Metropolian kirjaston koulutustarjonta uuteen kuosiin

19.06.2014

Koulutustarjonta-sivustolta löytyy tietoa myös informaatiolukutaidosta sekä koulutusten osaamistavoitteista. Kuva: Annamari Ikonen

Kuinka voisimme parantaa kirjaston koulutusten näkyvyyttä isossa organisaatiossa? Miten löytää väylä laajempaan opettajayhteistyöhön?  Nämä kysymykset mielessä Metropolian kirjastossa koottiin koulutukset yhteen paikkaan. Syntyi Kirjaston koulutustarjonta -sivusto, sieltä löytyy kaikki!

Metropolian kirjastossa tehdään hyvää työtä IL-osaamistavoitteet mielessä. Siitä huolimatta tiedonhankinnan koulutukset eivät aina tavoita opettajia ja opiskelijoita oikeaan aikaan. Koulutustarjonta ei myöskään jakaannu tasapuolisesti kaikille opiskelijoille. Esimerkiksi tekniikan alan opiskelijat jäävät opinnäytetyövaiheessaan usein vaille tiedonhankinnan ohjausta.

Kirjaston koulutustarjonta kaipasi mitä ilmeisimmin selkiyttämistä ja sisältöjen tarkempaa määrittelyä. Mietimme myös koulutusten markkinoinnin tehostamista. Tiedot kursseista löytyivät ensisijassa intrasta koulutusalakohtaisista työtiloista tai Moodlesta, mutta koko kirjaston tarjontaa ei ollut yhteen koottuna.
Osaamistavoitteet kirjaston koulutuksissa. Kuva: Päivi Kumar
Näin yhteinen koulutustarjonta syntyi

Tiedonhankinnan opetustiimi ryhtyi työstämään yhteistä koulutustarjontaa syksyllä 2012. Aluksi tuntui mahdottomalta saada kokonaiskuvaa kaikesta Metropolian kirjastoissa järjestettävästä tiedonhaun ohjauksesta ja opetuksesta. Prosessista tulikin pidempi kuin osasimme aavistaa.

Aloitimme opetuksen kartoittamisella syksyllä 2012. Jokainen kirjasto kirjasi excel-taulukkoon seuraavat tiedot: koulutuksen nimi, sisältö, kohderyhmä ja kesto. Tarkoituksena oli löytää yhteiset nimittäjät, joista lähtisimme työstämään yhteisiä opetuspaketteja. Puhuimme myös konseptoinnista ja tuotteistamisesta. Melko nopeasti kävi selväksi, että kirjaston koulutukset painottuvat kolmeen vaiheeseen: opintojen alkuun, keskivaiheeseen ja opinnäytetyövaiheeseen. Huomasimme myös, että esimerkiksi aloittavien opiskelijoiden infolla oli seitsemän erilaista nimeä!

Kesäkuussa 2013 järjestimme tulevaisuustyöpajan kaikille opettaville informaatikoille. Tavoitteeksi kirjasimme ”käynnistää konseptointi yhdessä ja sopia miten jatketaan”. Päivän aikana mietittiin paketeille sopivia nimiä, sisältöä, markkinointia, tiedonhankinnan ohjausta tulevaisuudessa sekä kirjaston sisäistä yhteistyötä. Tämän jälkeen kirjaston opetustiimi jatkoi pakettien työstämistä. Marraskuussa kävimme paketteja vielä kirjaston porukalla yhdessä läpi.

Aluksi työstimme paketteja wikiin, mutta siirsimme ne uudelle alustalle eli LibGuidesiin. Pakettien visuaalinen ilme muuttui täysin. Alkoi tuntua siltä, että työ saadaan loppuun ja hyvältä näyttää! Tiivis yhteistyö kirjaston viestintäkoordinaattori Päivi Kumarin kanssa oli olennainen osa työskentelyä. Hän mm. suunnitteli kaikki kuvat Piktochart-ohjelmalla.

Opetustiimi jatkoi pakettien viilaamista. Tapasimme kevään 2014 kuluessa 16 kertaa!

Useimmiten tapasimme Lyncin kautta, ja totuimme myös siihen, että kaikki eivät aina päässeet paikalle. Lopulta koulutustarjonta julkaistiin huhtikuussa 2014. Englanninkielistä koulutustarjontasivustoa hiotaan vielä.

Markkinointi
”Eipä ole helppoa miettiä, mitä roll-upissa olisi, niin että siinä olisi mahdollisimman vähän asiaa.”, tuskailimme yhdessä.  Erityisesti teksti ja sen sijainti roll-upissa vaati mietintää ja kymmenisen erilaista luonnosta. Lopulta päädyimme rataskuvaan ja tekstiin ”Taitavaksi tiedonhakijaksi kirjaston avulla! / Develop your information skills with the library!”.  Markkinointiin tarkoitettuihin julisteisiin ja kortteihin halusimme tekstin: ”Tahdotko taitavaksi?” / ”Want to become skillful?”.  Toivomme lukijan pohtivan mistä oikein on kysymys.

Syyslukukaudella Metropoliassa järjestetään useita ops-tilaisuuksia opettajille. Aioimme porukalla jalkautua näiden tilaisuuksien oville: jaamme kortteja ja kerromme opettajille yhteistyömahdollisuuksista kirjaston kanssa. Tiedotamme koulutustarjonnasta myös intrassa ja facebookissa.

Miten tästä eteenpäin?
Nyt kun projektimme ensimmäinen vaihe - koulutustarjonnan selkiyttäminen - alkaa olla valmis, jatkamme koulutussisältöjen suunnittelulla. Tavoitteena on entistä enemmän suunnitella tuntien sisältöjä yhdessä, jakaa opetusmateriaalia sekä vinkkejä hyvistä käytänteistä. Siis tehdään enemmän yhdessä, jotta vältetään päällekkäistä työtä.

Muutaman vuoden sisällä nykyinen kymmenen toimipisteen kirjastomme keskittyy neljälle kampukselle. Muutoksen myötä kirjaston tiedonhankinnan ohjausta on mahdollista miettiä uudella tavalla.

 

 

 

 


Kommentit

Jätä kommentti