseen mahtuu samanaikaisesti työskentelemään tuhansia opiskelijoita. Silmiinpistävää oli tilojen korkea käyttöaste.
Kuva 7. Pääkirjaston kolmessa kerroksessa on paljon erityyppisiä työskentelytiloja.
Kuva 8. Iltapäivällä kirjaston kaikki työskentelytilat ovat täynnä.
Kuva 9. Voisin kuulla neulan tipahtamisenkin…
Kuva 10. Kahvilla kirjastokierroksen jälkeen.
Kirjaston ja muiden toimijoiden yhteistyö näkyy

Pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa heti sisääntulon jälleen sijaitsee Infozone, kirjaston ja tietohallinnon yhteinen palvelupiste. Sen yhteydessä on tietopalvelu, jossa informaatikko päivystää kaksi tuntia joka päivä ja on tavattavissa sopimuksen mukaan myös päivystysajan ulkopuolella. Infozonen vieressä päivystää myös CASTLE http://www.dundee.ac.uk/castle/, joka tarjoaa tukea opiskelijoille ja henkilökunnalle erilaisten akateemisten taitojen kehittämiseen ja auttaa työllistymistä koskevissa kysymyksissä.  Akateemisiin taitoihin kuuluu myös digitaalisten lukutaitojen opetus kaikille tiedekunnille, josta vastaa yksi informaatikko (Learning and Teaching Librarian) kirjastosta.
Kuva 11.  InfoZone, kirjaston ja tietohallinnon yhteinen toimipiste pääkirjastossa.Kirjaston opetus- ja ohjauskäytännöistä
Tiedonhankinnan opetuksesta ja ohjauksesta vastaa tiimi (Liaison team), joka koostuu eri koulutusalojen informaatikoista. Myös tietopalvelusihteerit osallistuvat opetukseen, esimerkiksi apuopettajan roolissa työpajoissa, joissa opetellaan EndNote viitteidenhallintaohjelman käyttöä. Lukuvuoden alussa tietopalvelusihteerit perehdyttävät myös uusia opiskelijoita kirjaston palveluihin osana kirjastokierrosta. 

Opetuksessa luennot ovat edelleen käytetyin muoto. Tietokantojen ja viitteidenhallintaohjelman käyttöä opetellaan myös työpajoissa. Kirjaston antama opetus on eriytynyt omiksi toteutuksikseen, aikaisemmin opetus oli integroitu koulutusohjelmien sisältöihin ja opetus arvioitiin omana suorituksena osana kyseistä opintojaksoa.

Projektimainen työskentelytapa ja erilainen tietoperusta vaikuttavat tekniikassa tiedonhankinnan opetuksen määrään ja toteutusten ajankohtiin. Opetus painottuu opinnäytetyövaiheeseen. Tekniikan opiskelijat itse haluavat ohjausta ja opetusta ensisijaisesti viitteidenhallintaan.

MyDundee (Blackboard oppimisympäristö) http://www.dundee.ac.uk/library/ctil/mydundee on räätälöity opiskelijan ja opettajan työtilaksi, josta on pääsy kirjaston ylläpitämiin järjestelmiin. Kirjaston opetuksessa käytettävät materiaalit ovat pääosin kuitenkin saatavana LibGuidesin kautta.  Yksittäisten moduulien aineistojen päivittäminen My Dundeessa on osoittautunut aikaa vieväksi ja siksi kaikki opetuksessa käytettävät aineistot pyritään keskittämään LibGuidesiin. Itse tehdyistä kuvakaappauksista ja ohjeistuksista on pääosin luovuttu ja siirrytty käyttämään ensisijaisesti palveluntuottajien omia koulutusmateriaaleja.

Vanhaa viiniä uusissa pulloissa - lukulistat ja chat
Oppimateriaalien hankintaprosessissa keskeisessä osassa on kurssien lukulistat (reading lists). My Dundeen kautta opiskelijoilla on pääsy kurssien lukulistoille, joita opettajat koostavat eri tavoin riippuen koulutusalasta ja kurssista. Tässä on apuna muutaman tietopalvelusihteerin tiimi, joka voi tehdä myös lisäyksiä lukulistoille opettajien puolesta.  Talis-ohjelmalla https://talis.com/reading-lists/ ylläpidetyt listat voivat olla hyvinkin pitkiä ja yksityiskohtaisia, toisaalta esimerkiksi tekniikassa yksittäisen kurssin lukulistalta voi löytyä vain yksi käsikirja.  Aikaisemmin lukulistat olivat saatavissa pääosin vain moduulien oppaissa, joita opiskelijat käyttivät My Dundeen kautta. Näihin lukulistoihin kirjastolla oli harvemmin pääsyä.  Tilanteen korjaamiseksi opiskelijayhdistys vaati muutosta tilanteeseen, mikä johti työryhmän perustamiseen toiminnan laadun varmistamiseksi: http://www.dundee.ac.uk/media/dundeewebsite/library/documents/pdf/Reading%20List%20Policy.pdf

Ask the Library -chattipalvelu https://libraryh3lp.com/ on otettu hyvin vastaan ja sen aukioloa on laajennuttu myös viikonloppuihin. Chat-palvelu on avoinna viikolla aamuyhdeksästä iltakymmeneen ja viikonloppuisinkin palvelu on asiakkaiden käytössä viisi tuntia päivittäin. Palvelua pyöritetään ensisijaisesti eri toimipaikkojen kirjastoapulaisten voimin. Chattia käyttävät sekä opiskelijat että henkilökunta, uusia käyttäjiä tulee lisää, mutta palvelun olemassaolosta pitää myös tiedottaa edelleen erilaisissa tilaisuuksissa. Kysymykset jakautuvat tasaisesti yleisluonteisiin kysymyksiin (lämmitys, aukioloajat, kirjojen paikantaminen, lainojen uusiminen, tilavaraukset) ja kysymyksiin, jotka käsittelevät alakohtaisia tiedonlähteitä ja -hakuja.

Hyvä puoli palvelussa on se, että kaikki ne henkilökunnasta jotka ovat mukana palvelussa näkevät keskustelut ja voivat oppia samalla myös uutta. Palvelun tarjoaminen sitoo yllättävän paljon henkilökunnan työresursseja. Ainoastaan ne kirjastonhoitajat jotka kuuluvat asiakaspalvelutiimiin, ovat mukana chattipalvelussa. Tämä johtaa usein siihen että kysymyksiä lähetetään edelleen toisten tiimien käsiteltäväksi. Jatkossa myös muidenkin tiimien jäsenten olisi hyvä olla mukana palvelun laadun varmistamiseksi.

Lopuksi
Matka oli kaiken kaikkiaan antoisa ja keskustelut antoivat hyvää pohjaa omalle kehittämistoiminnalle. Keskustelu on jatkunut vierailun jälkeen Dundeen kirjastossa tavattujen henkilöiden kanssa ja siihen on osallistunut myös muita kirjaston opetuksessa vahvasti mukana olevia henkilöitä. Odotettavissa on vastavierailu ja/tai muu yhteistyötoteutus, kivaa!

 

 Nina Hynnä
informaatikko
HAMK, Valkeakosken kampuskirjasto

Kommentit

Jätä kommentti